Χρησιμοποιούμε τα cookies στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία - Ερωτήσεις
Menu
A+ A A-

Με αφορμή τη ρύπανση στον Τιταρήσιο επανεξέταση κανονιστικού πλαισίου και ενίσχυση Περιφερειών

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Με αφορμή τη ρύπανση στον Τιταρήσιο επανεξέταση κανονιστικού πλαισίου και ενίσχυση Περιφερειών

Η πρόσφατη μόλυνση των υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού που διέρχεται από τους δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου και η, συνακόλουθη, ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που ελλοχεύει αυτή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ανέδειξε τις αδυναμίες και τα ελλείμματα του κρατικού μηχανισμού στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινομένων.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας (13.01.18 στον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Ρούστα) «είναι αδήριτη ανάγκη να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο, να ενισχυθεί η περιφερειακή αυτοδιοίκηση με περισσότερες αρμοδιότητες και φυσικά με περισσότερο προσωπικό». Με βάση τα όσα έγιναν γνωστά από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τα πρόστιμα σε όσους ρυπαίνουν τον ποταμό κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ποσά, όμως, που όπως αποδείχθηκε δεν στάθηκαν ικανά να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.
Επειδή το πάθημα του Τιταρήσιου πρέπει να γίνει μάθημα, οφείλει η συντεταγμένη πολιτεία να διδαχθεί από ότι συνέβη στο ποτάμι, το οποίο εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα από τον οποίο υδρεύεται η ευρύτερη περιοχή αλλά και, σε μεγάλο ποσοστό, η πόλη της Λάρισας. Ο εύκολος καταγγελτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, χωρίς μάλιστα να συνοδεύεται από στοιχεία και προτάσεις, είναι κατώτερος των περιστάσεων.
Επειδή οδηγός των πράξεων όλων όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει να είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, εν προκειμένω της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, είναι επιβεβλημένη η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων σε ένα κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο που θα είναι απλό, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Συμμερίζεστε την άποψη του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ότι «είναι αδήριτη ανάγκη να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο, να ενισχυθεί η περιφερειακή αυτοδιοίκηση με περισσότερες αρμοδιότητες και φυσικά με περισσότερο προσωπικό»; Αν ναι, τι συγκεκριμένα προτίθεστε να πράξετε για να μην επαναληφθούν φαινόμενα, όπως η ρύπανση στον Τιταρήσιο;
2. Πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατά την τελευταία δεκαετία για περιβαλλοντικούς λόγους στο νόμο της Λάρισας και πόσα έχουν εισπραχθεί;

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Πιο αντιπροσωπευτικά κριτήρια για τη μοριοδότηση της “Νιτρορύπανσης”

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιο αντιπροσωπευτικά κριτήρια για τη μοριοδότηση της “Νιτρορύπανσης”

Το πρόγραμμα για τη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, γνωστό ως «νιτρορύπανση», υπήρξε από τα πιο δημοφιλή για τους αγρότες της Λάρισας άλλα και του θεσσαλικού κάμπου. Στόχος του είναι να περιοριστεί η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε αρδευόμενες καλλιέργειες που απαιτούν υψηλές εισροές. Σε αντιστάθμισμα των απωλειών εισοδήματος το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση των παραγωγών.
Ωστόσο, με την δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, εντοπίζονται διάφορα προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την ένταξη ολόκληρων περιοχών στο πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επισημάνσεις του Δήμου Κιλελέρ ότι με την υπάρχουσα μοριοδότηση είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αδικίες. Προς τούτο ο δήμος Κιλελέρ, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, έχει παραγγείλει μελέτη, η οποία «θα καταγράφει την ποσότητα των νιτρικών στις αρδευτικές γεωτρήσεις που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αν σταματήσει θα αυξηθεί» (Ελευθερία 11.01.18).
Ο θεσσαλικός κάμπος είναι γνωστό ότι πάσχει τόσο από έλλειψη νερού όσο και από την κακή ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Η πεποίθηση που κυριαρχεί στον αγροτικό κόσμο είναι ότι η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των παραγωγών της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα, όπου τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τα υπόγεια ύδατα είναι έντονα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, όπως στον Δήμο Κιλελέρ, διάχυτη είναι η εντύπωση ότι τα κριτήρια που τέθηκαν για τη μοριοδότηση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Επίσης, δεν μπορεί να αγνοηθεί, ότι, στην περιοχή που εστιάζει με την επιστολή του ο δήμος Κιλελέρ, στα χωριά της οδού Βόλου, η εμπειρία των αγροτών στην εφαρμογή του προγράμματος είναι μεγάλη ενώ αποτελεί παραδοσιακά ζώνη παραγωγής βαμβακιού. Η καλλιέργεια του βαμβακιού, με το υφιστάμενο κόστος παραγωγής, χωρίς τη δράση της “νιτρορύπανσης” καθίσταται ασύμφορη, γεγονός που θα έχει αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Θα λάβετε υπόψη σας τις εύλογες επισημάνσεις του Δήμου Κιλελέρ, ώστε η μοριοδότηση στη δράση της “νιτρορύπανσης” να καταστεί πιο αντιπροσωπευτική για τους θιγόμενους αγρότες στο δήμο Κιλελέρ και ευρύτερα στον νομό Λάρισας;

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018

Ο ερωτών Βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη μόλυνση των υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη μόλυνση των υδάτων του Τιαρήσιου ποταμού;

Το νερό είναι ο πολυτιμότερος φυσικός πόρος, πηγή ζωής, και η προστασία του είναι καθήκον της πολιτείας. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία» της Λάρισας (10 και 11/01/18, ρεπορτάζ Κώστα Τσόλα) τα νερά του ποταμού Τιταρήσιου τις τελευταίες μέρες είναι αφρίζοντα και μαύρου χρώματος. Το γεγονός, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή που διασχίζει ο ποταμός στους δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου. Και τούτο διότι τα νερά του ποταμού εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, από τον οποίο υδρεύεται εκτός από τον Τύρναβο, ο Αμπελώνας, η Φαλάνη, αλλά και σε μεγάλο ποσοστό η πόλη της Λάρισας. Μάλιστα, η γεώτρηση από την οποία υδρεύεται το Μεγάλο Ελευθεροχώρι βρίσκεται στην κοίτη του ποταμού. Επιπλέον, με αυτά τα νερά αρδεύονται τα παραποτάμια χωράφια και ξεδιψούν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων της περιοχής.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την εμφάνιση του φαινομένου, υπήρξε από το δήμο Τυρνάβου ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρέμβαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.
Επειδή το θέμα άπτεται της δημόσιας υγείας, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, επιβάλλεται άμεσα να υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τα νερά του Τιταρήσιου εμφανίζονται αφρίζοντα και μαύρα;
2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ως συντεταγμένη Πολιτεία για τη διερεύνηση των αιτίων της μόλυνσης των υδάτων του ποταμού και την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
3. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά στον Τιταρήσιο; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί; Τι έδειξαν οι έρευνές σας και τι πράξατε για να μην επαναληφθούν; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
4. Υπήρξε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αλλά και το περιβάλλον;


Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Ο ερωτών βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΣΗΣ;


ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΣΗΣ;

Για τρίτο συνεχή χρόνο παραμένουν απλήρωτοι οι δικαιούχοι του προγράμματος δάσωσης και οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται αμείωτες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τους λόγους της άνευ προηγουμένου καθυστέρησης στις πληρωμές των ετών 2015, 2016 και 2017. Παρά τις κατ’ επανάληψη επισημάνσεις μας μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ουσιαστική πληρωμή των δικαιούχων δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι διαμαρτύρονται καθώς από το νέο έτος προστίθεται ακόμη ένας χρόνος με εκκρεμή πληρωμή. Μάλιστα, τους τελευταίους δύο μήνες του 2017, υπήρξε αθρόα προσέλευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ προκειμένου να διορθωθούν εκκρεμότητες ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ενστάσεις και θόρυβο καθώς θεωρήθηκε, και όχι άδικα, ότι αποτελεί επιπλέον λόγο καθυστέρησης. Καθότι ο ρόλος του μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ρυθμίστηκε με την ΚΥΑ 800/16-1-2015 (ΦΕΚ Β 128/2015), υπήρχε άνεση χρόνου από το 2015 για να ειδοποιηθούν εγκαίρως για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο θέμα του Μητρώου.
Η καθυστερημένη ανταπόκριση στα οφειλόμενα των ετών 2015, 2016 και πλέον και του 2017, η απουσία ενημέρωσης και προγραμματισμού και ο καταιγισμός υποχρεώσεων από την δύσκολη οικονομική κατάσταση, εύλογα προκαλούν αγανάκτηση. Ειδικά όσοι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς την πολιτεία για τα δύο αυτά έτη, θεωρούν ότι εμπαίζονται από το κράτος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να ενημερωθούν με σαφήνεια οι δικαιούχοι του προγράμματος δάσωσης τόσο για το αν υπάρχουν εκκρεμότητες, όσο και για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών;

2. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορία δικαιούχων με αγροτικό εισόδημα 25-50% του συνολικού εισοδήματος -που για λόγους βιοπορισμού τα τελευταία έτη έχουν και άλλη εργασία- χάνουν μέρος της ενίσχυσης. Όπως υποστηρίζουν, αν λάμβαναν έγκαιρα την ενίσχυση -αντιστάθμισμα των απωλειών εισοδήματος λόγω δάσωσης- θα μπορούσαν να έχουν εισόδημα άνω του 50% και να δικαιούνται όσα και η κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αν όντως υφίσταται θέμα με την κατηγορία αυτών των δικαιούχων, τι προτίθεστε να κάνετε;

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

Ο ερωτών βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Μέτρα αντιμετώπισης και εξάλειψης της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΙΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

ΘΕΜΑ: Μέτρα αντιμετώπισης και εξάλειψης της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής μας, χρήσιμο στον επαγγελματικό, επιστημονικό και ψυχαγωγικό τομέα. Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου από ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, ενέχει καινοφανείς κινδύνους, που απαιτούν ορθή αντιμετώπιση.
Σε πρόσφατη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδείχθηκε το φλέγον ζήτημα της εφαρμογής της Οδηγίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Όπως αναφέρθηκε, τα εγκληματικά δίκτυα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο έχουν εξελιχθεί και οι αρχές επιβολής του νόμου έρχονται αντιμέτωπες με νομοθεσίες που δεν προβλέπουν πάντα τις μελλοντικές εξελίξεις. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε διεξοδικά και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ.
Αντίστοιχα, εκθέσεις της UNICEF καταγράφουν ότι «οι νέοι και ειδικά τα παιδιά παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτα στο διαδίκτυο από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου, η κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση».
Για τον σκοπό αυτό, κάθε σοβαρό κράτος είναι επιφορτισμένο με:
• την πρόληψη, δηλαδή τη δομημένη και στοχευμένη ενημέρωση του πληθυσμού,
• την καταστολή, δηλαδή τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων μηχανισμών των αρμοδίων φορέων, και ιδιαίτερα της Αστυνομίας, που να αποτρέπουν, αν είναι δυνατόν, και να συλλαμβάνουν τους εγκληματίες που απειλούν τα παιδιά και, φυσικά
• τη νομοθετική κατοχύρωση με την θέσπιση μιας σύγχρονης νομοθεσίας που θα προβλέπει και θα καλύπτει περιστατικά τέτοιου τύπου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης έχετε προβεί, ώστε η ΕΛΑΣ να αποκτήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό, οργανωτικό πλαίσιο αντιμετώπισης όλου του φάσματος των κινδύνων στο διαδίκτυο;
2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων λογισμικού αλλά και γενικότερα ψηφιακών συστημάτων εύρεσης και παρακολούθησης κακόβουλων ιστοσελίδων με σκοπό την προστασία και τη σύλληψη όσων εγκληματούν απέναντι στα ανυπεράσπιστα παιδιά;
3. Πόσοι αστυνομικοί υπηρετούν στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες και πόσοι ειδικοί επιστήμονες απασχολούνται στον τομέα αυτό;
4. Ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της δίωξης για τα ανάλογα εγκλήματα;
5. Σε ποιες ενημερωτικές ενέργειες ή εκστρατείες έχετε προβεί, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη πληροφόρηση των πολιτών και να περιοριστούν τα φαινόμενα σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης στα ανήλικα άτομα;

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΣΕ ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»;


ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΣΕ ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»;

Κυριολεκτικά στο «ψυγείο» βρίσκεται νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το οποίο εδώ και καιρό υποτίθεται ότι τελεί «υπό έναρξη». Οι ενδιαφερόμενοι ακούνε συνεχώς από τα αρμόδια υπουργεία εξαγγελίες για την έναρξη του προγράμματος, που διαψεύδονται στο τέλος της ημέρας.
Οι συνεχείς ανακοινώσεις από κυβερνητικά χείλη περί έναρξης του νέου προγράμματος έχουν δημιουργήσει σύγχυση και κλίμα αναξιοπιστίας στους ενδιαφερόμενους και ιδιαιτέρα σε όσους είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στο προηγούμενο πρόγραμμα άλλα λόγω ανεπάρκειας πόρων δεν προχώρησε η διαδικασία έγκρισης. Επιπλέον, προκαλείται αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος, τη στιγμή που η βαριά φορολογία και η έλλειψη ρευστότητας τις έχουν φέρει σε τέλμα.
Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα απεδείχθη δημοφιλές καθώς επιδοτώντας την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών: α) επέφερε σημαντική μείωση των εξόδων θέρμανσης – ψύξης των κατοικιών, β) έδωσε «ανάσα» στον κατασκευαστικό κλάδο που «καταποντίστηκε» από την έλευση της κρίσης στην χώρα και γ) προσέφερε μακροπρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον.
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρίες και αναβολές σε ότι αφορά πόρους που μπορούν να απορροφηθούν από τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Ωστόσο, ενώ η Κυβέρνηση θα έπρεπε να «τρέχει», προκειμένου να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δώσει «ανάσες» στη βαλτωμένη οικονομία, όπως αποδεικνύεται και με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», φαίνεται ότι ολιγωρεί αδικαιολόγητα.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται ο αρμόδιοι υπουργοί:

1. Ποιός είναι ο λόγος που, παρά το ότι έχει εξαγγελθεί, δεν ανακοινώνεται η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»; Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκκίνηση της διαδικασίας και αν ναι ποιο είναι αυτό;
2. Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αιτήσεις που δεν εντάχθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα; Θα επανεξεταστούν, θα έχουν κάποια προτεραιότητα, με ποια διαδικασία και πως θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι;

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Μετακίνηση αναισθησιολόγων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μετακίνηση αναισθησιολόγων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με συνέπεια ακύρωση χειρουργείων και της Κλινικής Πόνου για τους καρκινοπαθείς

Η κατάσταση στα κρατικά νοσοκομεία της χώρας έχει δραματικά επιδεινωθεί. Παντού διαπιστώνονται τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και αναλώσιμα υλικά. Η διαπίστωση αυτή συνιστά πλέον κοινό τόπο για όσους έρχονται σε επαφή για οποιονδήποτε λόγο με κάποιο νοσοκομειακό ίδρυμα. Ωστόσο, ενίοτε, η κατάσταση επιδεινώνεται με αποφάσεις των Διοικήσεων.
Πρόσφατο κρούσμα καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, από το οποίο μετακινήθηκαν αναισθησιολόγοι σε άλλα περιφερειακά Νοσοκομεία, με αρνητικές συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του.
Στη συγκεκριμένη καταγγελία προβαίνουν οι Σύλλογοι μελών ΔΕΠ και Ιατρών ΕΣΥ του Π.Ν. Λάρισας σε κοινή ανακοίνωσή τους προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ελευθερία» (13.12.17). Όπως είναι γνωστό, το Π.Ν. Λάρισας παρέχει τριτοβάθμια περίθαλψη για τους κατοίκους της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, και ως εκ τούτου μεταφέρονται εκεί ασθενείς από περιφερειακά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Παρ’ όλα αυτά, από τα ήδη υποστελεχωμένα τμήματα, ιδιαίτερα της Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινικής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, «μετακινήθηκαν αιφνιδίως και επικουρικοί ιατροί της παραπάνω κλινικής που αφενός μένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβριο και αφετέρου η πρόσληψη και η ανανέωση των συμβάσεών τους έγινε για κάλυψη πάγιων αναγκών της εδώ ήδη αποδυναμωμένης κλινικής».
Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι, λόγω των μετακινήσεων των αναισθησιολόγων, ακυρώθηκε και το ιατρείο Πόνου, που προσέρχονται ογκολογικοί ασθενείς τελικού σταδίου, αλλά και προγραμματισμένα περιστατικά που έφερε το κλείσιμο της χειρουργικής αίθουσας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να επαναστελεχώσετε την Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική του Π.Ν. Λάρισας, ώστε να επανέλθει σε εύρυθμη λειτουργία;
2. Αληθεύουν οι καταγγελίες για μη πληρωμή του ιατρικού προσωπικού του Π.Ν. Λάρισας από τον Οκτώβριο;

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Άμεση σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στη Θράκη

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

(ΥΠ' ΟΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κου ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ)

Θέμα: «Άμεση σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την χάραξη Εθνικής, Αναπτυξιακής και Δημογραφικής Στρατηγικής στη Θράκη»

Τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας στην Ελλάδα, συνιστούν αφορμή σοβαρότατου προβληματισμού για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τους σχεδιασμούς της Άγκυρας επί των διμερών μας θεμάτων. Πέρα από τις εύλογες ενστάσεις για την πιθανή ελλιπή προετοιμασία της τόσο σημαντικής αυτής επίσκεψης, η οποία κατέληξε να κινείται κυριολεκτικά επί δύο ημέρες επί ξηρού ακμής, προκαλώντας αρνητικά αισθήματα στον ελληνικό λαό, το γεγονός αυτό καθαυτό ανέδειξε για μια ακόμη φορά τη σπουδαιότητα της Θράκης.
Οι επιθετικές αναφορές του κ. Ερντογάν, με επίκεντρο τη μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής, και η στάση του κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στην Κομοτηνή, όπου επεδίωξε να εμφανιστεί ως οιονεί «προστάτης» του μειονοτικού πληθυσμού, θα πρέπει να αφυπνίσουν το αθηνοκεντρικό κράτος.
Η αναμφισβήτητη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της Θράκης έχει δυστυχώς υποτιμηθεί ασυγχώρητα από το ελληνικό κράτος, επιτρέποντας την υπόθαλψη εντός της τοπικής κοινωνίας υπονομευτικών τάσεων. Είναι πλέον εμφανής η έλλειψη μιας αποφασιστικής και συνετής στρατηγικής που θα μετέβαλε το χώρο της Θράκης από παραμελημένο τμήμα της ελληνικής επικράτειας σε περιοχή-πρότυπο οικονομικής και δημογραφικής ανάκαμψης, αναδεικνύοντας το καίριο πλεονέκτημά της ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι ανάμεσα στο ελληνικό Αιγαίο, την ασιατική ανατολή και την βαλκανική ενδοχώρα.
Μια νέα στρατηγική, ωστόσο, απαιτεί τη σύμπραξη όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, που υπερβαίνοντας τις όποιες επιμέρους διαφορές τους, θα συμφωνήσουν στη χάραξη μιας μακροχρόνιας πολιτικής για την Θράκη. Για το λόγο αυτό, και υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, θεωρώ επιβεβλημένη την ανάγκη άμεσης σύστασης Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα συντάξει ένα σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής και Δημογραφικής στρατηγικής για την Θράκη.
Υπενθυμίζω ότι σχετική πρόταση στο παρελθόν του πρώην υπουργού κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη αν και είχε γίνει ασμένως δεκτή από μεγάλο τμήμα του πολιτικού κόσμου, και μεταξύ αυτών και του υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά, όπως προκύπτει από τη δημόσια τοποθέτησή του στις 25/05/17, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης:

1. Ενώπιον των ποικίλων κινδύνων που διαπιστώνουμε ότι έχουν ενσκύψει προσφάτως στην Θράκη, εξετάζετε το ενδεχόμενο της σύστασης Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής, Αναπτυξιακής και Δημογραφικής Στρατηγικής στην ακριτική περιοχή; Αν ναι, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν την αποδέχεσθε;


Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Άρνηση νοσηλείας τραυματισμένων αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

ΘΕΜΑ: Άρνηση νοσηλείας τραυματισμένων αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Έκπληξη και αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η είδηση ότι τέσσερεις (4) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την τέλεση των καθηκόντων τους, δεν έγιναν αποδεκτοί για νοσηλεία στο 401 ΓΣΝΑ. Σε έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017, και φέρει την υπογραφή του Διευθυντή του 401 ΓΣΝΑ, σημειώνεται ότι στο εν λόγω υψηλής ποιότητας νοσηλευτικό ίδρυμα, υπάρχει ζήτημα πληρότητας στις κλίνες και εντολή οι αστυνομικοί να κατευθύνονται σε άλλα εφημερεύοντα Νοσοκομεία της πρωτεύουσας.
Η απαράδεκτη αυτή απόφαση, αποκλείει τους Έλληνες αστυνομικούς από την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας, την ώρα που η πολιτεία τους έχει αναθέσει το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης της ολοένα και αυξανόμενης εγκληματικότητας, το οποίο φέρουν σε πέρας ευσυνείδητα, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Η απόφαση είναι προκλητική καθώς στις 23 Νοεμβρίου 2017 υπήρξε απόφαση (Αριθ. Φ.700/634/77778/8/Σ. 18726 ΦΕΚ 4092), του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσα, σύμφωνα με την οποία παρέχεται ετησίως το δικαίωμα της νοσοκομειακής περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία σε σαράντα (40) εν ενεργεία υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο δεν έγιναν δεχτοί για νοσηλεία οι τραυματισμένοι εν ώρα καθήκοντος τέσσερεις (4) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ; Η απόφαση για τον αποκλεισμό των αστυνομικών από το 401 ΓΣΝΑ, ελήφθη με πρωτοβουλία αποκλειστικά της Διοίκησης του Νοσοκομείου;
2. Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί το συμβάν με την απαγόρευση νοσηλείας στο 401 ΓΣΝΑ σε έκτακτα περιστατικά με αστυνομικούς; Πώς θα αποτρέψετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
3. Προτίθεσθε να δημιουργήσετε γραφείο υποδοχής αστυνομικών εντός του 401 ΓΣΝΑ, όπως προτείνει η ΠΟΑΣΥ, προκειμένου να δέχεται τα επείγοντα περιστατικά των στελεχών της ΕΛΑΣ, αλλά και να λειτουργεί ως σύνδεσμος που θα αξιολογεί – ταξινομεί τους τραυματισθέντες, καθώς και τους χρήζοντες τακτική ή έκτακτη νοσηλεία;

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Αναστάσιος Δημοσχάκης

Δημήτρης Κυριαζίδης

Read more...

Σε καθεστώς «ειδικής εποπτείας» οι Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στη Γερμανία


ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

ΘΕΜΑ: Σε καθεστώς «ειδικής εποπτείας» οι Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στη Γερμανία

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε πως ήδη στις 11 και 12 Οκτωβρίου η Γερμανία ήταν ανάμεσα στις χώρες που ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επαναφέρουν εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους για έξι μήνες με απαρχή τη 12η Νοεμβρίου με βάση το άρθρο 25 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν. Υφίσταται, μάλιστα, απόφαση του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας, βάση της οποίας οι Έλληνες που ταξιδεύουν στην Γερμανία θα υπόκεινται σε καθεστώς «ειδικής εποπτείας», τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2018. Τούτο σημαίνει ότι στην πράξη ακυρώνεται η συνθήκη Σένγκεν για τους Έλληνες, που υποβιβάζονται σε Ευρωπαίους πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ενώ η χώρα μπαίνει σε μια ιδιόμορφη καραντίνα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ (εφημερίδα/ιστοσελίδα «Πρώτο Θέμα» 15.11 και 21.11, «Καθημερινή» 21.11), τα οποία επικαλούνται τόσο επίσημα γερμανικά έγγραφα όσο και δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων, αιτία για την επιβολή της «εποπτείας» είναι ο φόβος της εισόδου στη Γερμανία παράτυπων και παράνομων μεταναστών από την Ελλάδα, με πλαστά έγγραφα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται εξαφανισμένοι αιτούντες άσυλο που δεν το δικαιούνται, αλλά και τρομοκράτες που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως χώρα τράνζιτ. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι ότι οι αρχές ασφαλείας των γερμανικών αεροδρομίων διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους των επιβάτες των πτήσεων από την Ελλάδα, ενώ φαίνεται ότι τα αεροπλάνα από την Ελλάδα δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν γέφυρα αποβίβασης (φυσούνα), αλλά προσγειώνονται σε ειδικούς χώρους στάθμευσης.
Ως εκ τούτου, οι επιβάτες από Ελλάδα υποβάλλονται σε ευτελιστικούς ελέγχους, βρίσκονται έκθετοι για αρκετή ώρα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ερωτώνται επίμονα για ζητήματα που το ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης κανονικά θα έπρεπε να δίδει από μόνο του απαντήσεις και φυσικά υπόκεινται σε χρονικές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν είτε πτήσεις ανταπόκρισης είτε προπληρωμένες διαδρομές με άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ τρένα) ή ακόμη να διακινδυνεύουν ανατροπές στον επαγγελματικό ή οικογενειακό τους βίο.
Περιέργως, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, δεν υπήρξε εγκαίρως ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αλλά μάλλον έγινε μια προσπάθεια υποβάθμισης του ζητήματος, αφήνοντας τους επιβάτες από την Ελλάδα να υπόκεινται σε μεγάλες καθυστερήσεις και ελέγχους, χωρίς να γνωρίζουν τους λόγους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Η ελληνική κυβέρνηση είχε γνώση της απόφασης των γερμανικών αρχών να επιβάλουν στους Έλληνες που πηγαίνουν στην Γερμανία καθεστώς «ειδικής εποπτείας»; Αν ναι γιατί δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση;
2. Σε ποιες ενέργειες προβήκατε για να αποτρέψετε μια τέτοιου είδους εξέλιξη;
3. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αρθεί άμεσα το απαράδεκτο αυτό καθεστώς έναντι των Ελλήνων πολιτών, που τους υποβιβάζει σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Ευρώπη, με δεδομένο μάλιστα ότι στην Γερμανία κατοικούν και εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας και θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων κατά την επιστροφή τους από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές;
4. Πώς σκοπεύετε να επιλύσετε το πρόβλημα που δημιουργείται σε χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν στη χώρα αυτή, αλλά και στους συγγενείς τους, που έχουν ως δεδομένη τη διαδικασία Σένγκεν ώστε να την επιλέξουν;
5. Σύμφωνα με καταγγελίες το πρόβλημα απαντάται σε αεροσκάφη ελληνικών συμφερόντων. Ισχύει κάτι τέτοιο ή οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλους ανεξαιρέτως και σε όλες τις αεροπορικές εταιρίες που «πετούν» από την Ελλάδα;

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...