Menu
A+ A A-

«Κυρία πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η 46η Διάσκεψη της COSAC, των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία τόσο για την οικονομία της Ευρώπης όσο και για τις προκλήσεις που έχει να ξεπεράσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Η διάσκεψη έγινε στη σκιά του έντονου προβληματισμού για το φαινόμενο της επικράτησης σε πολλές περιπτώσεις των στενά εννοούμενων εθνικών συμφερόντων στη λήψη των αποφάσεων, έναντι στης αναγκαιότητας για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης.

Από τις ομιλίες έγινε φανερό ότι όλοι συνειδητοποιούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης για πολλά χρόνια. Ο προβληματισμός για την ικανότητα της ευρωπαϊκής  πολιτικής ηγεσίας να αρθεί το ύψος των περιστάσεων δεν είναι μόνο ελληνικός.

Ανησυχία εκφράστηκε για την απειλή που επικρέμαται επί της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, που μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα μια σθεναρή και δυναμική πολιτική παρέμβαση ώστε να υπερκεραστεί η οικονομική κρίση στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρενέβη σε όλα τα θέματα όχι μόνον του άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος αλλά και σε ζητήματα ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι παρεμβάσεις μας εστιάστηκαν κυρίως στην απαίτηση για μια ευρωπαϊκή πολιτική της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Ιδιαίτερα για το πρόβλημα της κοινωνικής συνοχής και την αναγκαιότητα της ανάπτυξης υποστηρίχθηκε η πρόταση της Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής την περίοδο 2014-2020, καλώντας όμως για την θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων.

Στην παρέμβαση που είχα τη δυνατότητα να κάνω αναφέρθηκα στον προβληματισμό για την επιβολή ως όρο για τη χρηματοδότηση των Περιφερειών μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, της προϋπόθεσης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, που τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων τους.

Η αντίρρησή μας εστιάζεται στο γεγονός ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο τιμωρούνται οι Περιφέρειες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις της κεντρικής κυβέρνησης.

Διακοπή ή παύση της χρηματοδότησης των Περιφερειών αντιλαμβάνεστε ότι θα σήμαινε αναστολή κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας στη χώρα, ακόμη βαθύτερη ύφεση και σφοδρότερη περιδίνηση στον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και του χρέους.

Επιπλέον, επιμείναμε στην άποψη ότι η κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Και υποστηρίξαμε ότι εξαιρετικά για το Πρόγραμμα 2014-2020, δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να αφορά και εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν προσφύγει σε μηχανισμό στήριξης της οικονομίας τους, ανεξαρτήτως ΑΕΠ.

Υπό αυτή την οπτική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι και η COSAC στα συμπεράσματά της τονίζει ότι η Πολιτική τής Συνοχής σε συνδυασμό με μια δίκαιη και ισότιμη Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελούν ουσιώδη εργαλεία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αλληλεγγύης, τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Και ο στόχος μας θα πρέπει να παραμένει η ανάπτυξη και η πρόοδος των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.

Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ήδη ο αρμόδιος Επίτροπος προϋπολογισμού Λεβαντόφσκι στην πρωτολογία του μίλησε για μείωση του ποσοστού του κοινοτικού προϋπολογισμού που κατευθύνεται στην ΚΑΠ από το 40% που είναι σήμερα στο 33% για την περίοδο 2014-2020.

Αν συνυπολογίσουμε και  το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χωρών που εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ε.Ε. έχουν σημαντικό αγροτικό πληθυσμό και μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης από την ΚΑΠ εγείρονται κρίσιμα ερωτηματικά κατά πόσον η Ελλάδα στο προσεχές διάστημα θα μπορέσει να διασφαλίσει τα κεκτημένα και να μην έχει απώλεια πόρων που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον ήδη πληττόμενο αγροτικό τομέα της χώρας.

Ιδιαίτερα, σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση και η ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου προβάλουν επιτακτικά και αναδεικνύουν την ποιοτική  γεωργία και την κτηνοτροφία σε μοχλό ανάπτυξης, είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα.

Κυρία Πρόεδρε,

Τελειώνοντας θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις:

Η πρώτη αφορά στο περιορισμένο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες κατά τη συμμετοχή τους σε διεθνείς συναντήσεις, όπως η πρόσφατη COSAC.

Αν και είναι απόλυτα κατανοητή η ανάγκη οικονομικών περικοπών, λόγω της κρίσης, εντούτοις οι περικοπές αυτές δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος της ποιότητας του έργου των αντιπροσωπειών.

Σε μια εποχή που η διεθνής εικόνα της χώρας είναι στο ναδίρ, η ανάγκη των παρεμβάσεων αλλά και των διεθνών επαφών είναι αδήριτη. Η επί τροχάδην παρουσία στις όποιες συναντήσεις δεν μπορεί να έχει εκ των πραγμάτων τα θεμιτά αποτελέσματα. Θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη της η Εθνική Αντιπροσωπεία.

Η δεύτερη επισήμανση έχει να κάνει με το έκδηλο ενδιαφέρον της πολωνικής πλευράς, όπως διατυπώθηκε στις σύντομες συναντήσεις που κατορθώσαμε να έχουμε κατά τη παραμονή μας στη Βαρσοβία, για την συνεργασία με την Ελλάδα στους τομείς του τουρισμού, καθώς είναι πολλοί οι Πολωνοί που θα ήθελαν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας, αλλά και στην εισαγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο και οι ελιές.

Οι συνομιλητές μας εξέφρασαν την απορία τους για την έλλειψη ενδιαφέροντος ως σήμερα της Ελλάδας να προωθήσει στην Πολωνική αγορά αυτές τις δυνατότητες συνεργασίας και αναμένουν ότι σύντομα θα υπάρξει εκ μέρους μας η ανάλογη ανταπόκριση».

back to top