Menu
A+ A A-

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά τον πλέον πρόσφατο διενεργηθέντα εισαγωγικό διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΦΕΚ 1389/Γ/22.11.2018) κρίθηκαν ως επιτυχόντες 111 δικηγόροι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα μέχρι πρόσφατα ισχύοντα, πριν διορισθούν όλοι οι επιτυχόντες του πίνακα, αυτός έληξε πρόωρα και αιφνιδιαστικά, και παρά το γεγονός ότι θέσεις του ΝΣΚ μένουν κενές και το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν λόγω συνταξιοδοτήσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3086/2002 και το προεδρικό διάταγμα 238/2003 (άρθρα 27, 28, 29, 30), “θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8)”. Από τους 111 επιτυχόντες, μέχρι σήμερα, έχουν διοριστεί οι 70 πρώτοι (οι 56 ήταν άμεσα διορισθέντες εκ της προκήρυξης).
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αρίθμ. 124/20.03.2020 ΚΥΑ των Υπουργών .Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης δόθηκε παράταση στον από 08.04.2019 Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού έως τις 12 Απριλίου του 2021. Βάσει αυτού, τον Ιούλιο του 2020 διορίσθηκαν 10 ακόμη επιτυχόντες πλέον αυτών που όριζε η προκήρυξη. Ωστόσο, αμέσως μετά με το άρθρο 66 παρ.10 του Ν.4714/2020 ορίσθηκε η λήξη του εν λόγω Πίνακα στις 30.09.2020
Παρ’ όλα αυτά, οι κενές οργανικές θέσεις στο ΝΣΚ, σύμφωνα και με την ενημέρωση του προέδρου του, είναι δεκαέξι (16), στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν διορισθεί οι επιτυχόντες του πρόσφατου διαγωνισμού. Την 1η Ιουλίου 2021,όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 14044/03.02.2021 έγγραφο της Γραμματέα του ΝΣΚ, οι κενές οργανικές θέσεις πρόκειται να ανέλθουν σε είκοσι οκτώ (28).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική του διορισμού όλων των επιτυχόντων στους σχετικούς διαγωνισμούς είχε ακολουθηθεί σε όλες τις προηγούμενους διαγωνισμούς. Στο δε επιχείρημα ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και άλλοι εν αναμονή υποψήφιοι να εισέλθουν στον ΝΣΚ, με τους ανά διετία διαγωνισμούς που εξαγγέλθηκαν, η απάντηση είναι ότι και οι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού ανέμεναν και αυτοί 6 έτη ώστε να διορισθούν όλοι οι επιτυχόντες του προηγούμενου πίνακα επιτυχόντων του 2013 που είχε πάρει 3 ετήσιες παρατάσεις.
Στην παρούσα φάση, μάλιστα, ο διορισμός από τον πίνακα των επιτυχόντων επιβάλλεται και από τις έκτακτες συνθήκες που υφίστανται λόγω της πανδημίας, που απαγορεύουν την διενέργεια άμεσα νέου διαγωνισμού.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεσθε να πληρώσετε τις κενές θέσεις του ΝΣΚ με τους με τους νομικούς που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των επιτυχόντων κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία;

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

 

Read more...

Παράταση σε ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση σε ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16

Ένα από τα εύλογα επακόλουθα της σεισμικής και της συνεχούς μετασεισμικής δραστηριότητας στον νομό άλλα και στην πόλη της Λάρισας, είναι η διατάραξη της καθημερινότητας των πολιτών. Πολλοί έχουν μετακινηθεί από την κατοικία τους στον αστικό ιστό προς τα χωριά και η λειτουργία πολλών επιχειρήσεων έχει περιέλθει σε ύφεση λόγω των φόβων που δημιουργούν οι μετασεισμοί. Συνυπολογίζοντας και τα μέτρα που υφίστανται για τον κορoνοϊό, η κατάσταση που βιώνει ο μέσος πολίτης, εργαζόμενος, επαγγελματίας δεν ακολουθεί φυσιολογικούς ρυθμούς, ενώ οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν κανονικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, δια του προέδρου του, κ. Ηλία Κοτσιμπογεώργου, επισημαίνει ότι η αποδιοργάνωση στη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων, οι καθυστερήσεις και οι ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα στον νομό αποτελούν λόγους για μηνιαία παράταση όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που λήγουν στα τέλη Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται παράταση ενός μήνα, για τις δηλώσεις αναστολής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις λόγω Covid για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, τις βεβαιώσεις αποδοχών που αφορούν την παρακράτηση εισφορών και τις δηλώσεις πόθεν έσχες και ΦΠΑ.
Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι λόγω του συσσωρευμένου εργασιακού όγκου και των προβλημάτων που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα διαπιστώνεται αδυναμία επιχειρήσεων και μελετητών να υποβάλουν έγκαιρα –μέχρι τέλος Μαρτίου- στις αρμόδιες υπηρεσίες τα αιτήματα για επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Προτίθεσθε να εξετάσετε το αίτημα για μηνιαία παράταση στις ανωτέρω δηλωτικές υποχρεώσεις, καθώς και στην υποβολή αιτήσεων για τον αναπτυξιακό νόμο 4633, όπως διατυπώνεται από την ηγεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου - Περιφερειακού Τμήματος του Θεσσαλίας;

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Νοθευμένη φέτα στα ευρωπαϊκά ράφια

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Νοθευμένη φέτα στα ευρωπαϊκά ράφια

Η φέτα είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική κτηνοτροφία και αποτελεί αιχμή του δόρατος στην εξαγωγική δραστηριότητα των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) της χώρας μας σε όλο τον κόσμο. Από την εμπορία της φέτας συντηρούνται χιλιάδες οικογένειες κτηνοτρόφων που μοχθούν για την παραγωγή του αιγοπρόβειου γάλακτος που απαιτείται για την παρασκευή της, αγροτών που παράγουν ζωοτροφές, άλλα και πλήθος εργαζόμενων στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην περιφέρεια, ολόκληρες περιοχές ζουν και αναπνέουν από την κτηνοτροφική και αγροτική δραστηριότητα για την παραγωγή του αιγοπρόβειου γάλακτος. Το πρόσφατο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας σχετικά με την εύρεση νοθευμένης φέτας σε γερμανικό σούπερ μάρκετ, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση στους κτηνοτρόφους. Ήδη, η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας ζητά να εφαρμοστεί αυστηρά η κείμενη νομοθεσία, να εντατικοποιηθούν και να γίνουν ακόμα αυστηρότεροι και αποτελεσματικοί οι έλεγχοι.
Δεδομένης της σημασίας της φέτας για τους κτηνοτρόφους, αναδύονται εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους που δεν ανιχνεύτηκε η νοθευμένη φέτα από τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, πριν την εξαγωγή. Ως γνωστόν, η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τη φέτα δημιουργεί πιέσεις από άλλες χώρες, εντός και εκτός ΕΕ, για την παραγωγή της. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τα περιστατικά νοθείας υποσκάπτουν τη μακροχρόνια προσπάθεια για την αποκλειστική παραγωγή φέτας ΠΟΠ στην Ελλάδα, την οποία επιβουλεύονται οι ανταγωνίστριες χώρες που παράγουν ομοειδή προϊόντα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν διαπιστώθηκε η νοθεία εντός της ελληνικής επικράτειας, πριν το ψευδεπίγραφο τυρί φτάσει στα ευρωπαϊκά ράφια; Υπήρξε ολιγωρία ή ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών;
2. Ποιοί είναι οι έλεγχοι που γίνονται σήμερα και για ποια στοιχεία ελέγχονται οι εξαγωγείς; Είστε ικανοποιημένοι από τους ελέγχους ή προτίθεστε να επανεξετάσετε την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού;

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Παράταση των μεταβιβάσεων-αλλαγών για τη δράση Κομφούζιο

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση των μεταβιβάσεων-αλλαγών για τη δράση Κομφούζιο

Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν κατεξοχήν αγροτικό νομό όπως αυτός της Λάρισας, λόγω των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας άλλα και των πρόσφατων σεισμικών γεγονότων, προκαλεί εύλογα αιτήματα για διευκολύνσεις σε ότι αφορά αγροτικά ζητήματα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Γεωπόνων του νομού, ζητά με επιστολή του, την παράταση στις τροποποιήσεις-μεταβιβάσεις της δράσης 10.1.08 (Κομφούζιο) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020. Όπως επισημαίνουν, η υφιστάμενη προθεσμία της 15ης Απριλίου για όσους αγρότες συμμετέχουν στη δράση και επιθυμούν να υποβάλλουν αλλαγές, θα πρέπει να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) για το 2021. Από τη στιγμή όπου έχει ανακοινωθεί η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την προδημοσίευση του Μέτρου που αφορά στους Νέους Αγρότες και έχει διευκρινιστεί οι υποψήφιοι νέοι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση καλλιέργειας το 2021, δεν είναι λίγοι οι αγρότες - δικαιούχοι της δράσης Κομφούζιο που θα πραγματοποιήσουν μεταβιβάσεις και αλλαγές στις φετινές τους δηλώσεις καλλιέργειας λόγω συμμετοχής συγγενικών τους προσώπων ή των παιδιών τους στην επικείμενη προκήρυξη.
Επιπροσθέτως, στην επιστολή διευκρινίζεται ότι τα περιοριστικά μέτρα για την επέκταση της πανδημίας ήδη δημιουργούν καθυστερήσεις και δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ μελετητών και αγροτών, ενώ παράλληλα, γίνεται αναφορά και στα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τους σεισμούς στους αγρότες των δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας και αιτιολογούν την παράταση της ημερομηνίας αλλαγών για το κομφούζιο.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεστε να διερευνήσετε τις επισημάνσεις του Συλλόγου των Επαγγελματιών Γεωπόνων του νομού Λάρισας σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας για αλλαγές στους συμμετέχοντες στη δράση Κομφούζιο του ΠΑΑ;

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις, που σημειώθηκαν στην περιοχή της Ελασσόνας και του Τυρνάβου την 3η και 5η Μαρτίου, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολλά κτίρια, μεταξύ αυτών και σε σχολεία, και εύλογη ανησυχία στον πληθυσμό, μέρος του οποίου είναι πλέον αναγκασμένο να διαμένει σε αντίσκηνα.
Ως εκ τούτου, η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μια από τις αρνητικές παρενέργειες του φυσικού φαινομένου είναι η μεγάλη αναστάτωση που έχει προκαλέσει στην ομαλή διαδικασία προετοιμασίας των μαθητών που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως είναι φυσικό, στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που βιώνουν οι συγκεκριμένοι μαθητές και με την ψυχολογική αγωνία που τους διακατέχει -μετατραυματικό στρες- να μην δύνανται να συγκεντρωθούν στην μελέτη τους, όπως προηγουμένως. Επιπλέον, ακόμη και τα απαραίτητα για τη σωστή προετοιμασία προς τις εξετάσεις φροντιστηριακά μαθήματα έχουν αποδιοργανωθεί.
Για τους λόγους αυτούς, οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων από τις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές θα πρέπει να τύχουν μιας πριμοδότησης μορίων, όπως έγινε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θυμίζουμε, για παράδειγμα, ότι αυτό συνέβη με τους υποψηφίους πολλών περιοχών οι οποίες επλήγησαν στο παρελθόν από σεισμούς αλλά και για τους μαθητές που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Πολιτεία θέλοντας να διευθετήσει ανάλογα ζητήματα, είχε προβεί σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις με τελευταία αυτή του άρθρου 7 του ν. 4777/ΦΕΚ A’ 25/17.02.2021 που ορίζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών σε αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013.
Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο και άρθρο και απαιτείται κάθε φορά έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Οι παραπάνω διατάξεις-προϋποθέσεις καλύπτουν απολύτως και τους μαθητές των σχολείων της περιοχής που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς και επομένως πρέπει να αναμένουμε σχετική απόφαση της αρμοδίας υπουργού.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

Πότε προτίθεσθε να εκδώσετε τη σχετική απόφαση, με την οποία θα καθοριστεί το ειδικό ποσοστό των μαθητών, από τις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 3ης και 5ης Μαρτίου 2021 για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.;

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ “ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ” ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ “ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ” ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τα δεινά των ομογενών μας στην Αλβανία του Χότζα, αλλά και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου, λόγω της εθνικής τους ταυτότητα, υπέστησαν αλλεπάλληλες διώξεις κατά την περίοδο του κομμουνισμού, είναι γνωστά σε όλους. Μετά την πτώση των καθεστώτων αυτών δεκάδες χιλιάδες από αυτούς τους συμπατριώτες μας ήλθαν στην Ελλάδα, προσδοκώντας μια ελεύθερη ζωή, σε ιδιαίτερα, όμως, αντίξοες συνθήκες. Δυστυχώς, συχνά η ελληνική πολιτεία δεν δείχνει απέναντί τους την οφειλόμενη προσοχή -κάποτε μάλιστα λαμβάνει και μέτρα τα οποία στρέφονται σαφώς εναντίον τους.
Τέτοια, αναμφίβολα, είναι τα μέτρα που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4387/2016, γνωστού ως “νόμου Κατρούγκαλου”, με τον οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αδίκησε κατάφωρα τους ομογενείς μας από τη Βόρειο Ήπειρο και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ο υποψήφιος συνταξιούχος δικαιούται να λάβει πλήρη εθνική σύνταξη μόνον αν διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα επί σαράντα χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά ένα τεσσαρακοστό για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής.
Τούτο, όμως, σημαίνει ότι κανείς από τους ομογενείς μας που ήλθαν από τη Βόρειο Ήπειρο, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Αρμενία, τη Γεωργία ή άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ δεν δικαιούται να λάβει πλήρη εθνική σύνταξη, καθώς οι πρώτοι από αυτούς, και οι περισσότεροι ταυτόχρονα, ήλθαν τη δεκαετία του 1990, ενώ τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Ομογενούς εκδόθηκαν το 1998. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στις εστίες τους, λόγω των απαγορεύσεων των καθεστώτων που ζούσαν, τιμωρούνται κατά τρόπο απαράδεκτο, και εξομοιώνονται με τον αλλοδαπό ο οποίος εγκαθίσταται στην Ελλάδα.
Επειδή είναι γνωστές οι ευαισθησίες της παρούσας κυβέρνησης στα θέματα των ομογενών μας -όπως έχουν εκφρασθεί κατά κόρον στο παρελθόν- ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η αδικία που διέπραξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεσθε να τροποποιήσετε τις διατάξεις του “νόμου Κατρούγκαλου” για την κατοχύρωση πλήρους εθνικής σύνταξης για τους ομογενείς που προέρχονται από τη Βόρειο Ήπειρο και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και είναι αδύνατον να έχουν συμπληρώσει 40 έτη μόνιμης και νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα; Αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας;

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Μείωση των υψηλών επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση των υψηλών επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Η βαθιά οικονομική κρίση που ταλάνισε τη χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία έφερε σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, που αδυνατούσαν να τα αποπληρώσουν. Για τον λόγο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα αναγκάστηκαν να προχωρήσουν, μεταξύ άλλων, σε μείωση των επιτοκίων ώστε να ελαφρυνθεί η θέση των δανειοληπτών που υπέστησαν το ίδιο διάστημα μειώσεις μισθών, κατάργηση δώρων και συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.
Εξαίρεση αποτελεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), που λειτουργεί με κρατική προστασία. Το επιτόκιο του συγκεκριμένου Ιδρύματος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο άνω του 4,5% και αποτελεί το υψηλότερο αυτή τη στιγμή στην αγορά, δυσκολεύοντας τη ζωή σχεδόν 180.000 δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από αυτό.
Το σοβαρό αυτό θέμα αναδεικνύει και η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας επισημαίνοντας ότι “το μόνο πιστωτικό Ίδρυμα της χώρας το οποίο δεν προέβη σε μείωση επιτοκίου είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο αν και ανέκαθεν λειτουργούσε με την κρατική προστασία, δεν προέβη σε καμία ανάλογη κίνηση μείωσης των επιτοκίων”. Όπως σημειώνει “τα δάνεια που έχουν λάβει οι συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιτόκιο 4,9% και 5,4%, όταν πλέον τα δάνεια των τραπεζών έχουν μειωθεί και εξυπηρετούνται πλέον με επιτόκια της τάξης του 2% ή 2,5%!”.
Από το ΤΠΔ το μόνο μέτρο που έχει ληφθεί για την ελάφρυνση των δανειοληπτών τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτό της επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών που προβλέπει την επιστροφή τόκων σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου σε ετήσια βάση, μέτρο που, ωστόσο, δεν είναι πάγιο για τους δανειολήπτες αφού πρέπει να εγκρίνεται η παροχή του καθ’ έτος.
Άλλες προτάσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει γνωστές από το ΤΠΔ -για παράδειγμα η παράταση των χρόνων αποπληρωμής ή στάση πληρωμών- δεν μειώνουν το κόστος της αποπληρωμής αλλά θα επιβαρύνουν περαιτέρω με τους τόκους τους δανειολήπτες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεσθε να εξετάσετε τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε οι χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν συνάψει δάνειο από αυτό να τύχουν ίσης αντιμετώπισης με όσους έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από Ιδιωτικές Τράπεζες;

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Μείωση στην παραγωγή γάλακτος και ζημιές από την ψυχρή εισβολή της “Μήδειας”

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση στην παραγωγή γάλακτος και ζημιές από την ψυχρή εισβολή της “Μήδειας”

Προβλήματα στην γαλακτοπαραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό από τις χαμηλές θερμοκρασίες επέφερε η ψυχρή εισβολή της κακοκαιρίας “Μήδεια”. Οι συνέπειες είναι άμεσες στο εισόδημα των κτηνοτρόφων αν συνυπολογιστεί και η αναγκαστική αύξηση στην κατανάλωση ζωοτροφών λόγω ψύχους, άλλα και η άνοδος των τιμών στις ζωοτροφές, που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Εύλογα, λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι προσδοκούν στην αρωγή της πολιτείας για να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος. 

Συγκεκριμένα, οι παγωνιές που έπληξαν τη Θεσσαλία τις προηγούμενες ημέρες είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην παραγωγή γάλακτος. Οι κτηνοτρόφοι υπολογίζουν την μείωση αυτή σε 30 ως 50% και υπογραμμίζουν ότι στην γαλακτική περίοδο που απομένει η γαλακτοπαραγωγή δεν πρόκειται να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Επιπροσθέτως, οικονομική ζημιά προκαλεί και η αυξημένη κατανάλωση ζωοτροφών, στην οποία αναγκαστικά καταφεύγουν οι κτηνοτρόφοι για να διατηρήσουν τα κοπάδια τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και πλήττει την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.Τέλος, υπάρχουν αναφορές για απώλεια ζωικού κεφαλαίου από το δριμύ ψύχος που επικράτησε, καθώς και ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

Το παράπονο των κτηνοτρόφων είναι ότι η πολιτεία  αντιμετωπίζει δυσανάλογα τις ζημιές μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρώτη. Επισημαίνουν δε, ότι, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη μέριμνα για τις ζημιές που υφίστανται, καθώς η πολιτεία διαθέτει πλέον τα εργαλεία μέσω των ισοζυγίων γάλακτος για να διασταυρώσει τη μείωση στην γαλακτοπαραγωγή -ειδικά στην προβατοτροφία- η οποία ουσιαστικά εξανεμίζει τα όποια έσοδα από την αποκατάσταση των τιμών παραγωγού στο γάλα, που τα προηγούμενα χρόνια καταβαραθρώθηκαν από τις ελληνοποιήσεις.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Πως προτίθεστε να στηρίξετε τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν συρρίκνωση της παραγωγής γάλακτος, αλλά και ζημιές στο ζωικό τους κεφάλαιο και τις εγκαταστάσεις τους, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που συνόδευσαν την κακοκαιρία “Μήδεια”;

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Διαμαρτυρίες ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων για καθυστερήσεις στην ενίσχυσή τους λόγω covid και πληρωμή τελών κυκλοφορίας

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων για καθυστερήσεις στην ενίσχυσή τους λόγω covid και πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Διαμαρτυρίες για καθυστερήσεις στην απόδοση της περυσινής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, εκφράζουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, ενώ ταυτόχρονα διατυπώνουν την ενόχλησή τους για την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2021, όταν το 2020 δεν δούλεψαν σχεδόν καθόλου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων νομού Λάρισας, κ. Γρηγόρη Λάβδα, οι ζημιές από τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό είναι μεγάλες καθώς, για το 2020, σχεδόν το σύνολο του στόλου των τουριστικών λεωφορείων βρίσκονταν σε ακινησία. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα οικονομικής φύσης στον κλάδο, τα οποία επιτείνονται τόσο από το απροσδιόριστο του χρόνου λήξης των περιοριστικών μέτρων όσο και από τις καθυστερήσεις στην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης (άρθρο 139 του ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 και ΦΕΚ 5771/Β/29-12-2020) για τη στήριξη του κλάδου. Αν και προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 2.400 ευρώ για τα τουριστικά λεωφορεία μέχρι 30 θέσεις και 3.600 ευρώ για εκείνα άνω των 30 θέσεων για το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου του 2020, έως σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ευρώ για τα 76 τουριστικά λεωφορεία της Λάρισας και τα άνω των 7.000 που υπολογίζονται πανελλαδικά.
Επιπλέον, υπάρχουν αντιδράσεις για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 26η Φεβρουαρίου 2021, όταν ενώ πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας για το 2020, τα λεωφορεία τους παρέμειναν παροπλισμένα λόγω των περιοριστικών μέτρων. Γι αυτό ζητούν την απαλλαγή τους φέτος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η εκταμίευση της έκτακτης ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων λόγω της ζημίας που υφίστανται από την μακρά περίοδο των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας; Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αποδοθούν το συντομότερο δυνατό οι ενισχύσεις που έχουν αποφασιστεί;
2. Με δεδομένο ότι την προηγούμενη χρονιά δεν υπήρξαν έσοδα, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και φέτος, εξετάζετε την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 που ζητούν οι επαγγελματίες του χώρου των τουριστικών λεωφορείων;

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Ενίσχυση του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στη Λάρισα

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στη Λάρισα

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης των δεδομένων προς όφελος των αγροτών, δεν θα πρέπει να αμεληθεί η ενδυνάμωση του οργανισμού με εξειδικευμένο προσωπικό.
Καθώς είναι προφανές ότι τα τελευταία χρόνια η ολοένα και συχνότερη επίδραση άκαιρων και έντονων καιρικών φαινομένων γεννά ζημιές στην γεωργία, οι υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες. Τρανταχτό παράδειγμα οι πρόσφατες πρωτοφανείς ζημιές από τον Ιανό στα Φάρσαλα και στην Καρδίτσα, οι οποίες οδήγησαν στην λήψη έκτακτων μέτρων από την κυβέρνηση για την ανακούφιση των πληγέντων αγροτών. Για να επιτευχθεί όμως η άμεση ανταπόκριση που απαιτούνταν, έπρεπε να υπάρξει πλήρης κινητοποίηση άλλα και ενίσχυση του προσωπικού του ΕΛΓΑ στη Θεσσαλία.
Ο όγκος των εργασιών στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα είναι εκ προοιμίου σημαντικός λόγω του έντονου αγροτικού χαρακτήρα της Θεσσαλικής γης. Αυτή τη στιγμή σημαντικό τμήμα του προσωπικού συμμετέχει στα μικτά κλιμάκια των επιτροπών της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συνεχίζουν το έργο των εκτιμήσεων για τις ζημιές του Ιανού σε αγροτικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ανασυστάσεις των ΠΣΕΑ του 2017 στις ελιές και θα πρέπει να προγραμματιστεί η εξέταση 2000 περίπου ενστάσεων που προέκυψαν από τα πορίσματα των ζημιών στις καλλιέργειες από τον Ιανό.
Τις τελευταίες μέρες οι αγρότες αγωνιούν για την επίδραση του χιονιά και τις προβλέψεις για παγετό. Αν ο παγετός είναι ισχυρός, πράγμα που όλοι απευχόμαστε, υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες και είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι προσδοκίες για την άμεση κινητοποίηση του τοπικού ΕΛΓΑ είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η συμβολή του οργανισμού στην στήριξη του αγροτικού εισοδήματος μέσω των αποζημιώσεων στην αγροτική παραγωγή, είναι αποφασιστική. Όταν λοιπόν έκτακτες περιστάσεις το επιβάλλουν, θα πρέπει να ενεργοποιούνται και τα ανάλογα αντανακλαστικά της πολιτείας για την ενίσχυσή του.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Είναι το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα επαρκώς στελεχωμένο με μόνιμο προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στον όγκο των εργασιών που προέρχεται από τον τομέα ευθύνης του, δηλαδή ολόκληρη τη Θεσσαλία;
2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον συνδρομή σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την ενίσχυσή του;

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...