Χρησιμοποιούμε τα cookies στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία - ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΩΣΕΙΣ
Menu
A+ A A-

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΩΣΕΙΣ

Η μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές του προγράμματος δάσωσης προκαλεί έντονες αντιδράσεις από πλευράς των δικαιούχων, που νιώθουν ξεχασμένοι και αδικημένοι από την πολιτεία.
Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την εκκρεμότητα που υπάρχει με πληρωμές που αφορούν από το 2014 και μετά, στην πράξη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Συνεπώς, οι διαμαρτυρίες εντείνονται και η συνεχής μετάθεση των πληρωμών προς τα πίσω, έχει φέρει σε δύσκολη κατάσταση τους δικαιούχους. Παράλληλα η συγκεχυμένη ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις εκκρεμότητες αυτές δυσχεραίνει την κατάσταση και ανατρέπει οποιαδήποτε διάθεση για προγραμματισμό αποπληρωμής των υποχρεώσεων των δικαιούχων, ειδικά για εκείνους που είναι αγρότες.
Δεδομένου δε και του φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα του μέτρου της δάσωσης, στην συνείδηση του πολίτη η στάση αυτή μεταφράζεται ως απαξίωση, με ό,τι συνέπειες μπορεί αυτό να επιφέρει στις προσπάθειες της πολιτείας για την υιοθέτηση πρακτικών πιο φιλικών στο οικοσύστημα.
Πρόσφατα υπογράφηκε η ΚΥΑ που αφορά στην κατανομή πιστώσεων για τις πληρωμές.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα ή διαδικασία που θα καθυστερήσει περαιτέρω τις πληρωμές;

2. Αν όχι, προτίθεστε να δώσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών που εκκρεμούν;

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

back to top