Menu
A+ A A-

Πρόταση αρτοποιών για εξοπλισμό εργαστηρίου αρτοποιίας στο 2ο ΔΙΕΚ Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση αρτοποιών για εξοπλισμό εργαστηρίου αρτοποιίας στο 2ο ΔΙΕΚ Λάρισας

Σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο, η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί τον «φτωχό συγγενή» του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το γεγονός αυτό στοιχίζει στην Ελληνική κοινωνία, καθώς, η επαγγελματική εκπαίδευση, με την αμεσότερη επαφή της με την αγορά εργασίας, αν υποστηριχθεί αρτιότερα, μπορεί να λύσει πολλά από τα προβλήματα της ανεργίας που μαστίζουν τους νέους μας. Συνεπώς, τα βήματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να ενταθούν και να γίνουν πιο στοχευμένα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός κλάδου που ενδιαφέρεται για την τόνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι αρτοποιοί. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Συντεχνίας Αρτοποιών νομού Λάρισας, διαπιστώνουν έλλειψη σε καταρτισμένο προσωπικό προς αντικατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης, των έμπειρων χεριών που απασχολούν στις επιχειρήσεις τους. Προς τούτο, αναγκάζονται να αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό εκτός Ελλάδας, γεγονός που υποδεικνύει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα.
Μεταξύ των προτάσεων των αρτοποιών είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που αφορά τον κλάδο τους, ήτοι την ενδυνάμωση με διάφορες δράσεις της ειδικότητας αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής που διδάσκεται στο 2ο δημόσιο ΙΕΚ Λάρισας και κυρίως, λόγω της πρακτικής φύσης του επαγγέλματος, την μέριμνα για τη δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου εργαστηρίου για τους σπουδαστές της ειδικότητας. Μάλιστα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα προσφέρουν χώρους τον επιχειρήσεών τους για την εκπαίδευση των σπουδαστών, είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν μέσω του επίσημου επαγγελματικού τους φορέα, στην οργάνωση και τον εξοπλισμό ενός εργαστηρίου, το οποίο θα διασφαλίζει την ολοκληρωμένη και υψηλή εξειδίκευση των σπουδαστών του ΔΙΕΚ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι αρτοποιοί, στο νομό Λάρισας λειτουργούν 235 αρτοποιεία που απασχολούν πάνω από 1200 εργαζόμενους και τα επόμενα χρόνια, οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό θα αυξηθούν. Συνεπώς, ζητούν από την πολιτεία να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να τονώσει την επαγγελματική εκπαίδευση που αφορά τον κλάδο τους, υπολογίζοντας συνάμα και στη δική τους συνδομή.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Προτίθεστε να εξετάσετε την πρόταση της Συντεχνίας Αρτοποιών ν. Λάρισας για την δημιουργία εργαστηριακών υποδομών που θα πλαισιώσουν την ειδίκευση των σπουδαστών του ΔΙΕΚ στην ειδικότητα της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής;
2. Στην περίπτωση που το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί εξ’ ολοκλήρου στην χρηματοδότηση αυτών των υποδομών, υφίσταται το θεσμικό πλαίσιο για την συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων;

 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ-ΚΑΣΤΡΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ-ΚΑΣΤΡΟ

Για τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, η διατήρηση σε καλή κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και αυτονόητη η υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την αποκατάσταση των δρόμων όπου εμφανίζονται προβλήματα και κίνδυνοι για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επαρχιακού δρόμου που χρήζει άμεσων επεμβάσεων, ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, είναι αυτός μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων Κουτσόχερου και Κάστρου του Δήμου Λάρισας. Η κατάσταση του οδοστρώματος στον εν λόγω δρόμο είναι ιδιαίτερα προβληματική, με επικίνδυνες καθιζήσεις και βυθίσματα στην άσφαλτο, που εμποδίζουν την ομαλή ροή των οχημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δρόμος αυτός, βρίσκεται υπερυψωμένος σε σημαντικό τμήμα του πάνω σε ανάχωμα για την προστασία από ενδεχόμενες πλημμύρες του παρακείμενου ποταμού Πηνειού, καθώς και ότι δέχεται μεγάλο φόρτο κίνησης από βαρέα οχήματα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων και αγροτικά μηχανήματα κατά την καλλιεργητική περίοδο, είναι προφανές ότι το κακό οδόστρωμα ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους για την πρόκληση ατυχημάτων και πρέπει να επισκευαστεί. Μάλιστα, στην είσοδο του οικισμού του Κάστρου υπάρχει παλιά γέφυρα, της οποίας σήμερα το ένα πλευρικό έρεισμα έχει λάβει επικίνδυνη κλίση και υφίστανται φόβοι για τη στατικότητά της.
Επίσης, στην αναγκαιότητα παρεμβάσεων στον δρόμο συνηγορεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοντινό, αξιόπιστο εναλλακτικό οδικό δίκτυο επί της διαδρομής Κουτσόχερο-Κάστρο-Λουτρό που επεκτείνεται και μέχρι το Μαυροβούνι, καθώς ο εν λόγω επαρχιακός δρόμος ουσιαστικά ενώνει την Εθνική Οδό Λάρισας-Τρικάλων με την Εθνική Οδό Λάρισας-Καρδίτσας, διερχόμενος από τους προαναφερόμενους οικισμούς.
Πολίτες και επαγγελματίες που διέρχονται από αυτό τον δρόμο, ειδικά στο κομμάτι Κουτσόχερο- Κάστρο, επισημαίνουν την αυξημένη επικινδυνότητα λόγω του οδοστρώματος και ζητούν από καιρό την επιδιόρθωσή του, ώστε να αποφευχθούν πιθανά δυστυχήματα, χωρίς μέχρι σήμερα να εισακουστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Τι προτίθεστε να πράξετε για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο κομμάτι του επαρχιακού οδικού δικτύου Κουτσόχειρο-Κάστρο-Λουτρό του δήμου Λάρισας, προκειμένου να καταστεί ασφαλής δρόμος και να αποσοβηθούν οι σοβαροί κίνδυνοι που ελλοχεύουν για δυστυχήματα;

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία για τις μεταθέσεις των αστυνομικών της αναπηρίας λόγω διαβήτη τύπου Ι

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Θέμα: Ενσωμάτωση στη νομοθεσία για τις μεταθέσεις των αστυνομικών της αναπηρίας λόγω διαβήτη τύπου Ι

Οι αστυνομικοί, των οποίων μέλη των οικογενειών πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, ζητούν την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις τους με διατάξεις που θα συμπεριλαμβάνουν την συγκεκριμένη ασθένεια, όπως άλλωστε συμβαίνει για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα.
Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω αστυνομικοί αναφέρουν ότι, στη νομοθεσία για τις μεταθέσεις στο Αστυνομικό Σώμα - Π.Δ. 100/2003, άρθρο 12, παρ. 8 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει– οι υπηρετούντες στην ΕΛ.ΑΣ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης και πέραν της κανονικής διαδικασίας εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων και όσων έχουν μέλος της ίδιας οικογένειας με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή με αναπηρία ΑΜΕΑ. Ωστόσο, η αναπηρία που προέρχεται από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και αντιστοιχεί σε ποσοστό αναπηρίας 50% δεν λαμβάνεται υπόψη.
Αντιθέτως, στη νομοθεσία που αφορά στις μεταθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις (ν. 4609/2019, άρθρο 10), η ασθένεια του σακχαρώδη διαβήτη που επιφέρει ποσοστό αναπηρίας 50% υφίσταται ως κριτήριο μετάθεσης, ενώ στην εξειδίκευση των κοινωνικών κριτηρίων που ισχύουν για τις μεταθέσεις του προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα (άρθρο 5, παρ. 3, σημ. γ του Π.Δ. 11/2021) υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη για τον διαβήτη τύπου Ι. Συνεπώς, οι αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα θεωρούν ότι υφίσταται θέμα άνισης μεταχείρισης και θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για βελτιώσεις του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε τα στελέχη της ΕΛΑΣ, που μέλος της οικογένειάς τους πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεστε να ενσωματώσετε στη νομοθεσία που αφορά στις μεταθέσεις της ΕΛΑΣ, ευνοϊκές διατάξεις για όσους αστυνομικούς αντιμετωπίζουν στις οικογένειές τους πρόβλημα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, όπως συμβαίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό;

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Δυνατότητα υλοτόμησης και σε μέλη συνεταιρισμών παλαιού τύπου

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα: Δυνατότητα υλοτόμησης και σε μέλη συνεταιρισμών παλαιού τύπου

Τη δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν στην υλοτόμηση δασοτεμαχίων ζητούν δασεργάτες και μέλη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών παλαιού τύπου, που ιδρύθηκαν δηλαδή με βάση τους νόμους 2810/2000 και 3147/2003.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μέλη του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Καρίτσας του νομού Λάρισας, οι διατάξεις του ν. 4423/2016 δεν επιτρέπουν την υλοτόμηση σε δημόσια δασοτεμάχια για τα μέλη του συνεταιρισμού τους καθότι προβλέπουν την υλοτόμηση μόνο από νέου τύπου δασικούς συνεταιρισμών (Δ.Α.Σ.Ε). Όμως, όπως επισημαίνουν, οι Δ.Α.Σ.Ε αποτελούν μορφές συνεργατισμού με αυξημένες απαιτήσεις σε διοικητικές, ασφαλιστικές και φορολογικές διαδικασίες, στις οποίες πολλοί δασεργάτες, κάτοικοι των ορεινών περιοχών δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ η διοίκηση των παλαιού τύπου αγροτικών δασικών συνεταιρισμών ήταν απλούστερη. Επίσης, οι παλαιότεροι συνεταιρισμοί διαθέτουν εξοπλισμό για την υλοτόμηση ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί. Πέραν τούτων, υποστηρίζουν ότι όσοι δασεργάτες δεν έχουν ενταχθεί σε Δ.Α.Σ.Ε για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι δασεργάτες σε ιδιωτικά δασοτεμάχια καθότι δεν αποτελούν φορείς εκμετάλλευσης. Συνεπώς αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα απασχόλησης και κατ’ επέκταση επιβίωσης, γεγονός που προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στις μικρές κοινωνίες των ορεινών χωριών.
Για να παραμείνουν ζωντανές οι ορεινές κοινότητες θα πρέπει οι κάτοικοί τους, που είναι οι πραγματικοί θεματοφύλακες του δασικού μας πλούτου, να έχουν βιώσιμο εισόδημα. Υπό αυτό το πρίσμα, η πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει τις ισχύουσες διατάξεις προκειμένου να επιτραπεί τουλάχιστον η συμμετοχή των παλαιού τύπου συνεταιρισμών στην υλοτόμηση ιδιωτικών δασοτεμάχιων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 Προτίθεστε να προχωρήσετε στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να μπορούν οι παλαιού τύπου συνεταιρισμοί να συμμετέχουν στην υλοτόμηση των ιδιωτικών δασοτεμαχίων;

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Ενστάσεις εργαζομένων στις Ε.Δ για μισθολογική αναντιστοιχία

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Ενστάσεις εργαζομένων στις Ε.Δ για μισθολογική αναντιστοιχία

Οι ανάγκες σε προσωπικό των στρατιωτικών υπηρεσιών και μονάδων καλύπτονται εκάστοτε με προσλήψεις ιδιωτών, μέσω σχετικών προκηρύξεων προσωπικού με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο του 2017 στερεί από τους ιδιώτες πτυχιούχους, που συμμετέχουν στις εν λόγω προκηρύξεις και εισέρχονται σε υπηρεσίες των ΕΔ, την αναγνώριση του χρόνου σπουδών τους ως προϋπηρεσία, σε αντίθεση με τους αποφοιτήσαντες από στρατιωτικές σχολές, όπου ο χρόνος φοίτησής τους αναγνωρίζεται κανονικά. Το αποτέλεσμα είναι οι απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών να έχουν προβάδισμα στη μισθολογική κλίμακα από τους υπόλοιπους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 5 του νόμου 3016/17-5-2002 (ΦΕΚ 110/Α/17-5-2002) για τους εισακτέους ιδιώτες σε στρατιωτικές υπηρεσίες, στον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, ο οποίος καθορίζει και τη μισθολογική κλίμακα, προσμετράται κανονικά ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης σε ΑΕΙ, εφόσον βέβαια πληρούνται όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτούν οι προκηρύξεις. Όμως, με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) και συγκεκριμένα του κεφ Β, άρθρο 126, παρ. 9, υποπερ 3, άλλα και τα όσα αναφέρονται στην 2/52259/ΔΕΠ/19-7-2017, σελ 14, περ. 2, εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης των ιδιωτών στα ΑΕΙ δεν προσμετράται στη μισθολογική κατάταξη των επιτυχόντων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στις ένοπλες δυνάμεις, παρά το ότι το πτυχίο τους αποτελεί βασικό προσόν συμμετοχής στις προκηρύξεις. Αντιθέτως, ο χρόνος φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές αναγνωρίζεται κανονικά στη μισθολογική κατάταξη. Συνεπώς, σε υπηρεσίες των Ε.Δ υπάρχουν εργαζόμενοι με όμοιους τίτλους σπουδών που, ωστόσο, δεν απολαμβάνουν όμοιας μισθολογικής κατάταξης.
Οι ενιστάμενοι αναφέρουν ως χαρακτηριστική την περίπτωσή τους, που ως ιδιώτες επιτυχόντες της προκήρυξης με ΦΕΚ 18/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ/24-6-2020, για την πρόσληψη Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, μετά και την τετράμηνη εκπαίδευσή τους, προσλαμβάνονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, με τις προαναφερόμενες επιπτώσεις στο μισθολογικό κλιμάκιο.
Αντιθέτως, όπως αναφέρουν, στο Πυροσβεστικό Σώμα, με γνώμονα την αντιστοιχία της ιεραρχίας και των βαθμών σε Ε.Δ., Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., και Λ.Σ. – βάση του άρθρου 96 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)- και τις διατάξεις του υπ’ αριθμ 38 Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τις οποίες οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων από κατάταξη ιδιωτών στην Πυροσβεστική προσλαμβάνονται με το βαθμό του Υποπυραγού, όποια μισθολογική αναντιστοιχία μεταξύ των εργαζομένων εξομαλύνεται.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Προτίθεστε να διερευνήσετε το αίτημα των από κατάταξη ιδιωτών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων για εξομάλυνση των μισθολογικών διαφορών με τους εργαζόμενους που προέρχονται από στρατιωτικές σχολές και αν χρειαστεί να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες;

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΘΕΜΑ: ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατά περιόδους, οι κλοπές, παντός είδους, αγροτικού εξοπλισμού γνωρίζουν μεγάλη έξαρση και οι συνέπειές τους προκαλούν σημαντική οικονομική ζημία στους αγρότες. Ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, όπου οι καλλιεργητικές εργασίες φθίνουν και οι αγρότες δεν έχουν λόγους να βρίσκονται στα χωράφια τους με την ίδια συχνότητα, οι κλοπές αυξάνονται κατακόρυφα. Κάθε είδους εργαλείο, παρελκόμενο ή εξάρτημα μπορεί να κλαπεί, ενώ, σύμφωνα με καταγγελίες των αγροτών, έχουν κλαπεί ακόμα και νεαρά δενδρύλλια που μόλις έχουν μεταφυτευθεί στις οριστικές τους θέσεις στα χωράφια. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα εξαρτήματα που προτιμώνται περισσότερο από τους επιτήδειους είναι αυτά που πλαισιώνουν τον αρδευτικό εξοπλισμό, και τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε θέσεις φύλαξης. Όπως αναφέρουν οι αγρότες, οι ηλεκτροκινητήρες και οι καλωδιώσεις των αρδευτικών συγκροτημάτων αποτελούν την αγαπημένη λεία των δραστών λόγω του χαλκού που περιέχουν.
Το τι συμβαίνει στη συνέχεια και πού καταλήγουν τα κλοπιμαία δεν είναι εξακριβωμένο. Αναμφίβολα, όμως, η ζημιά, που υφίστανται οι αγρότες είναι μεγάλη, καθώς η αντικατάσταση του εξοπλισμού είναι επιβεβλημένη και, βεβαίως, εξαιρετικά δαπανηρή.
Η υψηλή συχνότητα των περιστατικών αυτών τον τελευταίο καιρό στην περιοχή των Φαρσάλων έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των αγροτών, οι οποίοι δικαίως αναζητούν τρόπους για την διαφύλαξη των περιουσιών τους. Προς τούτο, ζητούν την ανάληψη πρωτοβουλιών και από πλευράς της πολιτείας προκείμενου να εντοπιστούν και να εξαρθρωθούν τυχόν κυκλώματα που λυμαίνονται τα κλοπιμαία, ελπίζοντας έτσι στον περιορισμό του φαινομένου των κλοπών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Με δεδομένα τα αλλεπάλληλα κρούσματα κλοπών αγροτικού εξοπλισμού και κυρίως αρδευτικών εξαρτημάτων για την εκμετάλλευση του χαλκού που περιέχουν, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αποτελεσματικότερη προστασία των περιουσιών των αγροτών;

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Δράσεις για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Δράσεις για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Το 2022 συμπληρώνονται 100 έτη από την τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Με την καταστροφή της Σμύρνης, τον απηνή διωγμό των Ελλήνων στις μικρασιατικές ακτές και στον Πόντο, την βίαιη εκδίωξή τους από τις πατρογονικές εστίες τους, αλλά και την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που ακολούθησε, ήλθε το τέλος της τρισχιλιόχρονης παρουσίας του μικρασιατικού ελληνισμού.
Όπως αποδεικνύουν και οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, αλλά και όπως επισήμως έχει νομοθετήσει η Βουλή των Ελλήνων, η εξάλειψη του ελληνισμού στην Μικρασία αποτελούσε τμήμα του γενικότερου σχεδίου της εξαφάνισης του χριστιανικού στοιχείου και της δημιουργία ενός θρησκευτικά ομοιογενούς τουρκικού κράτους, και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστά και Γενοκτονία.
Η επετειακή συγκυρία επιβάλλει εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας την ευρεία ανάδειξη του γεγονότων, παρ’ όλη την τραγικότητά τους, σε όλες τους τις ιστορικές διαστάσεις με μια ποικιλία δράσεων και πρωτοβουλιών. Κι αυτό, διότι, κατά πρώτον, συνιστά οφειλή προς τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είτε βρήκαν βίαιο θάνατο στην διάρκεια των εκτεταμένων εκκαθαρίσεων και εκτοπίσεων, είτε βρέθηκαν ανέστιοι πρόσφυγες, μόνον με τα εικονίσματά τους, στην Ελλάδα.
Κατά δεύτερον, οι αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής για τρεις χιλιάδες χρόνια αποτελούσαν τμήμα του ελληνικού κόσμου, φάροι πολιτισμού και γέφυρες επικοινωνίας με τον ασιατικό χώρο. Σε αυτές τις περιοχές γεννήθηκε η φιλοσοφία, αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράμματα, και αργότερα αποτέλεσαν την καρδιά του Ορθόδοξου Βυζαντίου. Ακόμη και πριν το βίαιο τέλος στις μικρασιατικές ακτές και στον Εύξεινο Πόντο άνθιζαν το διεθνές εμπόριο και τα γράμματα. Αυτή η ανεκτίμητη ιστορική κληρονομιά παραμένει εσαεί κτήμα του ελληνισμού, που θα πρέπει να την αναδεικνύει κάθε φόρα υπό τα φώτα των νέων θεωρήσεων της επιστήμης.
Τέλος, η φετινή επέτειος πρέπει να αποτελέσει την αφορμή ενός εθνικού αναστοχασμού, ως συνέχεια του ανάλογου που επιχειρήθηκε για τα 200 έτη από την Εθνική Επανάσταση του 1821. Είναι η ευκαιρία να εγκύψουμε στην μελέτη και στην ανάδειξη των θετικών αλλά και αρνητικών παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, όπως και στο μέγα επίτευγμα της αφομοίωσης του προσφυγικού πληθυσμού στο ελλαδικό κράτος.
Οι επιλεγμένες δράσεις πρέπει να συμπεριλάβουν όλη την ελληνική επικράτεια και, βεβαίως, να στοχεύσουν πρωτίστως στην ενημέρωση των νέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήδη, έχει ανακοινώσει σχετικές εκδηλώσεις και μάλιστα σε βάθος τριετίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

Τι δράσεις προγραμματίζετε με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή με σκοπό την προβολή τόσο των γεγονότων όσο και εν γένει της ιστορίας και του λαμπρού πολιτισμού του μικρασιατικού ελληνισμού, καθώς και την προσφορά των Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα;

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΩ «ΔΙΟΜΗΔΗ»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΩ «ΔΙΟΜΗΔΗ»

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε εντονότερα τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς ολοένα και συχνότερα έντονα κλιματικά φαινόμενα προκαλούν ζημιές και δοκιμάζουν τις αντοχές τόσο των πολιτών όσο και της πολιτείας.
Η επέλαση του «Διομήδη» εν μέσω του χειμώνα, έπληξε κυρίως τον νομό Λάρισας επιφέροντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές, επιχειρήσεις και πρωτογενή παραγωγή. Το μεγάλο ύψος βροχόπτωσης και οι σφοδροί άνεμοι δημιούργησαν σωρεία προβλημάτων σε περιοχές που δοκιμάστηκαν έντονα και στο πρόσφατο παρελθόν από παρόμοια φαινόμενα, όπως τα Φάρσαλα από τον «Ιανό» και η Αγιά από την «Αθηνά». Τα χωριά στα παράλια του νομού, στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών, σαρώθηκαν από τους ισχυρότατους ανέμους, οι οποίοι ξερίζωσαν δένδρα και προκάλεσαν ζημιές σε κάθε είδους υποδομές και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η πολύωρη βροχόπτωση φούσκωσε ρέματα και χείμαρρους και προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο. Στα Φάρσαλα ξύπνησαν μνήμες από τον «Ιανό» καθώς ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε γεωργικές καλλιέργειες και ζημιές σε δρόμους, σπίτια και πολλές υποδομές σε όλη την επαρχία, ενώ το χωριό της Υπέρειας εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές. Παρομοίως, στους δήμους Τεμπών, Κιλελέρ, Τυρνάβου και Ελασσόνας, υπήρξαν πλημμύρες λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση άλλα και ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σε ότι αφορά τις αγροτικές εκτάσεις, σε όλο τον νομό υπήρξαν προβλήματα, με κυριότερα τις πλημμύρες και τις ζημιές σε καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών.
Οι επαναλαμβανόμενες ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, παρά τη γενναία χρηματοδότηση της Πολιτείας μετά τον “Ιανό”, προκαλούν απογοήτευση στους πολίτες που βρίσκονται για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Σε ποιές ενέργειες θα προβείτε άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες που επλήγησαν από την επέλαση του «Διομήδη» στο νομό Λάρισας;
2. Με δεδομένη την κλιματική κρίση και την επανάληψη πλημμυρικών φαινομένων, τι προτίθεστε να πράξετε για την αποτελεσματικότερη αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής;

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2022

 

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΑ

Οι μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή έπληξαν άμεσα το εισόδημα των αγροτών. Έμμεσα, όμως, πλήττουν και τον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς ανατρέπουν τα δεδομένα που αιτιολογούν την ενίσχυση των εποχιακά εργαζόμενων.
Σύμφωνα την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, οι φετινοί παγετοί προκάλεσαν σοβαρή μείωση στις ποσότητες των φρούτων που επεξεργάζονται οι βιομηχανίες μεταποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν κλυδωνισμοί στην εποχική απασχόληση εργαζομένων. Στο αίτημα για μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ενσήμων για την κατοχύρωση του εποχικού επιδόματος ανεργίας -με βάση και τα νέα δεδομένα που επέβαλε η πανδημία- η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά, μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης από 100 σε 50 με το νόμο 4837/2021 (άρθρο 71). Αποτράπηκε έτσι η δημιουργία οικονομικής επισφάλειας για τους εποχικά εργαζόμενους. Ωστόσο, η σοβαρή μείωση στην εισροή εγχώριας πρώτης ύλης για τα εργοστάσια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, οδήγησε στην ελάττωση του αριθμού των εποχικά εργαζόμενων που απασχολήθηκαν. Ως εκ τούτου, προκλήθηκαν διαφοροποιήσεις και ως προς τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων αυτών ως εποχιακών και τέθηκε εν αμφιβόλω η δυνατότητα των εποχικά εργαζόμενων να λάβουν το εποχικό επίδομα που δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ. Για να χαρακτηριστεί εποχική η επιχείρηση, θα πρέπει το σύνολο των εργαζομένων κατά τους μήνες μη αιχμής να μη ξεπερνά το 25% του συνόλου των εργαζόμενων, βάση μισθοδοτικών καταστάσεων, των μηνών αιχμής.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δύο βιομηχανίες κονσερβοποιίας που εδρεύουν στον νομό Λάρισας, η ΕΛΒΑΚ Α.Ε. και η DEL MONTE, 225 και 84 αντίστοιχα, εποχικά εργαζόμενοί τους δεν θα λάβουν το επίδομα ανεργίας αν δεν χαρακτηριστούν ως εποχικές επιχειρήσεις. Η εξειδίκευσή τους στην κονσερβοποιία φρούτων τους στερεί ευελιξία σε σχέση με επιχειρήσεις που επεξεργάζονται και άλλα προϊόντα (πχ λαχανικά) και ως εκ τούτου η μειωμένη εγχώρια πρώτη ύλη σε φρούτα φέτος και άλλες δυσκολίες λόγω πανδημίας, οδήγησαν στην απασχόληση μειωμένου προσωπικού και κατ’ επέκταση σε μικρή υπέρβαση (κατά 1,82% για την ΕΛΒΑΚ Α.Ε.) του ορίου του 25% που απαιτείται.
Με βάση τα παραπάνω, κάποιοι εποχικά εργαζόμενοι θα δικαιούνται και κάποιοι όχι το επίδομα ανεργίας, ανάλογα με το αν η επιχείρηση που εργάστηκαν διατηρεί ή χάνει τον εποχικό της χαρακτήρα.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Προτίθεστε να τροποποιήσετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι επιχειρήσεις κονσερβοποιίας φρούτων να μπορέσουν να χαρακτηριστούν εποχικές, προκειμένου όσοι εργάστηκαν το καλοκαίρι σε αυτές να μην κινδυνεύουν να χάσουν το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ που άλλως θα δικαιούνταν;

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ

Στο τέλος μιας ομολογουμένως δύσκολης χρονιάς όπου τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (παγετούς, καύσωνες, βροχοπτώσεις κ.α.) οι ανατιμήσεις στο ρεύμα και τα αγροτικά εφόδια που διαπιστώνουν οι αγρότες προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Πλέον, στα χωριά μιλούν για εκτίναξη του κόστους παραγωγής και εκφράζονται ανοιχτά φόβοι ότι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε βασικές τους υποχρεώσεις.
Βασικός λόγος των διαμαρτυριών είναι το κόστος της άρδευσης και συγκεκριμένα οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Όπως διευκρινίζουν, από τους λογαριασμούς που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα, το κόστος στο ρεύμα που χρησιμοποιούν για την άρδευση μέσω γεωτρήσεων, υπερβαίνει σημαντικά αυτό που ανέμεναν. Το φετινό καλοκαίρι, τουλάχιστον στον θεσσαλικό κάμπο, χαρακτηρίστηκε από συχνές και πολυήμερες περιόδους καύσωνα, οπότε κάποια αύξηση στο κόστος της άρδευσης, είναι εύλογη. Όμως, η επιβάρυνση που διαπίστωσαν είναι μεγαλύτερη από την φυσιολογική και προκύπτει από την προσθήκη δυσανάλογα μεγάλων ποσών στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ως «ρήτρα αναπροσαρμογής» για το αγροτικό ρεύμα, γεγονός που εκτοξεύει το απαιτητό ποσό προς πληρωμή. Μάλιστα, ορισμένοι αγρότες, επισημαίνουν ότι κατά περιπτώσεις υφίσταται άδικη τιμολόγηση, αφού, από την στιγμή που προστέθηκε η «ρήτρα αναπροσαρμογής» (05.08.2021) και έπειτα, ο κύριος όγκος των αρδεύσεων στις περισσότερες ποτιστικές καλλιέργειες είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Συνεπώς τα ποσά που προστίθενται ως «ρήτρα αναπροσαρμογής» αντιστοιχούν σε μικρότερο ποσοστό κατανάλωσης για άρδευση και θα έπρεπε να είναι αναλογικά μικρότερα.
Επιπρόσθετα, υφίστανται διαμαρτυρίες για την απότομη αύξηση στο κόστος των αγροτικών εφοδίων και το γεγονός που τις πυροδότησε ήταν η σπορά των σιτηρών τον προηγούμενο μήνα, η οποία συνοδεύεται και από την διενέργεια της βασικής λίπανσης. Όπως διατείνονται οι αγρότες, οι τιμές στους απλούς τύπους των αζωτούχων λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην σπορά των σιτηρών έχουν αυξηθεί υπερβολικά, ακόμα και κατά 100%, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται και σε πιο σύνθετους τύπους λιπασμάτων άλλα και σε ζιζανιοκτόνα και γεωργικά φάρμακα.
Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι να υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να συμπιεστεί η συνολική αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία θέτει σε επισφάλεια την αγροτική παραγωγή στη χώρα. Όπως τονίζουν, οι κλυδωνισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της επέλασης του Covid θα πρέπει να οδηγήσουν στην αναγνώριση της αξίας της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και στην ενδυνάμωσή της με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Προτίθεστε να εξετάσετε τις διαμαρτυρίες των αγροτών για αυξήσεις σε ρεύμα και εφόδια και να προβείτε στο σχεδιασμό διορθωτικών κινήσεων που θα αμβλύνουν την οικονομική τους επιβάρυνση;Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...