Menu
A+ A A-

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ!

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ!

 

Με την αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Πολιτεία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν, στοχεύουν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών καθώς και μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να καταφέρουμε να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα.

Μέρος αυτών των πρωτοβουλιών αποτελεί η στήριξη τόσο του «συνεταιρίζεσθε» όσο και των προσπαθειών για την σύσταση «εταιριών» παραγωγής αγροτικών ή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους αγρότες μας να αξιοποιήσουν τα ανωτέρω «σχήματα» με απώτερο σκοπό αφενός την εξάλειψη των δομικών αδυναμιών της ελληνικής γεωργίας, όπως ο πολυτεμαχισμός και ο μικρός κλήρος και αφετέρου την επίτευξη «οικονομιών κλίμακος» μέσα στην αγροτική εκμετάλλευση. Το τελευταίο μπορεί να βοηθήσει στον εξωστρεφή χαρακτήρα που η πολιτεία επιθυμεί να δώσει στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του τόπου, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελληνικών ανταγωνιστικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η μετάβαση αυτή είναι χρονοβόρα, απαιτεί εκτός από τη λήψη επιπλέον επικουρικών μέτρων και την κατάργηση αυτών που τη δυσχεραίνουν. Έτσι, στην προσπάθειά συνένωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τη μορφή εταιριών παραγωγής αγροτικών προϊόντων αποτελεί τροχοπέδη η παρακράτηση του 30% των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που συνολικά θα είχε η εταιρία, στην οποία συμμετέχουν κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότες από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων των επιμέρους μελών της.           

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Εξετάζετε το ενδεχόμενο αλλαγής του πλαισίου που διέπει τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης προς εταιρίες αγροτοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης που απαρτίζονται από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και προσανατολίζονται στην παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε να μην υφίσταται η παρακράτηση του 30% στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους;

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Ανταποκρινόμενη στην οικονομική δίνη που έχει περιέλθει τον τελευταίο καιρό ολόκληρος ο κόσμος και κατ’ επέκταση η χώρα μας, η κυβέρνηση έχει δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της και τα γρήγορα αντανακλαστικά της, λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων υλοποιώντας μια σειρά από στοχευμένες πολιτικές για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, έντονη είναι η διαμαρτυρία των επιχειρηματιών της περιοχής για την απόφαση του ΥΠΟΙΟ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με  ΦΕΚ 747 ‘Β / 22-4-2009 και αναδημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο της Λάρισας,  σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να εγγυηθεί στις τράπεζες, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν , ανεξάρτητα από την έδρα τους, στους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στους νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και τους δήμους Εννιπέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του νομού Λάρισας. Η εγγύηση αφορά τις οφειλές  βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, αποτελεί σημαντική παράμετρο στην συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και εργασιακής σταθερότητας.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Α) Για ποιους λόγους εξαιρέθηκαν της ευνοϊκής ρύθμισης οι υπόλοιπες περιοχές του νομού Λάρισας;

Β) Δεδομένου ότι βασική παράμετρος των εξαγγελθέντων μέτρων πρέπει να αποτελεί και η αποφυγή δημιουργίας κοινωνικών ανισοτήτων λόγω εμφάνισης φαινομένων άνισης μεταχείρισης, προτίθεστε να εξετάσετε την περίπτωση της υπαγωγής στην εν λόγω απόφαση και των ομοειδών επιχειρήσεων στις άλλες περιοχές του νομού Λάρισας;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η χώρα μας συμμετέχει από το 1952 στο ΝΑΤΟ το οποίο έχει σαν σκοπό  την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο, την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλες και γενικότερα την προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων της συμμαχίας.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, η συμμαχία εγκαθιδρύει τα διοικητικά της κέντρα σε διάφορες χώρες μέλη, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διοίκηση. Στη χώρα μας και ειδικότερα στο νομό Λάρισας, υπήρχε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Τιρνάβου, το οποίο στελεχώθηκε με πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα πάντα με τις αρμόζουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ωστόσο, με την μεταφορά του στρατηγείου από τον Τίρναβο και με τις επικείμενες αλλαγές στο προσωπικό, αναδύεται το θέμα της δυνατότητας για περαιτέρω αξιοποίηση του προσωπικού αυτού σε άλλες μονάδες.       

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

  1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω υπάλληλοι να συνεχίσουν την εργασία τους σε σχηματισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της περιοχής με ειδικότητα ανάλογη των προσόντων τους, υπαγόμενοι στις διατάξεις των νόμων που διέπουν το υπαλληλικό προσωπικό του υπουργείου;
  2. Σε διαφορετική περίπτωση, προτίθεστε να εξετάσετε την δυνατότητα μοριοδότησης της προϋπηρεσίας του πολιτικού προσωπικού σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ για το δημόσιο;

 

                                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

     Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΥ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΥ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Ε.Ε για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη πολύτιμων περιβαλλοντικών πόρων, όπως το νερό, η ελληνική πολιτεία υλοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση δράσεις. Μεταξύ αυτών των  δράσεων, κάποιες προβλέπουν την κατασκευή μικρών ανασχετικών φραγμάτων της ροής των ποταμών με σκοπό τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, γεγονός που έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική και οικονομική σημασία σε περιοχές όπου πλήττονται συχνά από ξηροθερμικές συνθήκες.

Στην επαρχία Φαρσάλων του νομού Λάρισας υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για την κατασκευή παρόμοιων έργων με σκοπό την πλήρη αντιμετώπιση των συνθηκών λειψυδρίας που υπάρχουν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Στην κοίτη του ποταμού Ενιππέα  και συγκεκριμένα στη θέση «Στάλος» του Δ.Δ Καστρακίου του δήμου Ναρθακίου, στις 17-12-2008, είχε γίνει επιτόπια εκτίμηση από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ με σκοπό την εκκίνηση των διαδικασιών για την χρηματοδότηση ενός μόνιμου ανασχετικού θυροφράγματος. Έκτοτε, και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η διαδικασία θα τελείωνε έως το Πάσχα του 2008, ουδεμία ενημέρωση για την πορεία του έργου έχει υπάρξει.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ναρθακίου είναι πληχθείσα από την ξηρασία το 2007 καθώς και ότι η νομαρχία Λάρισας κατασκευάζει κάθε χρόνο μια σειρά από χωμάτινα αναχώματα για την συγκράτηση του νερού του Ενιππέα στην εν λόγω περιοχή, αποδεικνύεται ότι η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση του έργου είναι μεγάλη.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Προτίθεστε να εξετάσετε λεπτομερώς το θέμα, ώστε να δρομολογηθεί σύντομα η διεκπεραίωση των διαδικασιών προκειμένου να δρομολογηθεί η κατασκευή ενός μόνιμου ανασχετικού θυροφράγματος, ώστε να συμβάλλουμε, τόσο στην δραστική μείωση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, απαλύνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και στην ελαχιστοποίηση των ζημιών στις καλλιέργειες της περιοχής λόγω ξηροθερμικών συνθηκών;    

 

 

                                                                       Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

                                                                       Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη σε κάθε ευνομούμενη χώρα, είναι το δικαίωμα της μόρφωσης. Η Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να αντεπεξέλθει, ως οφείλει, στις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες παρέχει δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλους. Ανταποκρινόμενη μάλιστα με ευαισθησία, σε ειδικές κατηγορίες μαθητών, έχει δημιουργήσει Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ενώ παράλληλα έχει συστήσει τα κατάλληλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την  κατάρτιση ειδικών παιδαγωγών.

Ωστόσο, τα ειδικά σχολεία, τα τμήματα πρώιμης παρέμβασης και τα τμήματα παράλληλης στήριξης, είναι στελεχωμένα σε σημαντικό ποσοστό με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή από αναγνωρισμένους φορείς της πολιτείας, ενώ παράλληλα πολλοί εκπαιδευτικοί απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής παραμένουν αναπληρωτές καλύπτοντας τα οργανικά κενά που προκύπτουν. Επιπλέον, στον πρόσφατο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν είχε δοθεί η δυνατότητα για συμμετοχή των εν λόγω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών.  

             

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

  1. Εξετάζετε την περίπτωση της στελέχωσης των δομών της Ειδικής Αγωγής πρωτίστως με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής και στη συνέχεια με όσους διαθέτουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον ν. 3966/2008;
  2. Προτίθεστε να δώσετε την δυνατότητα συμμετοχής των εν λόγω εκπαιδευτικών σε διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ καθώς και την δυνατότητα διορισμού σε όσους έχουν προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ μεγαλύτερη των 24 μηνών ώστε να μην αδικούνται σε σχέση με τους συναδέλφους της γενικής   εκπαίδευσης;

 

                                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

     Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 33 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ       

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009

                                     Προς

1) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

2) Υπουργό Οικονομίας &  Oικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου

3) Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πετραλιά

4) Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη

5) Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

6) Διοικητή της Α.Τ.Ε. κ. Δημήτριο Μηλιάκο

                                                                               

                                 Κοινοποίηση

α) Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κων/νο Κιλτίδη

β) Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο

                                                          

Kύριοι Υπουργοί,

 

Η καλλιεργητική περίοδος 2007-2008, ήταν για τους αγρότες της χώρας μας από τις δυσκολότερες χρονιές, λόγω των μειωμένων τιμών πώλησης των προϊόντων της παραγωγής τους και της αύξησης του κόστους παραγωγής. Με δεδομένο τις περσινές αυξημένες τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων, οι προμηθευτές αγροεφοδίων προχώρησαν σε αυξήσεις. Έτσι, ενώ οι αγρότες δεν πρόλαβαν να απολαύσουν την περσινή αύξηση των τιμών των προϊόντων τους (την διαφορά καρπώθηκαν οι μεταποιητές και οι έμποροι), κατέληξαν να πληρώσουν φέτος αυξημένα κοστολόγια στους προμηθευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, φέτος που μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων παραμένουν αδιάθετες (κομπόστα ροδακίνου, καλαμπόκια, σιτηρά), να βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

 

Γνωρίζουμε τον αγώνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  μείωση του κόστους παραγωγής, με ελέγχους προς τις εταιρείες διακίνησης αγροεφοδίων, καθώς και τις προσπάθειές  για εισαγωγή λιπασμάτων από τη Ρωσία.

Πιστεύουμε  ότι τα μέτρα που σας προτείνουμε, μπορούν να ανακουφίσουν άμεσα τους παραγωγούς και να τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις απαιτήσεις της επόμενης δύσκολης διετίας.

 

1. Να επεκταθεί η χρηματοδότηση που δόθηκε στις Ε.Α.Σ. συγκέντρωσης δημητριακών, στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών που λειτουργούν ως προμηθευτικά κέντρα για αγροεφόδια, για να προμηθευτούν άτοκα οι παραγωγοί με λιπάσματα και φάρμακα για την καλλιεργητική περίοδο 2008-09.

 

2. Η Α.Τ.Ε. να ανανεώσει για μία τριετία τα Α.Δ.Α. (Ανοιχτά Δάνεια Αγροτών-πρώην καλλιεργητικά), με μόνη απαίτηση την εξόφληση των τόκων, χωρίς υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου. Στο μέτρο αυτό η Α.Τ.Ε. ενέταξε  τα Ενιαία Μεσοπρόθεσμα Δάνεια, τα οποία όμως αφορούν μικρό αριθμό αγροτών.

 

3. Αύξηση της επιστροφής του Φ.Π.Α. που αφορά τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων με τιμολόγια πώλησης από 7% που είναι σήμερα σε 12%, μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει άμεσα τους αγρότες και θα ενισχύσει οικονομικά τους πραγματικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.

 

4. Ένταξη στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής φρούτων στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και της βιομηχανικής κομπόστας ροδακίνων.

Θέλουμε να σας τονίσουμε ότι η βιομηχανική κομπόστα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες διάθεσης του προϊόντος, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα των τελευταίων χρόνων στις αποθήκες, που ξεπερνούν τους 300.000 τόνους. Αυτό είναι αποτέλεσμα των υπέρογκων δασμών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εισαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες με φθηνότερο κοστολόγιο όπως η Κίνα, αλλά, κυρίως από τη Νότια Αφρική, η οποία καλύπτει και το 80% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι η ένταξη της κομπόστας στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων θα βοηθήσει στην διάθεση του προϊόντος.

Να σημειωθεί ότι το ροδάκινο κατά τη συγκομιδή του, βρίσκει τα σχολεία κλειστά για 

   τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά η θρεπτική του αξία και ως κομπόστα παραμένει 

   αναλλοίωτη και είναι πολύ υψηλή.

 

5. Ένταξη φρέσκων φρούτων, λαχανικών, κομπόστας ροδακίνου και σπαραγγιών στο καθημερινό σιτηρέσιο των Ενόπλων Δυνάμεων (αξιωματικών και στρατιωτών) καθώς και στην καθημερινή διατροφή των νοσηλευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. 

 

6. Να μην απαιτείται η συμμετοχή με κεφάλαιο από τους νέους αγρότες για τα σχέδια βελτίωσης. Επειδή στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα σχέδια βελτίωσης των νέων αγροτών, η συμμετοχή τους σε αυτά με μετρητά, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την τελική έκβαση των προγραμμάτων.

 

7. Να    ενισχυθούν οι βαμβακοπαραγωγοί, καθώς επίσης και οι παραγωγοί σιτηρών και καλαμποκιού για την ζημιά που έχουν υποστεί το έτος 2008.

 

8. Να στηριχθούν οι παραγωγοί θερμοκηπιακών καλλιεργειών και οι σπαραγγοπαραγωγοί με επιδότηση του νάιλον εδαφοκάλυψης και θερμοκηπίων καθώς και με την επιδότηση των μεταλλικών μερών των θερμοκηπίων για την αντικατάσταση των ξύλινων θερμοκηπίων με μεταλλικά σύγχρονα θερμοκήπια.

 

9. Να προχωρήσει άμεσα η νομοθετική ρύθμιση για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της χώρας μας, ώστε να δοθεί διέξοδος νέων καλλιεργειών σε πολλές περιοχές και να μειωθεί το κόστος παραγωγής με την χρήση φθηνής ενέργειας.

 

10. Να ρυθμιστούν με νέο Νομοσχέδιο τα θέματα του Ο.Γ.Α., διότι είναι ο μόνος φορέας  

    Κύριας Ασφάλισης των αγροτών για τον οποίο δεν έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση.

 

11. Τελειώνοντας, θέλουμε να αναφερθούμε στο θέμα της μείωσης του Φ.Π.Α. αγοράς γεωργικών μηχανημάτων από 19% σε 9%, ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου της χώρας, για το οποίο γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί επανυποβολή νέου αιτήματος μείωσής του από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

   Θέλουμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα, λόγω και της τωρινής οικονομικής συγκυρίας, της υλοποίησης αυτού του μέτρου.

 

        Κύριοι Υπουργοί,

 

Θεωρούμε ότι η υλοποίηση των προτάσεων αυτών θα παράσχει σημαντική υποστήριξη στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας.

 

Με εκτίμηση

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ, Βουλευτής Πέλλας

Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4. ΡΑΓΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

5. ΚΟΡΚΑ ΑΘΗΝΑ

6. ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

8. ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

10. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

12. ΜΠΟΥΖΑΛΗ ΒΙΒΙΑΝ

13. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

15. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

16. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ

17. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

19. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

20. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

22. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ

23. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

24. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

25. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

26. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

28. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

31. ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

33. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Read more...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

 Ο Ο.Α.Ε.Ε αποτελεί έναν από τους ασφαλιστικούς φορείς στον οποίο συγχωνεύτηκαν διάφορα ταμεία, με τελικούς στόχους την εξοικονόμηση πόρων, την ελάττωση  της γραφειοκρατίας και την παροχή ανταποδοτικότερων υπηρεσιών στον ελεύθερο επαγγελματία.

  Ωστόσο, με τη συγχώνευση αυτή αναδύεται το ερώτημα, το οποίο σαφώς προϋπήρχε, που αφορά στην εγγενή αδυναμία εξυπηρέτησης πολιτών, οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές της περιφέρειας, οι οποίες διατηρούν μια σχετική «οικονομική αυτονομία». Ειδικότερα, τα Φάρσαλα του νομού Λάρισας, αποτελούν τόσο οικονομικό όσο και διοικητικό κέντρο μιας ευρείας- με την γεωγραφική έννοια του όρου- επαρχίας, η οποία απέχει σημαντικά από την πόλη της Λάρισας, όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. Επιπροσθέτως, η οικονομική δραστηριότητα παραμένει αξιόλογη και με γνώμονα τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η πολιτεία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην περιφέρεια, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την εξυπηρέτηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

             

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Εξετάζετε την περίπτωση να δημιουργηθεί παράρτημα του ΟΑΕΕ στα Φάρσαλα, καθότι όλη η επαρχία αποτελεί μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που εμφανίζει αξιόλογη οικονομική δυναμική, την οποία με στρατηγικές κινήσεις οφείλουμε να ενδυναμώσουμε ; 

 Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE

EΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

ΘEMA: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία μέσω των προγραμμάτων stage. Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα προγράμματα, πέραν των χαμηλών αμοιβών, που δεν τους διασφαλίζουν οικονομική αυτονομία, στερούνται ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ενώ αβεβαιότητα υπάρχει και για την έκταση των παροχών ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης.

Με δεδομένο ότι πολλοί εξ αυτών εργάζονται ακόμη και 5 χρόνια με ανανεωνόμενες συμβάσεις, εκτελώντας κατά κανόνα πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες του δημοσίου και των ΟΤΑ όπου απασχολούνται, νιώθουν ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο κοινωνικό, καθώς αφορά σε χιλιάδες νέους ανθρώπους με γνώσεις και προσόντα, που αισθάνονται ότι βιώνουν μια ιδιότυπη εργασιακή ομηρία.

Μια πολιτεία που δαπανά πόρους για την επαγγελματική κατάρτιση ικανών στελεχών είναι αδιανόητο να μην τα αξιοποιεί στην δημόσια διοίκηση, που εξακολουθεί να χωλαίνει.

Στο παρελθόν η πολιτεία προχώρησε στη μονιμοποίηση  με το νόμο 2738/1999 2.500 εργαζόμενων με 16 μήνες προϋπηρεσία μέσω των προγραμμάτων stage στους ΟΤΑ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

 

  1. Εξετάζετε τη δυνατότητα μονιμοποίησης των εργαζόμενων στα προγράμματα stage σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του 1999;
  2. Προτίθεστε να μοριοδοτήσετε τους απασχολούμενους στα προγράμματα stage σε όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου;
  3. Εξετάζετε την παροχή και στους απασχολούμενους στα προγράμματα stage όλων των ασφαλιστικών και ιατροφαρμακευτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με ασφάλιση ΙΚΑ;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

 

1.    Μάξιμος Χαρακόπουλος

2.    Καρπούζας Αντώνιος

3.    Τσιάρας Κωνσταντίνος

4.    Θαλασσινός Θαλασσινός

5.    Σταυρογιάννης Νίκος

 

 

 

 

Read more...