Χρησιμοποιούμε τα cookies στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία - Μ.Χαρακόπουλος: "Ποτέ θα πληρωθούν Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία και Νιτρορύπανση;"
Menu
A+ A A-

ΒΟΥΛΗ καλή αν 1

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2017

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Ποτέ θα πληρώσετε Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία και Νιτρορύπανση;

• Εκκρεμούν ακόμη πληρωμές για τα έτη 2015 και 2016!

Ποτέ, επιτέλους, θα καταβληθούν οι πληρωμές για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα που αφορούν στη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μείωση της νιτρορύπανσης, ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με ερώτηση που απευθύνει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, τον οποίο και καλεί να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογραμμίζει στην ερώτησή του ότι «ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση εξαιτίας της ακολουθούμενης πολιτικής. Η υπερφορολόγηση, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις απανωτές ζημιές λόγω καιρικών φαινομένων, έχουν βυθίσει την τοπική οικονομία, που βασίζεται στο αγροτικό εισόδημα.
Για το λόγο αυτό, κάθε ενισχυτικό μέτρο είναι ανάσα ζωής για τους δικαιούχους αγρότες. Αυτό ισχύει και για τις πληρωμές για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα– μέτρα 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα για τα υπομέτρα 11.1.1, 11.1.2 και 10.1.4 που αφορούν τη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μείωση της νιτρορύπανσης αντίστοιχα. Για τους αγρότες οι πληρωμές αυτές συνιστούν μια σημαντική ένεση ρευστότητας, γεγονός που κατ’ επέκταση συμβάλει καθοριστικά στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα, σε περιοχές όπως ο θεσσαλικός κάμπος και ο νομός Λάρισας, όπου η εφαρμογή τους έχει τύχει θερμής ανταπόκρισης από τον αγροτικό κόσμο».
Ο κ. Χαρακόπουλος καταλήγει επισημαίνοντας, επιπλέον, ότι «λόγω και των εκτεταμένων ζημιών στην αγροτική παραγωγή, όπου πολλοί αγρότες δεν θα συγκομίσουν καν την παραγωγή τους, οι πληρωμές στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο να γίνουν το συντομότερο. Καθώς εκκρεμούν οι πληρωμές για τα έτη 2015 και 2016 είναι προφανές ότι περαιτέρω καθυστέρηση δυσχεραίνει την ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση και διογκώνει τα προβλήματα».

back to top