Χρησιμοποιούμε τα cookies στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία - Ρωμιοί της Καππαδοκίας
Menu
A+ A A-
Ρωμιοί της Καππαδοκίας

«Συγχαίρομεν δια το βιβλίον και αυθίς, ευχόμενοι ίνα κατά το μέτρον αυτού, συμβάλη εις την διάσωσιν της ιεράς μνήμης και διαιώνισιν της αείποτε ζώσης παραδόσεως. Η δε Χάρις του Θεού και το άπειρον έλεος, ταις πρεσβείας των Καππαδοκών προσφύγων, είησαν μετά της υμετέρας Εντιμότητας και μετά των εντευξομένων».
Xαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου

 

  • front
  • back
  • page-1
  • page-2
  • page-3
  • page-4

 

back to top