Menu
A+ A A-

MORFOTIKON

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Εισήγηση υπεύθυνου Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΝΔ
Μάξιμου Χαρακόπουλου

στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
με θέμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

3η συνεδρίαση-συζήτηση επί των άρθρων
.

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το σύστημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που λειτουργεί με την ευθύνη του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά μελετημένες, ιδιαίτερα σήμερα σε μια περίοδο αθρόας μετανάστευσης, κυρίως στη Γερμανία.

Το νομοσχέδιο αυτό δεν προσθέτει κάτι νέο στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, αντίθετα επαναφέρει το θέμα της εφαρμογής των δίγλωσσων σχολείων, με κατάργηση των αμιγών. Τα αμιγή σχολεία, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν, τουλάχιστον μέχρι να εφαρμοστεί ένα δίγλωσσο σχολείο, που θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στη χώρα υποδοχής, όσο και στην ημεδαπή.

Και ενώ η Κυβέρνηση κλείνει, στην ουσία, τα αμιγή σχολεία και για λόγους οικονομικούς, προτάσσει την ίδια ώρα, στους πίνακες των αποσπάσεων στο Εξωτερικό, τους εκπαιδευτικούς με επιμίσθιο. Βάζει θα έλεγα «φωτογραφικούς φραγμούς» σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς, που έχουν συνάψει γάμο με μόνιμους κατοίκους Εξωτερικού και προβλέπεται να υπηρετούν χωρίς επιμίσθιο. Στις αναφορές περί «πατριωτισμού και «κρυφού επιμίσθιου» νωρίτερα του Υπουργού, του κ. Φίλη, από την Βαυαρική κυβέρνηση, απήντησα στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Βεβαίως, όπως συνηθίζει η Κυβέρνηση, στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, ενσωμάτωσε άρθρο, που αλλάζει όλο το statusquo της ιδιωτικής εκπαίδευσης και μονιμοποιεί, με τις σχετικές διατάξεις, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που δεν θα ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
Πριν προχωρήσω στα άρθρα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση στην χθεσινή αναφορά του κ. Υπουργού για τα νηπιαγωγεία. Κύριε Υπουργέ, μας διαβεβαιώσατε ότι όχι μόνο δεν θα γίνουν συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων αλλά και νέα τμήματα θα δημιουργηθούν, ενώ ο αριθμός των νηπίων είναι μικρότερος από πέρυσι. Μακάρι να είναι έτσι! Επειδή όμως «όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι» θα αναμένουμε να χτυπήσει πρώτα το κουδούνι στα σχολεία και τότε θα έχουμε πραγματική εικόνα.

Κρατώ μικρό καλάθι ξέρετε κύριε Υπουργέ, γιατί και άλλη φορά όταν μιλήσαμε για τα κενά στα σχολεία, ήρθατε στη Βουλή διαψεύδοντάς μας σε υψηλούς τόνους και εμάς και τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ και όταν σας υποβάλλαμε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, τα στοιχεία που εσείς επισήμως μας δώσατε δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ήταν χειρότερα από αυτά για τα οποία σας είχαμε ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σημειώσαμε λοιπόν τα νούμερα που είπατε για τα νηπιαγωγεία και ελπίζουμε αυτή τη φορά να επιβεβαιωθείτε.

Έρχομαι τώρα στις παρατηρήσεις μου επί των άρθρων. Στα άρθρα 1 και 2 θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στους φορείς παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνετε και τις ορθόδοξες εκκλησίες και νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση στο σημαντικό έργο που επιτελούν κυρίως στην Αυστραλία και την Αμερική. Ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 3 που αφορά τις μονάδες παροχής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, επισημαίνω τα εξής: Τα σημερινά δίγλωσσα σχολεία, όπως ειπώθηκε και στη συνεδρίαση, δεν είναι σχολεία κύρους με αποδοχή στην ομογένεια. Η εμμονή στην άμεση κατάργηση από το 2018 των αμιγών ελληνικών σχολείων, μπορεί να στρέψει τους ομογενείς όχι στα δίγλωσσα αλλά στα αμιγή γερμανικά. Στο νομοσχέδιο δεν περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας των δίγλωσσων σχολείων, αφήνετε να το χειριστεί η κυβέρνηση μετά από δύο χρόνια. η προώθηση τέτοιων προγραμμάτων προϋποθέτει προεργασία ετών και ποικίλλει στη Γερμανία από το ένα κρατίδιο στο άλλο. Στο κρατίδιο της Έσσης έχουν υπάρξει μοντέλα αναπληρωματικών δίγλωσσων σχολείων, αλλά μόνο για το δημοτικό, έως την τετάρτη δημοτικού. Τα δίγλωσσα σχολεία έχουν μια περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας των τάξεων αυτών περίπου 4 ετών με συγκεκριμένες υποχρεώσεις πριν λάβουν τη χρηματοδότηση του γερμανικού κράτους. Επίσης προϋποθέτουν την πρόσληψη δίγλωσσου προσωπικού και η αξιολόγηση είναι απαιτητική.

Με δεδομένο ότι κατά το άρθρο 26 παρ. 2 από το σχολικό έτος 2018-2019 καταργούνται όλα τα αμιγή σχολεία, ψηφίζουμε όχι, εκτός και αν υπάρξει διόρθωση μέχρι την ψήφιση στην Ολομέλεια στο πνεύμα της τοποθέτησης του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Αμμανατίδη.

Στο άρθρο 4 παρ. 2, θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι αναγκαίο να ζητηθεί κατά τις διμερείς συμφωνίες οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα δίγλωσσα να αναγνωρίζονται και στη χώρα υποδοχής. Όσον αφορά στο παρουσιολόγιο των μαθητών, θα μπορούσε να επεκταθεί το myschool. Ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 5 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 6 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 7 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 8 ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 9 επισημαίνουμε ότι πρόκειται απ’ όσον γνωρίζουμε, για 22 έδρες ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο, παραμένουν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι για 8 ως 15 χρόνια. Μία μόνιμη και πολυπρόσωπη επιτροπή για 22 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς; Ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 10 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 11 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 12 ψηφίζουμε ναι.

Κύριε Πρόεδρε, δεν αναφέρω ούτε τον τίτλο των άρθρων για την οικονομία του χρόνου, στα οποία ψηφίζουμε ναι και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν και οι συνάδελφοι βουλευτές και όσοι μας βλέπουν να σχηματίσουν πλήρη εικόνα της θέσης της Νέας Δημοκρατίας έτσι, αλλά υπό τη δαμόκλειο σπάθη του χρόνου προχωρώ.

Στο άρθρο 13 όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εξωτερικού, επισημαίνουμε πρώτον, αναφέρονται εντελώς ασαφή κριτήρια, καθώς δεν περιγράφεται ούτε η διαδικασία επιλογής ούτε η βαρύτητα μοριοδότησης κάθε κριτηρίων. Δεύτερον, υποβιβάζονται όπως σας είπα και εχθές τα προσόντα γλωσσομάθειας των συντονιστών εκπαίδευσης από το επίπεδο του άριστα, επίπεδο Γ2, όπως ίσχυε, σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης, σε επίπεδο Γ1 της γλώσσας υποδοχής. Για παράδειγμα κύριε Υπουργέ στη Γερμανία δεν έχει καμία σημασία εάν οι συντονιστές γνωρίζουν μερικώς δεύτερη ξένη γλώσσα, όταν δεν είναι ικανοί να επικοινωνούν, να συνάπτουν συμφωνίες επαρκώς στα γερμανικά. Ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 14 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 15 ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 16 κατά τη γνώμη μας έπρεπε να περιλαμβάνεται διάταξη που θα προβλέπει την κατά προτεραιότητα απόσπαση εκπαιδευτικών χωρίς επιμίσθιο και αν δεν καλύπτονται οι ανάγκες, τότε να αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί με επιμίσθιο. Ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 17 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 18 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 19 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 20 ψηφίζουμε ναι.
Στο άρθρο 21 ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 22 εξήγησα γιατί θεωρούμε ακατανόητη τη μετατροπή όλων των Διαπολιτισμικών Σχολείων σε Πειραματικά. Επίσης, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Θα εφαρμοστεί τη νομοθεσία για στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων και στα Πειραματικά Διαπολιτισμικά Σχολεία; Θα είναι πενταετής η θητεία των εκπαιδευτικών; Θα υπάρξει αξιολόγηση για την τοποθέτησή τους; Ψηφίζουμε όχι.

Στα άρθρα 23, 24,25 ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 26, στην παράγραφο 1, κατά τη γνώμη μας, όπως είπα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο σε όσους ομογενείς ή συζύγους ομογενών ή αλλογενών επιθυμούν να εργαστούν χωρίς επιμίσθιο.

Στην παράγραφο 2, προβλέπει τη μετατροπή των αμιγών ελληνικών σχολείων σε δίγλωσσα χωρίς πρόγραμμα, με την «καυτή πατάτα» να μεταφέρεται για το σχολικό έτος 2018- 2019. Αυτό θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των ελληνικών σχολείων, διαρροή των Ελλήνων μαθητών και κλείσιμο. Θα μπορούσε να προβλέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία κάποιων Ελληνόγλωσσων σχολείων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, στόχος μας πρέπει να είναι τα δίγλωσσα που θα δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη χώρα υποδοχής και στην ημεδαπή. Αν η μετάβαση στα δίγλωσσα γίνεται χωρίς να πειστούν οι ομογενείς ότι τα παιδιά τους έχουν μέλλον σε αυτά, τότε το αποτέλεσμα θα είναι να στραφούν στα αμιγή γερμανικά. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο με το νέο κύμα μετανάστευσης λόγω της κρίσης, δεν μπορεί να συναινέσουμε στο βίαιο θάνατο των αμιγών ελληνικών σχολείων το 2018, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος. Ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 27. Με την παράγραφο 1, προωθείται και μέσω ΔΟΥ, η είσπραξη των οφειλών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από καθηγητές. Επίσης, η παραγραφή γίνεται εικοσαετής αλλά αυτό νομικά δεν ξέρω αν θα σταθεί στα δικαστήρια. Θα πρέπει, όμως να διευκρινιστεί, ότι δεν υφίστανται αναδρομική υποχρέωση απόδοσης για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σχετική υποχρέωση δημιουργήθηκε βάσει του ν. 4386/2016.

Επίσης, με την παράγραφο 2, προβλέπεται η ανάπτυξη συνεργασιών του διεθνούς πανεπιστημίου με άλλα ιδρύματα για νέα Προγράμματα Σπουδών και προσέλκυση ξένων φοιτητών. Δεν θα πρέπει όμως να σταματήσουν να έχουν τη σχετική δυνατότητα και τα άλλα πανεπιστήμια. Ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 28. Ο Υπουργός Παιδείας, αφού δεν μπορεί να διορίσει μόνιμους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση, μονιμοποιεί τους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία. Ακυρώνει έτσι, τα δύο βασικά πλεονεκτήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τη δυνατότητα επιλογής και αξιοκρατικής αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις δυνατότητες διαφοροποίησης στο εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στην Εισηγητική Έκθεση, το Υπουργείο επικαλείται τις προβλέψεις του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και ιδιαίτερα, τις διατάξεις του Β΄ Μέρους και του σχετικού παραρτήματος του άρθρου 24, όπου «προβλέπεται η προστασία του εργαζόμενου σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης» ενώ στην ουσία, νομοθετεί την υπερπροστασία, δηλαδή, την μονιμοποίηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Άλλωστε, ο Κοινωνικός Χάρτης αφορά το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και με αυτή τη λογική, θα μπορούσε η μονιμότητα ως προστασία να εφαρμοστεί για όλους. Επισημαίνεται, ότι για την προστασία αυτή όλων των εργαζομένων έχει θεσπιστεί και ισχύει το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα περί καταχρηστικότητας.
Αναφέρθηκα και νωρίτερα, νομίζω εξαντλήθηκε η κριτική, στο άρθρο 28 και ψηφίζουμε όχι.

Στα άρθρα 29, 30, 31, ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 32, για τα παράτυπα πτυχία, από το ΤΕΕ. Η ρύθμιση που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς καταργεί τη συγκεκριμένη χρονική αναφορά του νομού Γιαννάκου, για τα πτυχία που δόθηκαν μέχρι το 2008, επεκτείνοντας τη διάταξη ως σήμερα. Μετά τον θόρυβο που υπήρξε το 2007, κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια ότι δεν ήξερε. Όποιοι συνέχισαν να καταφεύγουν σε τέτοια ΤΕΕ, δεν έχουν κανένα άλλοθι και προφανώς το έκανα συνειδητά για να αποκτήσουν τίτλους που δεν δικαιούνταν και με τους οποίους διορίστηκαν σε βάρος άλλων που τους συναγωνίστηκαν έντιμα. Ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 33, ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 34. Επαναδιατυπώνει ρυθμίσεις που είχαν εισαχθεί πριν ένα μήνα με το ν.4403, γεγονός που καταδεικνύει την προχειρότητα στην νομοθετήσει εκ μέρους της κυβέρνησης και ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 35, ψηφίζουμε ναι.

Στο άρθρο 36, για τις ρυθμίσεις θεμάτων για την εκπαίδευση των προσφύγων. Η κυβέρνηση παρά τα μεγάλα λόγια, φαίνεται ότι είναι ανέτοιμη να εισηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Γι' αυτό το λόγο και παραπέμπει σε μελλοντική Υπουργική Απόφαση. Επειδή μοιάζει με «λευκή επιταγή». Ψηφίζουμε όχι.

Στο άρθρο 37, ψηφίζουμε όχι.

Όσον αφορά την τροπολογία, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, εκπρόθεσμη τροπολογία! Η τροπολογία ρυθμίζει κατά κύριο λόγο τους όρους εργασίας στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Η παράγραφος 1 δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία, διότι υποχρεώνει τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών να αποστέλλουν το ωρολόγιο προγράμματα στη διεύθυνση εκπαίδευσης, προφανώς για λόγους ελεγκτικούς. Αν και η προσπάθεια για έλεγχο, κ. Υπουργέ, είναι σωστή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να δηλώνονται τα προγράμματα και οι αλλαγές τους, που στην περίπτωση των φροντιστηρίων είναι πολλές. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος διοίκησης και δεν βοηθούν την οικονομική δραστηριότητα. Η διοίκηση όφειλε πρώτα να φτιάξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα και μετά να επιβάλει την αποστολή των στοιχείων.
Η παράγραφος ρητά επιβάλλει την πληρωμή στις αργίες με επαύξηση, κάτι που ισχύει στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα.

Με την παράγραφο 3 ο καθορισμός του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου σε 21 ώρες έρχεται σε αντίθεση και με όσα συμβαίνουν στη δημόσια, εκπαίδευση που το ωράριο είναι 23 ώρες. Δεν θα επιμείνω περαιτέρω επ΄αυτού.

Στην τροπολογία ψηφίζουμε παρών, ζητώντας, κ. Υπουργέ, να ακούσετε την έκκληση που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του χώρου, να αποσύρετε την τροπολογία, να κάνετε διβούλευση μ΄αυτούς και να φέρετε μια ρύθμιση που θα τους βρει σύμφωνους.
Ευχαριστώ».

back to top