Menu
A+ A A-

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΟΛΟΣ 2013»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 αποτελεί για το δίπολο Βόλου-Λάρισας, για τη Θεσσαλία, την ελληνική περιφέρεια, αλλά και γενικότερα για τη χώρα μας μια πρώτης τάξεως δυνατότητα προβολής της πατρίδας μας μέσω της τέλεσης των σπουδαιότερων, μετά τους Ολυμπιακούς, αγώνων.

Η ανάληψη των 17ων Μεσογειακών αγώνων βάσει της σύμβασης που υπογράφτηκε την 27η Οκτωβρίου του 2007 στην Πεσκάρα της Ιταλίας, μας θέτει όλους μπροστά στις ευθύνες μας αναφορικά με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Ευκαιρίες για έργα υποδομών στην Περιφέρεια, ευκαιρίες για διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Βεβαίως οι Μεσογειακοί Αγώνες δεν έχουν τα τελευταία χρόνια τη λάμψη που είχαν στο παρελθόν. Το στοίχημα για τη χώρα μας είναι να ανακτήσουν οι Μεσογειακοί Αγώνες την αξία τους ως αθλητικό γεγονός παγκοσμίου ενδιαφέροντος. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το περίσσευμα τεχνογνωσίας που μας κληροδότησε η επιτυχής έκβαση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αφενός συνέβαλε στην επιτυχή διεκδίκηση των Αγώνων και αφετέρου λειτουργεί ως οδοδείκτης για την επιτυχή διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013.

Χρέος μας είναι να διδαχθούμε από την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και τις αστοχίες όσον αφορά στην πλήρη αξιοποίηση των έργων και των υποδομών μετά τη λήξη των αγώνων.

Οι απαιτήσεις της διοργάνωσης με τις οποίες θα έρθουμε αντιμέτωποι είναι  υψηλές. Τα νούμερα επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές: 3.300 αθλητές, 1.500 δημοσιογράφοι, 900 μέλη της Μεσογειακής οικογένειας, 10.000 εθελοντές, 500.000 θεατές και συμμετοχή 23 χωρών χρωματίζουν το μέγεθος του στοιχήματος το οποίο καλούμαστε να κερδίσουμε. Στοίχημα που είναι σύνθετο και πολυμετωπικό.

 Πιστεύω ακράδαντα, μελετώντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο, πως έγινε μια ουσιαστική συζήτηση, που δεν επικεντρώθηκε μόνο στα σημαντικά, αλλά εστίασε επαρκώς και σε επιμέρους ζητούμενα, προτείνοντας διευκρινήσεις και διορθώσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν σχέδιο νόμου παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία, διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και παρέχει στην ανώνυμη εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013» όλο το απαραίτητο οπλοστάσιο, κατά το επιτυχημένο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, να φέρει εις πέρας το τιτάνιο έργο που αναλαμβάνει.

Θα πρέπει να επισημανθεί σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία η εθελοντική προσφορά των μελλών της Οργανωτικής Επιτροπής. Μιας Επιτροπής, που είναι απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για την επίτευξη του στόχου της επιτυχούς διεξαγωγής των αγώνων.

 Με  το νομοσχέδιο που συζητούμε εξορθολογίζεται η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας, γίνεται περισσότερο διαφανής, με πρόσωπα που θα επιτελέσουν στο ακέραιο το καθήκον τους, με συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν.

Παράλληλα, η εταιρεία μέσω της δυνάμενης συμμετοχής της και σε άλλες εταιρείες θα μπορεί να συμμετέχει σε κατασκευές τεχνικών έργων, σε τηλεπικοινωνιακές και ραδιοτηλεοπτικές υποδομές, στην επικοινωνιακή και τουριστική προβολή των αγώνων, καθώς και σε λοιπές οικονομικές και πολιτιστικές δράσεις.

Υπάρχουν, λοιπόν, όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε η Επιτροπή να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της υπό την υψηλή εποπτεία βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, με την ιδιότητα του Βουλευτού Λαρίσης και στην ιδιαίτερη σημασία που διαδραματίζουν οι Αγώνες εκτός από την ευρύτερη περιοχή και για την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Λάρισα.

Μπορεί η πόλη η οποία υπέγραψε να ήταν ο Βόλος, όμως ουσιαστικά οι Αγώνες θα τελεστούν από το δίπολο Βόλος-Λάρισα. Στο σημείο αυτό εγείρονται κάποια ζητήματα. Αναφέρομαι δειγματικά στα υποκαταστήματα και τα γραφεία της «Βόλος 2013», καθώς και στις πόλεις που θα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Θεωρώ πως απαιτείται στο θέμα αυτό ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι δεν θα πρέπει η Λάρισα από συνδιοργανώτρια πόλη να βρεθεί στο περιθώριο της όλης διαδικασίας, αλλά να συμμετέχει όσο το δυνατόν ενεργότερα στην όλη προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σαφής αναφορά στα γραφεία που θα γίνουν στη Λάρισα και την Αθήνα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δεν αρνούμαι ότι στην όλη διαδικασία προετοιμασίας από την ανάληψη του 2007 μπορεί να υπήρξαν παραλείψεις και καθυστερήσεις. Είναι γεγονός πως ο χρόνος που έχει απομείνει είναι 3,5 χρόνια και ίσως δεν υπάρχει η πολυτέλεια πλήρους ενασχόλησης με κομβικά ζητήματα υψηλών απαιτήσεων όπως οι «πράσινοι» Μεσογειακοί ή η πολιτιστική Μεσογειάδα.

Τούτη τη στιγμή προέχουν ζητήματα όπως η χωροθέτηση και ο προϋπολογισμός των έργων, καθώς και ο προγραμματικός εξορθολογισμός αναφορικά με κάποιες προεκτιμήσεις του φακέλου υποψηφιότητας. 

Παράλληλα οφείλω να καταθέσω και τους προβληματισμούς του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας που εστιάζει στο άρθρο 23. Το άρθρο αυτό  επιτρέπει να ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ε.Ε., χωρίς να συνυπολογίσει πως το εθνικό θεσμικό πλαίσιο έχει εναρμονιστεί πλήρως με το κοινοτικό στην περίπτωση των Δημοσίων Έργων.

Η αντίφαση αν δεν συνιστά δεοντολογική παρέκκλιση, ενέχει τον κίνδυνο  να περιπέσουμε σε νομικές εμπλοκές που να προκαλέσουν περαιτέρω χρονοτριβές. 

Βεβαίως, οι προβληματισμοί αυτοί δεν αναιρούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Γιατί πέρα από τις καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά εμπόδια, που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, οι Μεσογειακοί Αγώνες του δίπολου Βόλου-Λάρισας αποτελούν μιας πρώτης τάξεως αναπτυξιακή και δημιουργική ευκαιρία για τις πόλεις που θα τους φιλοξενήσουν. 

Επιπροσθέτως, θα αναδείξουν αξίες, θα δώσουν πολιτιστικές ευκαιρίες, θα εμπεδώσουν ένα αίσθημα συνεργασίας και θα αποτελέσουν ισχυρή παρακαταθήκη και για το μέλλον.

Ειδικά για τη λεκάνη της Μεσογείου, μια περιοχή με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και ετερόκλητα χαρακτηριστικά, μια περιοχή με ιδιαίτερο στίγμα αναφορικά με τα ιστορικά πάθη και την πολιτισμική κινητικότητα, οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν ευκαιρία δημιουργικής σύνθεσης και άμβλυνσης των ιδιαιτεροτήτων.

Μακάρι οι αγώνες να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή και να καταστήσουν τη Μεσόγειο μια θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού.

Και στο δρόμο αυτό οδηγοί να είναι ο Βόλος και η Λάρισα.        

 

 

back to top