Menu
A+ A A-

Κατά προτεραιότητα τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε δομές εκπαίδευσης Μεταναστών-Προσφύγων

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατά προτεραιότητα τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε δομές εκπαίδευσης Μεταναστών-Προσφύγων

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα κατέστη χώρα προσέλευσης μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Στόχος της Πολιτείας είναι να προσπαθήσει να ενσωματώσει πολιτισμικά τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα παραμείνουν στην χώρα μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να οικοδομήσουν μια νέα ζωή. Βασικό εργαλείο για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι η παροχή εκπαίδευσης και πρωτίστως της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, για τους ανήλικους, η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δομές του κράτους επιβάλλεται και νομικά. Αναγνωρίζοντας, βεβαίως, και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στη διδασκαλία μεταναστών και προσφύγων η Πολιτεία δημιούργησε και ειδικές δομές για αυτές τις ομάδες, όπως οι ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων) και Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας), όπου επιχειρείται να γίνει ορθή διαχείριση του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών, καθώς και των οδυνηρών, σε πολλούς από αυτούς, εμπειριών από πολεμικές συγκρούσεις και άλλες δυσάρεστες συνθήκες.
Για να είναι, όμως, αποτελεσματικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτείται το διδακτικό προσωπικό να έχει την απαιτούμενη κατάρτιση, ώστε να το διεκπεραιώσει με επάρκεια. Να μπορεί, δηλαδή, να διδάξει τα ελληνικά σε μαθητές που τα μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα, και ακόμη να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που προκύπτουν από τις πολιτισμικές διαφορές. Αυτόν τον ρόλο μπορούν να επιτελέσουν κατ’ εξοχήν οι Εκπαιδευτικοί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Όπως, όμως, επισημαίνουν μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στις δομές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να διορίζονται στις συγκεκριμένες θέσεις εκπαιδευτικοί χωρίς την απαιτούμενη πείρα και εκπαίδευση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος, και έχοντας την αρνητική εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγαλύτερη της ελληνικής παράδοση στην υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, είναι απαραίτητη μια εξορθολογισμένη και ολοκληρωμένη πολιτική απέναντι στην εκπαίδευση αυτής της πληθυσμιακής κατηγορίας, που θα αποβεί προς όφελος τόσο των ιδίων των μεταναστών και των προσφύγων όσο της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Προτίθεστε να προβείτε στη θεσμοθέτηση μιας διακριτής διαδικασίας απορρόφησης των Εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα πρότυπα της υπ’ αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ;
2. Προτίθεστε να τοποθετήσετε, κατά προτεραιότητα, τους Εκπαιδευτικούς Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων (π.χ. ΔΥΕΠ), σε Διαπολιτισμικά και Μειονοτικά Σχολεία, καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό φορέα, που υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα;

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Συνδεδεμένη ενίσχυση σε όλους τους πληγέντες βαμβακοπαραγωγούς από τον “Ιανό”

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Συνδεδεμένη ενίσχυση σε όλους τους πληγέντες βαμβακοπαραγωγούς από τον “Ιανό”

Οι συνέπειες του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” στην αγροτική παραγωγή της επαρχίας Φαρσάλων ήταν αδιαμφισβήτητα καταστροφικές. Η πολιτεία αντιλαμβανόμενη το μέγεθος των ζημιών αντέδρασε τάχιστα, προέβη άμεσα σε ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποζημίωση στο 100%, κατ’ εξαίρεση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ και επιτάχυνε τις διαδικασίες εκτίμησης των ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες.
Η ζημιές στο βαμβάκι, κύρια καλλιέργεια στην πληγείσα περιοχή των Φαρσάλων, ήταν βαρύτατες. Επειδή, όμως, ο κυκλώνας κατέστρεψε την παραγωγή λίγο πριν τη συγκομιδή, δόθηκε στους βαμβακοκαλλιεργητές, άμεσα –σε ενάμιση μήνα από το καταστροφικό συμβάν- γενναία προκαταβολή της τάξης των 100 ευρώ ανά στρέμμα. Πέραν τούτων, πάγιο αίτημα των αγροτών της πληγείσας περιοχής ήταν να μην υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι.
Ωστόσο, μετά την πληρωμή της εν λόγω ειδικής ενίσχυσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις βαμβακοπαραγωγών που δεν έλαβαν την ειδική ενίσχυση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τελευταίοι, το άθροισμα των κιλών βαμβακιού που παρέδωσαν κατά τη συγκομιδή και των κιλών που προκύπτουν ότι απώλεσαν από το πόρισμα του ΕΛΓΑ δεν συμπληρώνουν το όριο των 265 κιλών ανά στρέμμα που απαιτείται για την λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο νομό Λάρισας.
Κατά την διαδικασία των νομοθετικών ρυθμίσεων στη Βουλή για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τον “Ιανό” υπήρξαν ρητές δεσμεύσεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τους πληγέντες στην καταβολή της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι. Συνεπώς, οι περιπτώσεις των πληγέντων από τον “Ιανό” βαμβακοκαλλιεργητών που δεν έλαβαν τη συνδεδεμένη ενίσχυση θα πρέπει να διερευνηθούν με τη δέουσα προσοχή και να καταλήξουν σε πληρωμές το συντομότερο δυνατόν.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διεκπεραιωθεί η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον “Ιανό” βαμβακοκαλλιεργητές;

Αθήνα, 8 Μαΐου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Προτάσεις επίλυσης του προβλήματος των επιλαχόντων στα σχέδια βελτίωσης

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις επίλυσης του προβλήματος των επιλαχόντων στα σχέδια βελτίωσης

Πολλές και έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των επιλαχόντων των σχεδίων βελτίωσης, με σκοπό να βρεθεί τρόπος να ενταχθούν και να υλοποιήσουν τα σχέδια που υπέβαλαν προς έγκριση. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εγκρίθηκαν περίπου 1.170 σχέδια (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), ενώ άλλα 500 περίπου πληρούν τις προϋποθέσεις, άλλα βρίσκονται κάτω από τη βάση μοριοδότησης και οι δικαιούχοι τους χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες.
Οι τελευταίοι, ζητούν να εξευρεθούν επιπλέον οικονομικοί πόροι που θα επιτρέψουν την ένταξή τους. Επισημαίνουν, ότι, αυτή την περίοδο, που η οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς είναι περιορισμένη λόγω της πανδημίας, το βάρος της οικονομικής ανάκαμψης πέφτει στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. Συνεπώς, η ένταξή τους θα έχει πρακτικά οφέλη, αφού θα προκαλέσει αλυσιδωτά πολλαπλάσια ευεργετικά αποτελέσματα στην τοπική θεσσαλική οικονομία και κοινωνία. Επιπροσθέτως, αντιδρούν έντονα στον σχεδιασμό να υπάρξει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για σχέδια βελτίωσης, με την υποβολή νέου φακέλου από την αρχή, τη στιγμή που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προτάσεις που έχουν υποβάλλει.
Την ίδια ώρα, μελετητές -με γνώμονα τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδύσεων των σχεδίων βελτίωσης- προτείνουν την επαναφορά της προϋπόθεσης υλοποίησης του 20% των επενδύσεων, με την κατάθεση της αίτησης πρώτης πληρωμής. Όπως υποστηρίζουν, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλει η αντιμετώπιση της πανδημίας, ορθώς δόθηκε πρόσφατα παράταση 6 μηνών (μέχρι τον Οκτώβριο) για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής στα σχέδια βελτίωσης. Όμως, μέχρι τον Οκτώβριο, θα πρέπει να επανέλθει το κατώτατο όριο της υλοποίησης του 20% των επενδύσεων για να γίνει αίτημα πληρωμής, άλλως η διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων θα καθυστερήσει περαιτέρω. Στην περίπτωση που υπάρξουν σχέδια που δεν θα υλοποιηθούν στο 20% μέχρι τον Οκτώβριο, προτείνεται να μεταφερθούν τα αντίστοιχα ποσά για ένταξη των επιλαχόντων, εξετάζοντας την περίπτωση να τεθούν αυστηρότερα χρονικά όρια στην υλοποίηση των επενδύσεων των τελευταίων. Τέλος, στην περίπτωση που υπάρξει νέα πρόσκληση για σχέδια βελτίωσης, υφίστανται προτάσεις που αφορούν επιπλέον μοριοδότηση των σημερινών επιλαχόντων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεστε να εξετάσετε τις ανωτέρω παραμέτρους και προτάσεις ώστε να υπάρξει ικανοποιητική διευθέτηση του ζητήματος των επιλαχόντων των σχεδίων βελτίωσης;

Αθήνα, 17 Απριλίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Εμβολιασμός κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εμβολιασμός κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS

Η πανδημία έχει αναστατώσει τη ζωή των πολιτών σε ολόκληρο τον πλανήτη για πάνω από ένα έτος. Ωστόσο, τα προγράμματα εμβολιασμού του πληθυσμού επιτρέπουν σταδιακά την επιστροφή σε μια κανονικότητα, η οποία ελπίζεται ότι θα αποκατασταθεί πολύ σύντομα. Έως τότε, όμως, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επιλογές για τον εμβολιασμό στοχευμένων ομάδων ή ατόμων για συγκεκριμένους λόγους. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα ERASMUS.
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν προγράμματα που τελούν σε παράταση, άλλα που απλά από τον προηγούμενο Μάρτιο του 2020 δεν εξελίσσονται και φυσιολογικά θα παραταθούν, ενώ υπάρχουν και νέα που ξεκίνησαν το 2021. Τα προγράμματα που είναι σε παράταση έχουν μπει σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Μένει πλέον να καθοριστεί ο χρόνος ολοκλήρωσής τους, που θα είναι από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
Σε άλλες χώρες οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν πια τη δυνατότητα της μετακίνησής τους, μιας και έχουν εμβολιαστεί. Ως εκ τούτου, κανονίζουν τις δράσεις, καθώς και τα ταξίδια που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν στο προαναφερθέν διάστημα.
Για τον λόγο αυτό έχουν αγοραστεί εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε voucher διάρκειας 18 μηνών, ενώ δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
Δυστυχώς αρκετοί Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, επειδή ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί. Η μη συμμετοχή τους στα προγράμματα ERASMUS θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για τα σχολεία.
.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Προτίθεσθε να δώσετε την δυνατότητα κατά προτεραιότητας εμβολιασμού για το COVID 19 στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν χωρίς πρόβλημα;

Αθήνα, 16 Απριλίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Δέσμη μέτρων στήριξης πληγέντων αγροτών από απανωτές ζημιές εξαιτίας παγετού

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Δέσμη μέτρων στήριξης πληγέντων αγροτών από απανωτές ζημιές εξαιτίας παγετού

Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση βρίσκονται οι αγρότες του νομού Λάρισας, καθώς έχουν δεχθεί απανωτά χτυπήματα στις παραγωγές τους από διαδοχικούς παγετούς. Οι καλλιέργειές τους, ειδικά οι μόνιμες όπως οπωροφόρα και αμπέλια, έχουν υποστεί σημαντικότατες ζημιές και πλέον εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην πολιτεία και τον ΕΛΓΑ.
Η “Μήδεια” τον Φεβρουάριο (17-18/2) και τρείς στη σειρά παγετοί τον Μάρτιο (3/3, 12/3 και 26/3) έπληξαν τη φυτική παραγωγή, αλλά η “χαριστική βολή”, όπως επισημαίνουν οι αγρότες, ήταν ο πρόσφατος όψιμος παγετός. Προκλήθηκαν, ζημιές στα πρωιμανθή αμύγδαλα, στις πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων και νεκταρινιών από τη “Μήδεια’ και τους πρώτους παγετούς του Μαρτίου, ζημιές στα υπόλοιπα οπωροφόρα από τον παγετό της 26ης Μαρτίου και εκτενείς ζημιές σε αμπέλια, ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, αχλάδια, άλλα και καρπούζια, πεπόνια και βιομηχανική ντομάτα, που φυτεύτηκαν αυτή την περίοδο, από τον παγετό της 9ης Απριλίου.
Σύμφωνα με τους αγρότες, ακόμα και στις περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπου καλλιεργούνται διαφορετικά είδη, για να υπάρχει κλιμακωτά μέσα στο έτος εισόδημα από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων και να υλοποιείται η διασπορά του κινδύνου για ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα, οι ζημιές από τα διαδοχικά φαινόμενα παγετού προκαλούν οξύ πρόβλημα επιβίωσης. Το πρόβλημα υφίσταται εντονότερο στις περιπτώσεις μονοκαλλιεργειών που ζημιώθηκαν από τους παγετούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγρότες ζητούν εκτός από την άμεση ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ, το προσωπικό του οποίου ήδη κάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν τις ζημιές, να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Να γίνουν έγκαιρα και δίκαια οι εκτιμήσεις, με ενίσχυση του ΕΛΓΑ με επαρκές προσωπικό και να δοθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις, αφού για πολλούς αγρότες υφίσταται θέμα επιβίωσης. Επιπροσθέτως, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω κορονοϊού, άλλα και του γεγονότος ότι η καλλιεργητική περίοδος είναι ακόμα στην αρχή και τα καλλιεργητικά έξοδα θα πρέπει να συνεχιστούν χωρίς να αναμένονται έσοδα, ζητούν να υπάρξει δέσμη μέτρων που θα τους ανακουφίσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να διεκπεραιωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες της εκτίμησης των ζημιών και των αποζημιώσεων;
2. Εξετάζετε δέσμη μέτρων, που θα διευκολύνουν τους πληγέντες αγρότες στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που θα βρεθούν λόγω απώλειας εσόδων από τις ζημιές που προκάλεσαν οι διαδοχικοί παγετοί στις καλλιέργειές τους;

Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Μεταβατική διάταξη για όσους φοιτούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μεταβατική διάταξη για όσους φοιτούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Οι σχολές μαθητείας ιδρύθηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα 3/1952 (Α΄ 157) «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών − τεχνιτών» και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α ́ 167). Στη συνέχεια, αφού το 1998 μετατράπηκαν σε ΤΕΕ, το 2006 (βάσει του N. 3475/2006) μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Με τον Ν. 4186/2013 καταργούνται οι ΕΠΑ.Σ., ενώ όπου λειτουργούν ΕΠΑ.Σ. μαθητείας ΟΑΕΔ, ιδρύονται ισάριθμες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
Τελικώς, όμως, οι σχολές δεν καταργήθηκαν αλλά μετά από ετήσιες παρατάσεις λειτουργίας, το 2016 ψηφίστηκε η παράταση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ μέχρι το σχολικό έτος 2020 - 2021 με το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Ειδικά για τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020−2021 συνεχίζουν στη Β΄ τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022.
Με το ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α’ 254/21.12.2020) το Υπουργείο Παιδείας οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ μετατρέπονται σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ωστόσο, στο νόμο, δεν προβλέπεται καμία μεταβατική ρύθμιση σε σχέση με όσους, κατά το χρόνο ψήφισής του, είχαν ήδη εισαχθεί και φοιτούσαν στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος. Αυτό δημιουργεί εύλογες αντιδράσεις, καθώς οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν ότι ακυρώνονται οι λόγοι για την επιλογή των σπουδών τους χωρίς δική τους ευθύνη.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

Προτίθεσθε να εισάγετε μεταβατική ρύθμιση για τους ήδη φοιτούντες στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ώστε να μην έχουν επιπτώσεις από την μετατροπή των ΕΠΑΣ σε ΣΕΚ, σύμφωνα με τον ν. 4763/2020;

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠ

Η εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) από την Τράπεζα Πειραιώς ανέτρεψε τις ζωές πολλών υπαλλήλων της, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, ακόμη και στην ανεργία, παρά το γεγονός ότι εισήλθαν στην ΑΤΕ με διαγωνισμό ΑΣΕΠ, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ως γνωστόν, το 2012, η ΑΤΕ έκλεισε, με αποτέλεσμα όλοι οι υπάλληλοί της να απολυθούν - ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πολλοί από αυτούς είχαν διορισθεί κατόπιν διαγωνισμών του ΑΣΕΠ- και να προσληφθούν ως ιδιωτικοί από την Τράπεζα Πειραιώς που εξαγόρασε την ΑΤΕ.
Όπως ήταν φυσικό, για πολλούς από αυτούς ήταν αδύνατο να αποδεχθούν θέσεις που τους υποδείχθηκαν, πολύ μακριά από τις κατοικίες τους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τα επόμενα χρόνια με τις αλλαγές που συνέβησαν στις συστημικές τράπεζες, που επίσης είχαν αρνητικά αποτελέσματα για τους υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ. Τελικώς, ένας αριθμός από αυτούς, ενώ είχε διορισθεί κατόπιν εξετάσεων του ΑΣΕΠ, βρίσκονται σήμερα στην ανεργία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Πρόκειται, προφανώς, για μια μεγάλη αδικία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, την ώρα που σε όσες ανάλογες περιπτώσεις έκλεισαν εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα η Ολυμπιακή Αεροπορία, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ο ΟΛΠ και άλλες, οι υπάλληλοι αυτών μετατάχθηκαν στο δημόσιο. Επιπλέον, 600 περίπου άτομα που πέτυχαν σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ για την ΑΤΕ το 2012 αλλά δεν πρόλαβαν να διοριστούν σε αυτή, μεταφέρθηκαν σε υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεσθε να εξετάσετε τη δυνατότητα επαναπρόσληψης των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι λόγω της πώλησής της βρέθηκαν εκτός Δημοσίου, ενώ είχαν προσληφθεί μέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ;

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

 

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Διαμαρτυρίες ακτημόνων για την ενοικίαση των αγροτεμαχίων στην Κάρλα

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες ακτημόνων για την ενοικίαση των αγροτεμαχίων στην Κάρλα

Οι ακτήμονες αγρότες των παρακάρλιων χωριών διαμαρτύρονται για την διαδικασία παραχώρησης της χρήσης αγροτεμαχίων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, ζητώντας την αναβολή της και τον δικαιότερο επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων που προβλέπονται στον νόμο 4061/2012.
Όπως υποστηρίζουν η διαδικασία για τη μοριοδότηση που περιγράφεται από τον ανωτέρω νόμο, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εντός του Μαρτίου, σε μια περίοδο που οι αποφάσεις για την καλλιέργεια των εν λόγω τεμαχίων από τους ακτήμοντες είχαν ληφθεί, ενώ ακόμα και βασικές καλλιεργητικές εργασίες έχουν γίνει σε αγροτεμάχια.
Επιπλέον, σημειώνουν ότι η υπάρχουσα μοριοδότηση αδικεί τους κατοίκους των παρακάρλιων χωριών που ανήκουν στον Δήμο Αγιάς. Οι εν λόγω αγρότες, από την ορεινή Έλαφο και το Καλαμάκι μέχρι και τη Δήμητρα Αγιάς, δικαιούνται τα 100 μόρια (κριτήριο Α3) ως μόνιμοι κάτοικοι Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, άλλα χάνουν τα 100 μόρια του κριτηρίου Α4, δηλαδή του δημότη, μόνιμου κατοίκου των τοπικών οι δημοτικών κοινοτήτων στους οποίους βρίσκεται το ακίνητο, αφού οι εκτάσεις που εκμισθώνονται βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Κιλελέρ.
Οι ακτήμονες ζητούν την ανάκληση για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο της εφαρμογής της μοριοδότησης του άρθρου 7 του νόμου 4061/2012 και την ενοικίαση των αγροτεμαχίων με το προηγούμενο καθεστώς. Επιπροσθέτως, προτείνουν τη σύσταση επιτροπής για την επανεξέταση των κριτηρίων ενοικίασης με στόχο να αναζητηθεί ένας δικαιότερος τρόπος μοριοδότησης για τους ακτήμονες όλων των παρακάρλιων χωριών που επιθυμούν να εκμισθώσουν εκτάσεις της πρώην λίμνης με χαμηλό τίμημα.
Τέλος, επισημαίνουν ότι θα πρέπει η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης να ξεκινά νωρίτερα και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι μεταξύ των ακτημόνων είναι και αγρότες που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Προτίθεστε να επανεξετάσετε τα κριτήρια ενοικίασης των αγροτεμαχίων, που προβλέπονται στον νόμο 4061/2012, ώστε να μην αδικούνται οι ακτήμονες αγρότες των παρακάρλιων χωριών;
2. Θα προβείτε σε διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου έγκαιρα να ξεκινά η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την παραχώρησης χρήσης των παρακάρλιων αγροτεμαχίων;

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά τον πλέον πρόσφατο διενεργηθέντα εισαγωγικό διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΦΕΚ 1389/Γ/22.11.2018) κρίθηκαν ως επιτυχόντες 111 δικηγόροι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα μέχρι πρόσφατα ισχύοντα, πριν διορισθούν όλοι οι επιτυχόντες του πίνακα, αυτός έληξε πρόωρα και αιφνιδιαστικά, και παρά το γεγονός ότι θέσεις του ΝΣΚ μένουν κενές και το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν λόγω συνταξιοδοτήσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3086/2002 και το προεδρικό διάταγμα 238/2003 (άρθρα 27, 28, 29, 30), “θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8)”. Από τους 111 επιτυχόντες, μέχρι σήμερα, έχουν διοριστεί οι 70 πρώτοι (οι 56 ήταν άμεσα διορισθέντες εκ της προκήρυξης).
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αρίθμ. 124/20.03.2020 ΚΥΑ των Υπουργών .Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης δόθηκε παράταση στον από 08.04.2019 Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού έως τις 12 Απριλίου του 2021. Βάσει αυτού, τον Ιούλιο του 2020 διορίσθηκαν 10 ακόμη επιτυχόντες πλέον αυτών που όριζε η προκήρυξη. Ωστόσο, αμέσως μετά με το άρθρο 66 παρ.10 του Ν.4714/2020 ορίσθηκε η λήξη του εν λόγω Πίνακα στις 30.09.2020
Παρ’ όλα αυτά, οι κενές οργανικές θέσεις στο ΝΣΚ, σύμφωνα και με την ενημέρωση του προέδρου του, είναι δεκαέξι (16), στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν διορισθεί οι επιτυχόντες του πρόσφατου διαγωνισμού. Την 1η Ιουλίου 2021,όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 14044/03.02.2021 έγγραφο της Γραμματέα του ΝΣΚ, οι κενές οργανικές θέσεις πρόκειται να ανέλθουν σε είκοσι οκτώ (28).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική του διορισμού όλων των επιτυχόντων στους σχετικούς διαγωνισμούς είχε ακολουθηθεί σε όλες τις προηγούμενους διαγωνισμούς. Στο δε επιχείρημα ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και άλλοι εν αναμονή υποψήφιοι να εισέλθουν στον ΝΣΚ, με τους ανά διετία διαγωνισμούς που εξαγγέλθηκαν, η απάντηση είναι ότι και οι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού ανέμεναν και αυτοί 6 έτη ώστε να διορισθούν όλοι οι επιτυχόντες του προηγούμενου πίνακα επιτυχόντων του 2013 που είχε πάρει 3 ετήσιες παρατάσεις.
Στην παρούσα φάση, μάλιστα, ο διορισμός από τον πίνακα των επιτυχόντων επιβάλλεται και από τις έκτακτες συνθήκες που υφίστανται λόγω της πανδημίας, που απαγορεύουν την διενέργεια άμεσα νέου διαγωνισμού.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεσθε να πληρώσετε τις κενές θέσεις του ΝΣΚ με τους με τους νομικούς που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των επιτυχόντων κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία;

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

 

Read more...

Παράταση σε ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση σε ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16

Ένα από τα εύλογα επακόλουθα της σεισμικής και της συνεχούς μετασεισμικής δραστηριότητας στον νομό άλλα και στην πόλη της Λάρισας, είναι η διατάραξη της καθημερινότητας των πολιτών. Πολλοί έχουν μετακινηθεί από την κατοικία τους στον αστικό ιστό προς τα χωριά και η λειτουργία πολλών επιχειρήσεων έχει περιέλθει σε ύφεση λόγω των φόβων που δημιουργούν οι μετασεισμοί. Συνυπολογίζοντας και τα μέτρα που υφίστανται για τον κορoνοϊό, η κατάσταση που βιώνει ο μέσος πολίτης, εργαζόμενος, επαγγελματίας δεν ακολουθεί φυσιολογικούς ρυθμούς, ενώ οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν κανονικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, δια του προέδρου του, κ. Ηλία Κοτσιμπογεώργου, επισημαίνει ότι η αποδιοργάνωση στη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων, οι καθυστερήσεις και οι ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα στον νομό αποτελούν λόγους για μηνιαία παράταση όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που λήγουν στα τέλη Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται παράταση ενός μήνα, για τις δηλώσεις αναστολής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις λόγω Covid για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, τις βεβαιώσεις αποδοχών που αφορούν την παρακράτηση εισφορών και τις δηλώσεις πόθεν έσχες και ΦΠΑ.
Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι λόγω του συσσωρευμένου εργασιακού όγκου και των προβλημάτων που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα διαπιστώνεται αδυναμία επιχειρήσεων και μελετητών να υποβάλουν έγκαιρα –μέχρι τέλος Μαρτίου- στις αρμόδιες υπηρεσίες τα αιτήματα για επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Προτίθεσθε να εξετάσετε το αίτημα για μηνιαία παράταση στις ανωτέρω δηλωτικές υποχρεώσεις, καθώς και στην υποβολή αιτήσεων για τον αναπτυξιακό νόμο 4633, όπως διατυπώνεται από την ηγεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου - Περιφερειακού Τμήματος του Θεσσαλίας;

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...