Menu
A+ A A-

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά κοινή ομολογία, επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους που είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας σε μια εποχή που οι απειλές εναντίον της Ελλάδας αυξάνονται επικίνδυνα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχουν υποστεί, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές τους και εξαιρετικά αρνητικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τους σύστημα. Παράλληλα, σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, ειδικά στο Στρατό Ξηράς, το καθεστώς των μεταθέσεων, που με τη σειρά τους έχουν επιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αναφορικά με τα παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), σε σχετικό υπόμνημά της, συμπεριλαμβάνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
• Μετά την παρέλευση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας να είναι υποχρεωτική και κατά απόλυτη προτεραιότητα η μετάθεση των στελεχών, με δυνατότητα αδιάλειπτης παραμονής μέχρι την αποστρατεία τους, σε Μονάδα, Στρατιωτική Υπηρεσία ή Κατάστημα του οικείου Κλάδου των Ε.Δ. στον τόπο προτίμησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι στον τόπο αυτό προβλέπονται θέσεις της ειδίκευσής τους, ανεξαρτήτως βαθμού και ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μετατίθενται σε Μονάδα, Στρατιωτική Υπηρεσία ή Κατάστημα του οικείου κλάδου των Ε.Δ. που απέχει το ανώτερο 60 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησης.
• Να συνεχίζεται η προσμέτρηση των μορίων που δικαιούνται και αναλογούν στη συγκεκριμένη περιοχή (Φρουρά) και πέραν της τριετίας, για όσους παραμένουν σε αυτή, χωρίς να μετατεθούν για πάνω από τρία έτη, παρά την επιθυμία τους.
• Να παρέχεται σε όσους υπηρετούν στην Κύπρο, η δυνατότητα παράτασης παραμονής κατά ένα έτος, προκειμένου τα τέκνα τους να διευκολυνθούν στη θεμελίωση δικαιώματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως ειδική κατηγορία.
• Να μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους, όσα στελέχη έχουν τέκνα που φοιτούν σε τάξεις του Λυκείου, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η φοίτηση, το οποίο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα (3) τρία έτη για κάθε τέκνο και αθροιστικά τα (6) έξι.
• Να κοινοποιούνται οι μεταθέσεις τουλάχιστον 60 μέρες πριν την υλοποίησή τους, όπως αυτή οριοθετείται με τη λήψη του φύλλου πορείας.
• Να συνυπολογίζονται στις παραμέτρους μοριοδότησης όλες οι σταδιοδρομικής φύσης εκπαιδεύσεις (Βασικά Σχολεία) εφόσον η φοίτηση σε αυτά έχει καταστεί υποχρεωτική για τα στελέχη με διαταγές της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων του Σ.Ξ., παρά την παρέλευση τριετίας από την επαναλειτουργία του, δεν μοριοδοτείται.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεστε να εξετάσετε τη δυνατότητα οι παραπάνω προτάσεις να ενσωματωθούν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις, εφόσον δεν τίθεται σε δοκιμασία η εύρυθμη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων;

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

back to top