Menu
A+ A A-

ΟΜΙΛΙΑ στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Προγράμματα Σπουδών και Σχολικά Βιβλία

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2 1

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2016

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΔ Μ.ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο:
«Προγράμματα Σπουδών και Σχολικά Βιβλία: από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον».

Φίλες και φίλοι,
Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώθηκαν ήδη από την επαύριον της σύστασης του νεοελληνικού κράτους.
Η σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας ανατίθεται στην εκπαίδευση και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος λειτούργησε ρυθμιστικά προς τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της εθνικής συνείδησης.
Η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα, η ορθόδοξη πίστη, καθώς και οι κοινές παραδόσεις κλήθηκαν, με κύρια συνιστώσα την εκπαίδευση, να προωθήσουν την πολιτισμική ομοιογένεια και να εδραιώσουν την εθνική ταυτότητα και την κοινωνική συνοχή.
Στο διάβα του χρόνου πολλές ήταν οι αλλαγές στα σχολικά προγράμματα και τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία, που αναμφίβολα αποτύπωναν και τις πολιτικές αλλαγές, που στην πατρίδα μας ήταν πάντοτε συχνές και θυελλώδεις, αλλά και την επικράτηση συγκεκριμένων ιδεολογικών ρευμάτων.
Αναφέρω ως χαρακτηριστική την θριαμβευτική είσοδο του δημοτικισμού, και την έκδοση του βιβλίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα Ψηλά Βουνά», που και στις μέρες μας επανακυκλοφορεί, ενώ ανεβαίνει και στο θέατρο, για να μας θυμίζει μια άλλη Ελλάδα.
Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών (ανοικτό ή κλειστό – θεματοκεντρικό ή μαθητοκεντρικό ή στοχοκεντρικό) και τα σχολικά βιβλία, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και γενικά ορίζονται έμμεσα ή άμεσα αφενός το περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας (διδασκαλίας και μάθησης) και αφετέρου οι ανατροφοδοτικές διαδικασίες (αξιολόγηση του αποτελέσματος διδασκαλίας και μάθησης).
Τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής και καθρέφτη των κοινωνικοπολιτικών τάσεων, που επικρατούν κάθε φορά. Δυστυχώς, αλλάζουν σχεδόν κάθε φορά που υπάρχει κυβερνητική αλλαγή με ρυθμίσεις που αποκαλύπτουν πολύ συχνά πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις.
Και ενώ πρέπει οι αλλαγές να συνοδεύονται από ένα συγκροτημένο σχεδιασμό ανάλογο με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τις τάσεις κοινωνικής ζήτησης, τις περισσότερες φορές αυτός απουσιάζει από τις μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετεί το Υπουργείο Παιδείας, όταν, μάλιστα, από το εκπαιδευτικό σύστημα αναμένεται η προαγωγή του πνευματικού πολιτισμού, η οικονομική ανόρθωση της χώρας, καθώς και η κοινωνική ευημερία και ευστάθεια.
Το σχολικό βιβλίο έχει πορεία περίπου 4 αιώνων στον τόπο μας και στην ιστορία του αποτυπώνονται όλες οι περιπέτειες του εκπαιδευτικού προσανατολισμού της χώρας μας, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή «Γλώσσα μας» και στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια, συμβατικά και ηλεκτρονικά.
Η δύναμη και η επιρροή, που αποδίδεται στα σχολικά βιβλία, καθιστούν τη σχετική νομοθεσία έναν τομέα άξιο μελέτης στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι συγκρούσεις και οι συγκλίσεις γύρω από την εκπαίδευση και τη γνώση. Και συνέδρια όπως το σημερινό αναμφίβολα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι μόνο.

Κυρίες και κύριοι,
Όποτε η Νέα Δημοκρατία επεχείρησε βελτιώσεις στην εκπαίδευση έγινε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της με αλλαγές που κάλυπταν όλες τις παραμέτρους που συνεισφέρουν στην ποιότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος: τους εκπαιδευτικούς, τα μέσα και τις μεθόδους της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο σπουδών και την υλικοτεχνική υποδομή.
Τα μέτρα εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης και η έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, αποτελούν για εμάς κεντρικές κατευθυντήριες ιδέες. Άλλωστε, η προσπάθεια για απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης συνδέεται με την αντίστοιχη για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας.
Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία το 2009 προχώρησε σε έναν ευρύτατο Εθνικό Διάλογο για την παιδεία και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης.
Με βάση τα πορίσματα αυτά, την περίοδο 2010-2014 με επίκεντρο το νέο σχολείο έγιναν ουσιαστικές αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δομικές αλλαγές στο Γενικό Λύκειο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Όμως, και πάλι σήμερα αρχίζει νέος γύρος διαλόγου για την παιδεία όχι από το ΕΣΥΠ και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθ’ ύλην αρμόδια, όπου υπάρχει καθολική εκπροσώπηση κομμάτων και φορέων, αλλά από επιτροπή που όρισε ο Υπουργός Παιδείας.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πρωτοβουλία σας και συγχαίρω τους διοργανωτές του συνεδρίου.
Ως Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας αναμένω τα συμπεράσματα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του νέου κυβερνητικού μας προγράμματος.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1 1

Read more...

Μάξιμος: "Ακρογωνιαίος λίθος η εμπέδωση της αξιοκρατίας στην παιδεία!"

ΠΕΣΣ 1 1

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2016

Χαιρετισμός
του Τομεάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΝΔ
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
στο 3Ο Επιστημονικό Συνέδριο
της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Χαιρετίζω εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων.
Σε μια κοινωνία η οποία παρουσιάζει πολλαπλά συμπτώματα παθογένειας και δυσλειτουργίας είναι αδύνατον ο τομέας της παιδείας να παραμείνει αλώβητος.
Θα έλεγα ότι αντιθέτως, πολλά από τα αρνητικά φαινόμενα, τα οποία όλους μάς λυπούν, έχουν ως αιτία τους τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Αν επομένως, επιθυμούμε ειλικρινώς να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, οφείλουμε να δούμε με καθαρή ματιά τι πρέπει να αλλάξει στην παιδεία. Και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις απαλλαγμένοι από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις δεκαετιών.
Μεταρρυθμίσεις που θα έχουν ως πυρήνα της φιλοσοφίας τους την επιβράβευση της εργατικότητας, της ικανότητας, της αριστείας. Που θα υπερβαίνουν ισοπεδωτικές αντιλήψεις με «προοδευτική προβιά», που επιβραβεύουν την ήσσονα προσπάθεια, τη στασιμότητα και τη συντήρηση.
Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την ανάγκη αλλαγών που θα μετατρέψουν το σχολείο από χώρο αποστήθισης γνώσεων, σε ζωντανό οργανισμό που θα προετοιμάζει τους αυριανούς ολοκληρωμένους ανθρώπους και ενεργούς πολίτες. Άλλωστε, η βαθιά κρίση που βιώνουμε, μας ωθεί σε βαθιές αναπροσαρμογές.
Κατανοώ ότι ίσως είναι δύσκολο να συμφωνήσουν όσοι επιμένουν σε παγκόσμιες πρωτοτυπίες, οι οποίες δεν μας τιμούν. Όμως, νομίζω ότι έχει σημάνει προ πολλού το ρολόι του τέλους για όλη αυτή την περίοδο με τα περίεργα και τα ευτράπελά της. Κάθε καθυστέρηση, με όποια πρόφαση, δικαιολογία ή μικροκομματικό υπολογισμό, το μόνο που πετυχαίνει είναι η όξυνση των υφιστάμενων προβλημάτων.
Άλλωστε, τα διδάγματα από άλλους τομείς, όπως η οικονομία και το μεταναστευτικό, μας διδάσκουν ότι το να προσπαθείς να αγνοήσεις την πραγματικότητα είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.
Θέλω να ελπίζω ότι η τριβή με την διακυβέρνηση ωριμάζει τους ανθρώπους, που συνειδητοποιούν κάποια στιγμή ότι είναι άλλο η βολική λαϊκίστικη αντιπολίτευση, όπου λες και …μια κουβέντα παραπάνω, κι άλλο η άσκηση διοίκησης, και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης.
Φίλες και φίλοι,
Θεωρώ ότι ακρογωνιαίος λίθος των όποιων αλλαγών είναι η εμπέδωση της αξιοκρατίας σε όλη την εκπαιδευτική κλίμακα. Εκεί βρίσκεται το Άλφα και το Ωμέγα της αποτελεσματικής διαδικασίας. Αν μπορέσουμε να επιτύχουμε την επιβολή ενός αξιοκρατικού πλαισίου λειτουργίας, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Ειδικότερα για τους Σχολικούς Συμβούλους, στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουμε πολύ καλά την αξία των εκπαιδευτικών με τα, κατά τεκμήριο, υψηλότερα επιστημονικά προσόντα, καθώς αποτελεί το μόνο ουσιαστικά σώμα εκπαιδευτικών που έχει αξιολογηθεί και μάλιστα με πολύ υψηλές αξιολογικές κρίσεις.
Γι’ αυτό υποστηρίζουμε το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου και πιστεύουμε ότι θα πρέπει όχι απλά να στηριχθεί και να αποτραπεί κάθε σκέψη ή πολύ περισσότερο ενέργεια υποβάθμισης του θεσμού, αλλά επιπρόσθετα να αναβαθμισθεί, ώστε να αξιοποιείται το τεράστιο αυτό εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
Υποστηρίζουμε, επίσης, ότι εκτός από ένα σταθερό σύστημα επιμόρφωσης, η εκπαίδευση χρειάζεται και ένα σταθερό, δίκαιο, έγκυρο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελεχών, απαλλαγμένο από μικροκομματισμούς.
Και με διάθεση αυτοκριτικής θα σας έλεγα ότι, δεν είναι δυνατόν το θεσμικό πλαίσιο επιλογής να αλλάζει κάθε 4 χρόνια. Μάλιστα το 2015 άλλαξε 2 φορές μέσα σε μερικούς μήνες! Οι άξιοι και οι ικανοί, και όχι οι ημέτεροι, θα πρέπει να εξελίσσονται, γιατί μόνο έτσι η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει να μπει σε τροχιά προόδου.
Φίλες και φίλοι,
Την διαδικασία του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, την παρακολουθούμε με τη δέουσα προσοχή. Και όπως δηλώσαμε εξ αρχής, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με προτάσεις και θέσεις στην δημιουργική του ολοκλήρωση.
Και είμαστε διατεθειμένοι ακόμη να στηρίξουμε αποφάσεις του υπουργείου που θα κινούνται σε θετική κατεύθυνση, χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς. Γιατί πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι πράγματι εθνική υπόθεση. Και η στείρα αντιπαράθεση δεν βοηθά.
Δυστυχώς, όμως, δεν βοηθά και η τακτική του υπουργείου την ώρα του διαλόγου, να έρχεται με κεραυνοβόλες τροπολογίες, χωρίς καμία προεργασία, χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς καμία δικαιολογία επείγοντος.
Εμείς, λοιπόν, απέναντι σε αυτήν την τακτική δεν μπορούμε να γίνουμε θεατές. Είμαστε εν αναμονή των κυβερνητικών θέσεων για να αποφασίσουμε την περαιτέρω στάση μας.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του 3ου Επιστημονικού σας Συνεδρίου και προσβλέπω κ. Πρόεδρε σε συνάντηση με το ΔΣ της ΠΕΣΣ ενόψει και της κατάρτισης του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Σας ευχαριστώ».

ΠΕΣΣ Κόσμος

Read more...

Μάξιμος: "Οδυνηρή προσγείωση για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ!"

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2016

Ομιλία
του Τομεάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτή Λαρίσης,
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου

στη συζήτηση στην Ολομέλεια της βουλής για το «παράλληλο πρόγραμμα»

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η αριστερά δεν φημίζεται για την στενή σχέση της με το ρεαλισμό. Γι’ αυτό και είναι σκληρή η προσγείωση στην οδυνηρή πραγματικότητα. Την απόσταση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τη δρώσα πολιτική την βιώνουν σήμερα οι βουλευτές που έρχονται αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων που διαμαρτύρονται γιατί εξαπατήθηκαν από την αριστερά.
Μάλιστα, η κυβερνητική εκπρόσωπος ανακάλυψε, για πρώτη φορά, έκτροπα σε βάρος βουλευτών, ίσως γιατί τώρα τυγχάνει να αφορούν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν η καταδίκη των φαινομένων βίας, των προπηλακισμών πολιτικών αντιπάλων, και του χουλιγκανισμού στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι ομόθυμη και χωρίς αστερίσκους, το τέρας του λαϊκισμού στο τέλος δαγκώνει και εκείνους που το εξέθρεψαν.
Βεβαίως, καταφέρατε το ακατόρθωτο. Επιδιώξατε να ενεργοποιήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, στρέφοντας τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, αλλά πετύχατε να ενώσετε το κίνημα της γραβάτας με τα τρακτέρ της αγροτικής οργής. Δυστυχώς, αν δεν ζήσει κανείς το χειρότερο δεν συνειδητοποιεί την αξία αυτού που είχε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από την κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο το Γενάρη, περάσαμε το Σεπτέμβρη στο «παράλληλο πρόγραμμα» και τα «ισοδύναμα», που θα θεράπευαν κάθε επώδυνο μέτρο του τρίτου μνημονίου που έφερε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ο τρόπος που κατετέθη και αποσύρθηκε, μετά την αξίωση της τρόικας, είναι ενδεικτικός της ανεπάρκειας της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε καν κοστολόγηση των μέτρων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θα προσπαθήσω να φωτίσω τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την παιδεία.
Η κυβέρνηση με πανηγυρικό τρόπο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Εξαρχής εκφράστηκαν από τους φορείς της εκπαίδευσης επιφυλάξεις ότι ο διάλογος αυτός είναι προσχηματικός, αποσπασματικός και άλλοθι για την επιβολή προειλημμένων αποφάσεων.
Φοβούμαι ότι η κυβέρνηση κάνει ότι περνά από το χέρι της για να επιβεβαιώσει αυτές τις ενστάσεις και να υπονομεύσει και τη δική μας παρουσία στο διάλογο.
Απροσχημάτιστα, χωρίς καμία διαβούλευση, καταθέτει αποσπασματικές ρυθμίσεις για τις οποίες δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας επείγοντος. Αν αυτά είναι μέρος του προγράμματος της κυβέρνησης, που είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει έτσι κι αλλιώς, προς τι ο διάλογος;
Επιτρέψτε με να γίνω πιο συγκεκριμένος:
Α) Η ενίσχυση των αδύναμων μαθητών εντός του δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης με την Αντισταθμιστική Διδασκαλία στοχεύει στην αποτροπή της μαθητικής διαρροής, να μην εγκαταλείψουν τα αδύναμα παιδιά το σχολείο.
Σήμερα, τα προγράμματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς όλο και περισσότερες οικογένειες, λόγω κρίσης, αδυνατούν να προσφέρουν επιπλέον στήριξη στα παιδιά τους εκτός των δομών της δημόσιας παιδείας.
Φέτος, λοιπόν, στην κορύφωση της κρίσης, θα ανέμενε κανείς η κυβέρνηση -που στα λόγια πλειοδοτεί σε κοινωνική ευαισθησία- να έχει προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να λειτουργούν έγκαιρα τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν υλοποιούνται προγράμματα ενίσχυσης αδύναμων μαθητών. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και για πόσες εβδομάδες. Όταν, όμως ήδη, έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς, φοβούμαι ότι θα είναι δώρον άδωρο.
Β) Οι ρυθμίσεις για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σε συνέχεια εκείνων που ήρθαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου -τις ΠΝΠ που θυμίζω καταγγέλλατε ως πραξικοπηματικές- θα έπρεπε να έρθουν ως μια συνολική πρόταση για την αναβάθμιση του θεσμού.
Ακολουθείτε και εδώ την τακτική των μπαλωμάτων. Και με τέτοια μπαλώματα της τελευταίας στιγμής ανοίγετε μεγάλα ζητήματα.
Αναφέρω ενδεικτικά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της διορισμένης Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, η οποία ξεπερνά και εκλεγμένη σύγκλητο, αποφασίζοντας για τον τρόπο επιλογής των φοιτητών, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες για ίση πρόσβαση και αντικειμενικότητα του συστήματος επιλογής, που διασφάλιζε η κλήρωση.
Και αλήθεια, τι υποκρύπτει η δυνατότητα της Διοικούσας να μεταβάλει τη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ;
Γ) Σε μια εποχή που το αίτημα για διαφάνεια και χρηστή διαχείριση είναι καθολικό, προκαλεί η διάταξη που καταργεί αδικήματα για τα οποία μέλος ΔΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του, όπως είναι η ψευδορκία και εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία.
Επιπλέον, τι εξυπηρετεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς συμβασιούχων στην καθαριότητα των πανεπιστημίων; Διότι αυτό θα επιφέρει η δυνατότητα μεταφοράς πόρων του κρατικού προϋπολογισμού για υπηρεσίες καθαριότητας, από τις Συγκλήτους στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Ανώτατων Ιδρυμάτων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.
Δ) Οι ρυθμίσεις για τον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης που αφορούν άνω του 10% του γενικού μαθητικού πληθυσμού, έρχονται χωρίς κανένα διάλογο αιφνιδιάζοντας αρνητικά εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς.
Ιδιαίτερα, οι αλλαγές στα Τμήματα Ένταξης, στο όνομα της ενίσχυσης του ενταξιακού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, δεν μπορεί να γίνουν αποσπασματικά, με μερεμέτια, ερήμην της επιστημονικής κοινότητας που ζητά την απόσυρσή της. Η συγκεκριμένη παράγραφος εξισώνει στην πραγματικότητα τους δύο θεσμούς ένταξης, δηλαδή το Τμήμα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη.
Εύλογα, λοιπόν, η εκπαιδευτική κοινότητα ανησυχεί. Τέτοια σοβαρά ζητήματα, που αφορούν χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους δεν μπορούν παρά να περνούν από τη βάσανο της διαβούλευσης και του εξαντλητικού διαλόγου.
Όλα τα παραπάνω, και κυρίως η δυσπιστία της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα είχαν επιλυθεί εάν η κυβέρνηση σέβονταν τον εθνικό διάλογο για την παιδεία και νομοθετούσε μετά την ολοκλήρωσή του με βάση τα πορίσματά του.
Η τακτική αυτή του υπουργείου Παιδείας να νομοθετεί -και μάλιστα για ζητήματα που δεν έχουν χαρακτήρα επείγοντος- ενώ διεξάγεται ο διάλογος, παραβιάζει κάθε δεοντολογία και δεν τιμά την ηγεσία του.
Σας ευχαριστώ».

Δείτε εδώ το βίντεο της ομιλίας :
https://www.youtube.com/watch?v=h2kVziYw27w&feature=youtu.be

Read more...

Ομιλία Μ. Χαρακόπουλου κατά τη συζήτηση Σ/Ν σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

BΟΥΛΗ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015

Ομιλία
του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
στην Ολομέλεια της βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους»


«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θα ήθελα, κατ’ αρχήν, να καταδικάσω την άνανδρη και απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Οικονόμου χθες βράδυ σε χώρο εστίασης από κουκουλοφόρους, κρανοφόρους στα Εξάρχεια, οι οποίοι με αλλεπάλληλες πράξεις βίας επιχειρούν να καταστήσουν τη συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της Πρωτεύουσας ως άβατο χώρο για τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, τις αρχές του κράτους, τα όργανα της δημόσιας τάξης.

Πιστεύω ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία το κράτος δικαίου οφείλει να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη, το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Το μόνο άβατο που αναγνωρίζουμε στη χώρα μας είναι αυτό του Αγίου Όρους, λόγω της υπερχιλιετούς παράδοσης που υπάρχει.

Πιστεύω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ελληνική Βουλή, όλες οι πτέρυγες ομόφωνα θα πρέπει να καταδικάσουν το συγκεκριμένο συμβάν χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, που εν τέλει δίνουν νομιμοποιητική βάση σε πράξεις βίας. Καμία μορφή βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή.

Έρχομαι τώρα, στα του νομοσχεδίου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αρχαιοκαπηλία είναι μια πραγματική μάστιγα για τον σύγχρονο κόσμο. Ιδιαίτερα για περιοχές που έχει καταλυθεί ο νόμος και η τάξη, το φαινόμενο αυτό έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όπως αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, στη Συρία και στο Ιράκ.

Ειδικά για το Ισλαμικό κράτος, η κλοπή και η πώληση αρχαίων αντικειμένων συνιστά μια σημαντική πηγή πλουτισμού για τους τζιχαντιστές, με τη μεσιτεία βέβαια κάποιων ίσως υπεράνω υποψίας καλοθελητών, αλλά και πολλών πρόθυμων αγοραστών του ανεπτυγμένου κόσμου.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα και ο ελληνικός πολιτισμός έχει καταστεί διαχρονικά θύμα της αρχαιοκαπηλίας και της κλοπής πολύτιμων αντικειμένων του πανάρχαιου και του διαρκούς πολιτισμού της. Αμέσως γίνεται κατανοητό ότι εδώ δεν μιλούμε τόσο με όρους χρηματικής αξίας, όσο και αν αυτή είναι υψηλή. Μιλούμε για πνευματικές αξίες και για αξίες ιστορικής ταυτότητας.

Ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Μπαλτάς, υποστήριξε στην Επιτροπή ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι απλό γιατί αποτελεί την εναρμόνιση μιας ευρωπαϊκής Οδηγίας με την ελληνική νομοθεσία και ότι αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί την ελληνική υπόθεση γιατί έτσι θα διεκδικούμε αποτελεσματικότερα τα κλαπέντα από τους διαφόρους «Έλγιν».

Εδώ, όμως, έχω μια απορία: Η Κυβέρνηση αυτή με πρωτοβουλία του διαδόχου του κ. Μπαλτά στο Υπουργείο Παιδείας, του κ. Φίλη, όρισε μια Επιτροπή, η οποία, ανάμεσα στα άλλα, σκοπεύει να αποκαθάρει την ελληνική εκπαίδευση από το «Παπαρρηγοπούλειο» αφήγημα, δηλαδή ότι οι Νεοέλληνες δεν έχουν μακρά ιστορία και συνέχεια στο χρόνο, είναι αυθαίρετα δημιουργήματα του κράτους που συγκροτήθηκε υπό την επιρροή του Διαφωτισμού μετά την ελληνική επανάσταση. Άλλωστε, αυτά υποστηρίζει ο αγαπημένος ιστορικός του κ. Τσίπρα, ο κ. Αντώνης Λιάκος, Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής.

Όμως, εάν είναι έτσι, εμείς ως τι διεκδικούμε τα κλαπέντα αρχαία σπαράγματα, αγάλματα, ιερά σύμβολα ή τις βυζαντινές εικόνες, όπως αυτές που από τα κατεχόμενα της Κύπρου παίρνουν το δρόμο για ιδιωτικές συλλογές των «φιλοτέχνων»; Ως τυχαίοι κάτοικοι του συγκεκριμένου χώρου, που κάποτε κάποιοι άλλοι, ξένοι προς εμάς τον δημιούργησαν, σαν ενοικιαστές δηλαδή του συγκεκριμένου οικοπέδου;

Προφανώς εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση, στην οποία θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής απάντηση. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι την απάντηση την έχει δώσει πριν πολλά χρόνια ο Στρατηγός Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματά» του και ό,τι άλλο πούμε είναι εκ του περισσού. Γράφει ο Στρατηγός για δύο αρχαία αγάλματα, που βρήκαν στρατιώτες του και σκόπευαν να τα πουλήσουν σε Ευρωπαίους για χίλια τάλαρα: «Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην καταδεχθείτε να βγούνε από την πατρίδα. Γι’ αυτά πολεμήσαμε!».

Επίσης, θα επισημάνω στον κ. Μπαλτά –που αποχώρησε απ’ ό,τι βλέπω- αν και το αντιλήφθηκε, φαντάζομαι, από τον θόρυβο που έχει προκληθεί, ότι η ορολογία που χρησιμοποιούμε για τα πράγματα πρέπει να μην υπονομεύει την υπόθεση που διεκδικούμε. Η άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Υπουργό Παιδείας, τον κ. Φίλη, ο οποίος την χαρακτηρίζει «εθνοκάθαρση», υπονομεύει το αίτημα της διεθνούς αναγνώρισής της. Ομοίως, τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι «Ελγίνεια». Κανένας αρχαιοκάπηλος, ας είναι και Βρετανός λόρδος, δεν ιδιοποιείται τα κλαπέντα, ούτε μετά θάνατον.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σ’ ένα ζήτημα που το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και σχετίζεται με το θέμα που συζητούμε. Πρόσφατα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επισκεπτόμενος επισήμως τη Βουλγαρία, ζήτησε την επιστροφή στις Ιερές Μητροπόλεις και τις Μονές της Βορείου Ελλάδος των εκατοντάδων βυζαντινών κειμηλίων που εκλάπησαν από τον βουλγαρικό στρατό κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από μοναστήρια και εκκλησίες της Μακεδονίας, όπως της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες.

Όλα αυτά τα κειμήλια, περί τα οκτακόσια αντικείμενα, βυζαντινές εικόνες, χειρόγραφα και εκκλησιαστικά λειτουργικά σκεύη, αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Κάποια από αυτά τα κειμήλια έχουν εντοπιστεί σε τρίτες χώρες, όπως στη Γερμανία το συναξάρι του μοναχού Εφραίμ του 13ου αιώνα, το οποίο η Ελλάδα κατάφερε να επαναπατρίσει.

Να σημειωθεί ότι βάσει της Συνθήκης του Νεϊγύ, με την οποία η Βουλγαρία συνθηκολόγησε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με τις δυνάμεις της Αντάντ, τα λεηλατημένα αντικείμενα έχουν καταγραφεί επισήμως. Επιπλέον, η Συνθήκη αυτή υπερτερεί έναντι κάθε άλλης νομικής πράξης, οπότε δεν μπαίνει ζήτημα αμφισβήτησης.

Δυστυχώς, όμως, η βουλγαρική πλευρά αντιμετώπισε το δίκαιο αυτό αίτημα του Πατριάρχη με απαράδεκτο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός Μπορίσοφ δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση η Βουλγαρία δεν πρέπει να τα παραχωρήσει, ενώ αρνήθηκε να συναντήσει τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.

Κύριε Πρόεδρε, ελπίζουμε ότι η εναρμόνιση όλων των κρατών-μελών με τους αυστηρότερους κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει και τους ηγέτες της γειτονικής φιλικής χώρας να ξανασκεφθούν πιο λογικά τη στάση τους, μακριά από άχρηστους και αχρείαστους φανατισμούς.

Σας ευχαριστώ».

Δείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση το βίντεο της αγόρευσης του κ. Χαρακόπουλου:

https://www.youtube.com/watch?v=4BFkF1QekLc&feature=youtu.be

 

 

Read more...

Ομιλία Μ. Χαρακόπουλου στη συζήτηση για τα προαπαιτούμενα 14-12-15

ΜAX Βουλη2

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ομιλία του Βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας
Κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
Στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων & της Διαρκούς Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την
επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».


«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ένα ακόμη σημαντικό νομοσχέδιο έρχεται με την απαράδεκτη διαδικασία του υπερκατεπείγοντος, την οποία στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ κατακεραύνωνε. Σήμερα αυτός ο τρόπος του νομοθετείν έχει παγιωθεί και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός από τους συγκυβερνώντες.

Αλήθεια τι έγινε η δημοκρατική σας ευαισθησία; Τόση μετάλλαξη, για να μην πω «παχυδερμισμός», στο βωμό του υπέρτατου στόχου της παραμονής στην εξουσία, στην οποία προσπαθείτε να παραμείνετε γαντζωμένοι με νύχια και με δόντια, με κάθε μέσο, με ψεύδη και φθηνές δικαιολογίες;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ καμώνεται ότι ξέρει που βαδίζει. Και μάλιστα ότι βάλλεται από συμφέροντα. Διότι το έργο της δεν συμφέρει κάποιους. Και κατασκευάζει εχθρούς που θέλουν το κακό της. Αλλά ποιό είναι αυτό το έργο που ανησυχεί τους ισχυρούς κύκλους που δεν θέλουν την μακροημέρευση της δεύτερης φορά αριστερά;

Μήπως, το γεγονός ότι ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν μια νυχτί και αντί πινακίου φακής άλλαξε χέρια, που μάλιστα τώρα δεν είναι καν ελληνικά; Μάλλον απίθανο. Μήπως ανησυχούν οι λεγόμενοι συντηρητικοί κύκλοι γιατί τα κόκκινα δάνεια από το 33,8% που ήταν στα τέλη του 2014, εκτοξεύτηκαν επί των ημερών σας στο 52%;

Αμφισβητήσατε κ. υπουργέ, κ. Σταθάκη, το νούμερο του εισηγητή μας κ. Χατζηδάκη. Μας λέτε ότι τα κόκκινα έφτασαν στο 43%. Και έτσι να είναι, είστε υπερήφανοι γιατί σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες τα κόκκινα δάνεια;

Αλήθεια, πώς να συγκρατηθείς και να μην μπεις στον πειρασμό να προβλέψεις πως θα στόλιζαν οι σημερινοί κυβερνώντες μια άλλη κυβέρνηση που θα αποτολμούσε να παραδώσει τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια σε ξένα funds-κοράκια όπως τα χαρακτηρίζατε. Για την σημερινή, όμως, κάθε τι δικαιολογείται.

Η εξέλιξη αυτή θα είχε αποτραπεί αν η κυβέρνηση είχε εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις, αξιοποιώντας τον νόμο Δένδια (4307/2014) που έδινε κίνητρα για τη συμμετοχή οφειλετών και τραπεζών σε ρύθμιση με διαγραφή χρεών.

Βέβαια, προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι το κακό σενάριο αφορά τους… κακούς μεγαλο-επιχειρηματίες. Το τι τελικά θα ισχύσει, εδώ είμαστε να το δούμε, και για τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί, ως γνωστόν, αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση έως 15/2 και τα στεγαστικά και τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου εκχωρούνται σε fundς.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ψηφίζεται σήμερα είναι μια διευθέτηση, η οποία υποβάλλεται υπό το κράτος της απόλυτης αποτυχίας της κυβέρνησης, η οποία αφού βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο από δικά της σφάλματα πέταξε λευκή πετσέτα, και από τότε δέχεται τα πάντα.

Από το «Go back Mrs Merkel», περάσαμε στο «Ναι σε Όλα!». Κι αυτά τα περί σκληρής διαπραγμάτευσης δεν πείθουν κανένα. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει και αυτιά και ακούει. Ήδη, το φάσμα των πλειστηριασμών πλησιάζει απειλητικά. Και η κυβέρνηση, εκτός από καθυστερήσεις τι κάνει; Αυτό που ξέρει καλά: κομματικοποιεί το κράτος.

Τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της υγείας αλλά και της εκπαίδευσης είναι ενδεικτικά. Αναπολούν τα όσα άρρωστα επικράτησαν στο παρελθόν. Και από τα οποία είχαμε αρχίσει να απαλλασσόμαστε με πολύ κόπο. Γιατί η έννοια της αξιοκρατίας είχε αρχίσει να εμπεδώνεται από όλους. Και τώρα κατρακυλάμε στα παλιά. Με τους διοικητές των νοσοκομείων, με τις επιλογές των διευθυντών εκπαίδευσης, αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνιά να βολέψει τους ημετέρους, με κάθε κόστος.

Και από την άλλη, δείχνει αλλεργία στη διαφάνεια στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων. Πως αλλιώς να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η μη καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης και των συμβάσεων δεν είναι προϋπόθεση ισχύος τους; Επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά ότι έχετε θέμα με τη διαύγεια.

Όπως έχετε θέμα -αλλεργία με αυτά που άκουσα από τον αρμόδιο υπουργό- και με κάθε έννοια αξιολόγησης. Γιατί, ενώ, είναι σε θετική κατεύθυνση οι ρυθμίσεις για τη μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης και την αξιολόγηση, δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης για να στηρίξει τις σχετικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπάρχει ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογισμού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχουμε την πολυτέλεια αυξήσεων όταν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες τις ρίχνετε στον Καιάδα της οικονομικής εξαθλίωσης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τους αγρότες; Πραγματικά είναι αξιοπερίεργη η εμμονή που δείχνετε έναντι του αγροτικού κόσμου. Δεν έχετε προλάβει να… ζεστάνετε τις υπουργικές καρέκλες στο δεύτερο γύρο της αριστερής διακυβέρνησης και κτυπάτε αλύπητα με κάθε ευκαιρία την πρωτογενή παραγωγή. Το τι συνέβη με τις επιδοτήσεις, που δόθηκαν κουτσουρεμένες πάνω από το μισό, δεν έχει προηγούμενο. Ένα απόλυτο Βατερλό.

Αλλά τα ίδια και με το φόρο στο κρασί, το αορίστου διάρκειας γάλα, την επικείμενη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Κι είμαστε ακόμη στην αρχή γιατί έπονται κι άλλα. Χειρότερα. Με την άγρια φορολόγηση, την κατάργηση των όποιων φοροελαφρύνσεων έχουν απομείνει. Τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι αγρότες με ποιους έχουν να κάνουν.

Όσον αφορά στις συμβάσεις παραχώρησης για τους αυτοκινητόδρομους, με ενδιαφέρον άκουσα την εξήγηση του αρμόδιου υπουργού κ. Σπίρτζη ότι το «Δεν Πληρώνω» για τα διόδια αφορά μόνο την Κυριακή των εκλογών. Δεν ξέρω αν αυτό είχαν κατά νου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στο κίνημα «Δεν Πληρώνω» όταν σήκωναν τις μπάρες των διοδίων.
Κύριε πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε μέτρα χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, που εντέλει μας βυθίζουν βαθύτερα στην κρίση και την ύφεση.
Σας ευχαριστώ».


Δείτε εδώ την 7λεπτη ομιλία του κ. Χαρακόπουλου:

https://www.youtube.com/watch?v=Ud5a756fmIk&feature=youtu.be

 

Read more...

Ομιλία Μάξιμου Χαρακόπουλου στη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού του 2016 στην Ολομέλεια της βουλής

Μάξιμος Προυπολογισμός 1.png 1

Ομιλία
του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
στη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού του 2016 στην Ολομέλεια της βουλής

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο προϋπολογισμός που συζητούμε είναι ακόμη μια πράξη στο θέατρο του παραλόγου που με σκηνοθεσία ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ παρακολουθούμε εδώ και ένδεκα μήνες. Είναι αδύνατο να περιγραφεί η αμετροέπεια και η εξωφρενική ασυνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, αλλά και λόγων, εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ομολογώ πως δεν ανέμενα να ακούσω υπουργό της Αριστεράς να εγκαλεί τις προηγούμενες κυβερνήσεις γιατί δεν εφάρμοσαν πλήρως τα μνημόνια. Δεν ξέρω αν η παρατήρηση του κ. Μάρδα ήταν ένα έμμεσο μήνυμα στον συνάδελφο του υπουργό επί των αγροτικών, που δεσμεύεται ότι δεν θα εφαρμόσει νόμο, την υπερψήφιση του οποίου εισηγήθηκε στη βουλή.

Με αφορμή, λοιπόν, την ανάκτηση από τους αγρότες του λεγόμενου πακέτου Χατζηγάκη, επιτρέψτε μου να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι στην Ελλάδα μιλούμε πολύ, μιλούμε δημόσια, συχνά για πράγματα που δεν γνωρίζουμε σε βάθος, βλάπτοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον.

Ό,τι, όμως, και να πούμε είναι λίγο γι’ αυτά που ζούμε. Δεν έχει ματαγίνει κυβερνητικοί βουλευτές να καλούν σε απεργία και διαδήλωση κατά της κυβέρνησης που στηρίζουν και των μέτρων που ψηφίζουν. Το είδαμε και αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ.

Προκαλεί ίσως κατάπληξη ότι μέσα σε δύο μήνες μια κυβέρνηση με νωπή εντολή και άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία φυλλοροεί και παραπαίει στα όρια της κατάρρευσης. Αυτή, ωστόσο, είναι η μοίρα των δημαγωγών που ψεύδονται ασύστολα. Αυτών που διαβεβαίωναν για την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης, που υπόσχονταν 750 ευρώ κατώτατο μισθό, που δεσμεύονταν για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, που έταζαν σεισάχθεια και προστασία της πρώτης κατοικίας. Κάποτε, όμως, έρχεται η ώρα της αλήθειας. Και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο προϋπολογισμός του 2016 βαρύνεται από την εγκληματική ανευθυνότητα αυτών που οδήγησαν με προσχήματα τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Για να τη ρίξουν κυριολεκτικά στα βράχια. Για να βυθιστούμε πάλι στην ύφεση. Και έτσι, επιστρέφουμε «πανηγυρικά» στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τρίτους, και πρωτίστως τις δομές υγείας, να αγγίζουν τα 6 δις, αυξημένες σχεδόν κατά 60%. Όπερ σημαίνει, κι άλλα μέτρα, κι άλλους φόρους, κι άλλες περικοπές, κι άλλες θυσίες.

Κι όλα αυτά προς τι; Για το ινάτι των κυρίων Τσίπρα – Καμμένου να ρίξουν την προηγούμενη κυβέρνηση. Ορίστε η εξουσία. Την έχετε. Παραπλανήσατε τους πολίτες. Κι όχι μόνον μια φορά. Αλλά τρεις. Ακόμη και όταν υπογράψατε το μνημόνιο, όταν τους είπατε ότι έχετε ισοδύναμα για να αντικαταστήσετε τα σκληρά μέτρα. Και φυσικά δεν είχατε τίποτε.

Γιατί ποτέ δεν εννοούσατε όσα λέγατε. Όλα ήταν κουβέντες του αέρα, και οι δουλειές σας, δουλειές του ποδαριού. Μόνον επικοινωνιακές φιγούρες και τακτικισμοί. Σ’ αυτά ομολογώ ότι επιδίδεστε με καταπληκτική ευελιξία.

Όμως, κάποια στιγμή το απόθεμα με τα νούμερα της παράστασης εξαντλείται. Τότε ο βασιλιάς μένει γυμνός. Και αναφέρομαι στην εναγώνια προσπάθεια να διατηρηθείτε στις καρέκλες της εξουσίας, με την ακατανόητη θεσμικά συνάντηση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό.

Για να πετύχετε τι; Για να υπογράψουμε μαζί σας ευχολόγια για κάτι που, ήδη, έχετε δρομολογήσει; Γιατί, ήδη, οι συντάξεις περικόπτονται. Περικοπές που δεν θα ήταν αναγκαίες αν η χώρα συνέχιζε να κινείται σε ρυθμούς ανάπτυξης. Καθώς συντάξεις και ΑΕΠ είναι μεγέθη ευθέως ανάλογα. Γκρεμίσατε κάθε θετική προοπτική και καλείτε τώρα τους συνταξιούχους να πληρώσουν τη νύφη … Αυτούς που σας ψήφισαν γιατί τους παρουσιάζατε φανταστικούς κόσμους.

Όπως παραπλανήσατε και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους επαγγελματίες και εργαζόμενους. Που τώρα τους φορτώνετε με φόρους πάνω στους φόρους.

Και ανάμεσά σε αυτούς που περιποιηθήκατε δεόντως είναι και οι αγρότες. Τους οποίους ανταμείβετε, προφανώς, γιατί σας έδωσαν στις εκλογικές αναμετρήσεις την πρωτιά. Και τους πυροβολείτε αδυσώπητα:

Αυξάνετε τους συντελεστές του φόρου εισοδήματος.
Καταργείτε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Αυξάνετε την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως και στους επαγγελματίες.

Παίρνετε κάθε μέτρο που θα συνθλίψει την πρωτογενή παραγωγή. Για την οποία επιδεικνύετε μια περίεργη εμπάθεια.
Με το γάλα, που το κάνατε αορίστου διάρκειας στο ράφι.
Με το κρασί που του βάζετε φόρο, μόνοι εσείς σε όλη την Ευρώπη.

Και συνάμα κύριοι συνάδελφοι
το σούπερ-σκάνδαλο με τον αφελληνισμό των τραπεζών. Με το ξεπούλημά τους έναντι κυριολεκτικά πινακίου φακής. Από εσάς που προεκλογικά μιλάγατε για εθνικοποίηση των τραπεζών.

Εύλογα, λοιπόν, είσθε πελαγωμένοι, εσείς οι ούλτρα αντιμνημονιακοί, που θα σκίζατε τα μνημόνια μέρα μεσημέρι, και τώρα εκλιπαρείτε για στήριξη, φοβούμενοι την κατάρρευση.

Και όλα αυτά υπό το βάρος και της παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής σας και στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Μετά τον εφιάλτη του GREXIT απέχουμε μια τρίχα και από την έξοδο, την εκδίωξη από τη ΣΕΝΓΚΕΝ. Με εγκλωβισμένους εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα.Γιατί; Διότι πολιτευτήκατε με γνώμονα τις ιδεοληψίες σας, και διότι είσθε ανεπαρκείς και εν τέλει επικίνδυνοι για τη χώρα.

Μην ψάχνετε, λοιπόν, για δεκανίκια. Δεν θα βρείτε συνενόχους. Δείξτε τουλάχιστον λεβεντιά, μην αναζητείτε αλλού λεβέντες, και πιείτε μόνοι το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Όπως στρώσατε θα κοιμηθείτε».

Δείτε εδώ την 7λεπτη ομιλία του κ. Χαρακόπουλου:
https://www.youtube.com/watch?v=2IvDoXlEPsQ&feature=youtu.be

Read more...

Ομιλία Μ. Χαρακόπουλου επί της αρχής του ν/σ για τις "Βοσκήσιμες Γαίες"

Max vouli

Ομιλία Μάξιμου Χαρακόπουλου
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
στην επί της αρχής συζήτηση του ν/σ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις «βοσκήσιμες γαίες»

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015


«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η συζήτηση στην Επιτροπή μας του πρώτου νομοσχεδίου που φέρνει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της δεύτερης φοράς Αριστερά, συμπίπτει με την μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος, των αγροτών που θεωρούν ότι τους εξαπατήσατε στις εκλογές και η Κυβέρνηση, τους αντιμετωπίζει με χημικά και κατασταλτικά μέτρα και με τα ΜΑΤ που υποτίθεται ότι θα καταργούσε.

Οι αγρότες που σας ανέδειξαν, κύριοι Υπουργοί, πρώτη δύναμη στις εκλογές, ανέμεναν να υλοποιήσετε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, δηλαδή, να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ και στα χωράφια, να καταργήσετε τον φορολογικό συντελεστή 13% -που το θεωρούσατε δυσβάσταχτο για το αγροτικό εισόδημα, να αποτρέψετε κάθε σκέψη φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων, να επαναφέρεται το αφορολόγητο των 12.000 €, να επαναχορηγήσετε την 13η σύνταξη.

Αυτά, βροντοφωνάζατε τον Γενάρη και με αυτά, αφού πρώτα υποκλέψατε την ψήφο των αγροτών, μας φέρατε το 3ο και πιο επώδυνο μνημόνιο της Αριστεράς, που φέρει την υπογραφή Τσίπρα - Καμμένου.

Όχι μόνον δεν καταργήσατε τον ΕΝΦΙΑ στα χωράφια, αλλά μειώσατε και τις δόσεις από έξι σε πέντε. Αντί να καταργήσετε τον συντελεστή 13% στη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος τον διπλασιάζεται στο 26% και μάλιστα, φτάνοντας την προκαταβολή στο 100%. Βεβαίως, λησμονήσατε εξαγγελίες για αφορολόγητο 12.000, όπως επίσης και για αφορολόγητες επιδοτήσεις. Σε ό,τι δε αφορά την 13η σύνταξη του Ο.Γ.Α., ήταν ακόμη ένας εμπαιγμός προς τους αγρότες, για τους οποίους ετοιμάζεται τριπλασιασμό των ασφαλιστικών τους εισφορών. Λησμονείται, όμως, πόσο απέχουν οι ασκήσεις επί χάρτου, από την πραγματικότητα. Φοβούμαι ότι θα έχετε ασφαλισμένους μόνον στα χαρτιά, που θα αδυνατούν απλά να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Ήρθατε τον Σεπτέμβριο και υποκλέψατε την ψήφο των αγροτών για δεύτερη φορά, διαλαλώντας ότι έχετε ισοδύναμα, που ουσιαστικά θα καθιστούσαν ανενεργά τα μέτρα του μνημονίου. Οι αγρότες και πάλι σας ψήφισαν και σας έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία.

Τι βλέπουμε σήμερα; Ότι όλα όσα εμείς με σθένος είχαμε απορρίψει από τις αξιώσεις της Τρόικας ή των θεσμών, όπως αρέσκεστε να τους λέτε, επανήλθαν στην χειρότερη εκδοχή τους.

Θυμάμαι στην συνάντησή μας με τους κτηνοτρόφους, την δέσμευσή σας για «τροπολογία Χαρακόπουλου» -έτσι την είχατε βαφτίσει- που θα επανέφερε την διάρκεια της ζωής του γάλακτος από τις 7 στις 5 ημέρες. Τελικά, κύριε Υπουργέ, επί των ημερών σας, καταργήθηκε κάθε χρονικός περιορισμός, ούτε καν οι έντεκα ημέρες που συζητούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τα περιώνυμα ισοδύναμα, που θα θεράπευαν πάσαν νόσον του 3ου μνημονίου που μας φέρατε, τι έγιναν; Σήμερα μαθαίνουμε ότι ένα από τα ισοδύναμα που βρήκατε, είναι ο επιπλέον φόρος στο κρασί. Βέβαια, αναμέναμε ισοδύναμα που θα ελάφρυναν τα φορολογικά βάρη στους αγρότες και εσείς, βάζετε νέους φόρους, που θα έχουν αρνητικές συνέπειες, όχι μόνον στην οινοποιία αλλά και στην αμπελοκαλλιέργεια.

Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ρωτηθήκατε και συναινέσατε σε αυτό το μέτρο; Γιατί για τα μέτρα του μνημονίου που πλήττουν τους αγρότες, μας είπατε ότι είχατε άγνοια. Τα μέτρα του μνημονίου για τους αγρότες είναι «ορφανά». Κατ' επανάληψη, έχω ρωτήσει ποιος τα εισηγήθηκε; Ποιος τα διαπραγματεύτηκε από πλευράς της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών; Και ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη.

Έρχομαι, τώρα, κυρία Πρόεδρε στα του νομοσχεδίου. Η ρύθμιση των βοσκήσιμων γαιών είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα από το οποίο εξαρτάται και η καταβολή των επιδοτήσεων. Στο ζήτημα αυτό, κύριε Υπουργέ, φοβούμαι ότι κινδυνεύετε να γίνεται σαν τον τσοπάνη στο γνωστό μύθο που φωνάζει «λύκος στα πρόβατα» και ουδείς πια τον πιστεύει. Η αξιοπιστία δύσκολα χτίζεται και εύκολα γκρεμίζεται.

Κατά κανόνα, η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης διδόταν πριν την 28η Οκτωβρίου και η εξόφληση πριν τα Χριστούγεννα. Υπήρξαν αλλεπάλληλες δηλώσεις και διαρροές από πλευράς σας για προκαταβολή 70% τέλη Νοεμβρίου ή για 90% το Δεκέμβριο, που δημιούργησαν εύλογα σύγχυση και αγανάκτηση στους αγρότες, που στη δύσκολη αυτή συγκυρία περιμένουν αυτά τα χρήματα που δικαιούνται, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Είχατε την υποχρέωση εντός του 2015 να εκπονήσετε τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Μας είχατε υποσχεθεί σε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους, ότι θα τα είχατε εκπονήσει εντός του Αυγούστου. Ήδη εκπνέει η χρονιά και δεν έγινε τίποτα. Και αντ’ αυτού έρχεται και ο νέος νόμος, που ουσιαστικά είναι μια αντιγραφή του προηγούμενου με μεγάλη χρονική υστέρηση.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, επειδή οι επιδοτήσεις εξαρτώνται από το μέγεθος του βοσκοτόπου, οφείλω να πω, ότι με δική μας επιμονή άλλαξε σε επίπεδο ΕΕ ο ορισμός του βοσκότοπου και συμπεριλήφθηκαν και φρυγανώδης, ποώδης και ξυλώδης εκτάσεις, κάτι που νομοθετήσαμε με το ν.4264 και σήμερα αντιγράφετε.

Θεωρούμε θετικό, κυρία Πρόεδρε, ότι επιτρέπονται πρόχειρα καταλύματα ζώων εντός των βοσκήσιμων γαιών και θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το αίτημα των κτηνοτρόφων να επιτρέπονται όλα τα είδη κτηνοτροφικών κτισμάτων που είναι νομίμως τακτοποιημένα. Όπως επίσης, συμφωνούμε με την παράταση της προθεσμίας αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε συνέχεια του ν.4356, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ να θυμίσω είχε καταψηφίσει. Ήταν η εποχή που η «βελόνα» του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μονίμως κολλημένη στο «όχι σε όλα».

Όσον αφορά το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων, να θυμίσω ότι το πιλοτικό πρόγραμμα για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τη Θεσσαλία φέρει τη δική μου υπογραφή. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, είχαμε αποφασίσει την επέκταση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, προέκυψαν εκλογές και ανέκοψαν τον σχεδιασμό. Σήμερα, μετά δέκα μήνες απραξίας, κάνετε το επόμενο βήμα. Θυμίζω όμως, ότι επί των ημερών μας, κύριε Υπουργέ, δεν επιβαρύνονταν ο κτηνοτρόφος με τέλη περισυλλογής των νεκρών ζώων, κάτι δυστυχώς, που σήμερα νομοθετείτε με την παρέμβασή σας.

Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω λέγοντας, ότι η κτηνοτροφία είναι ένας από τους πιο αδικημένος τομείς του πρωτογενούς μας τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο, οφείλεται σε ελλείψεις που έχουμε σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα. Οφείλουμε, λοιπόν, ως πολιτεία να κάνουμε κάθε τι που περνάει από το χέρι μας για την στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και την ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Ένα από αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η ελεύθερη βόσκηση, σε αντιδιαστολή με ό,τι συμβαίνει με την σταβλισμένη κτηνοτροφία στις βόρειες χώρες.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι από την εξεύρεση βοσκότοπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, το νομοσχέδιο αυτό, έστω και με χρονική υστέρηση, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση».

 

Media

Read more...

Ομιλία Μ. Χαρακόπουλου στην Επιτροπή Παραγωγής για προαπαιτούμενα

maximos vouli

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Ομιλία Μάξιμου Χαρακόπουλου
στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου & Κοινωνικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συζητούμε απόψε με διαδικασίες κατεπείγοντος, με διαδικασίες «fast track», τα νέα προαπαιτούμενα για την καταβολή της δόσης του τρίτου μνημονίου της Αριστεράς. Καλούμαστε ουσιαστικά να ψηφίσουμε άρον-άρον για ακόμα μια φορά, τα μέτρα που θα ξεκλειδώσουν τη δόση, τα μέτρα που μας φέρνει η… περήφανη Κυβέρνηση της δεύτερης φοράς Αριστερά.

Έτσι στα γρήγορα, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, ώστε την Παρασκευή το EUROGROUP να ελέγξει, αν αυτά που ψηφίσαμε είναι η ακριβής μετάφραση των όσων συμφώνησε η κυβέρνηση την Τρίτη. Τόση δημοκρατική διαδικασία, τόση ενίσχυση του κοινοβουλευτικού έργου, πώς να την αντέξουμε αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ;

Βέβαια στην πραγματικότητα, πώς να αντέξει τόση κοροϊδία ο ελληνικός λαός. Έχουμε σχέδιο, έλεγε προεκλογικά ο κ. Τσίπρας. Το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, σήμερα είναι σύνθημα, τη Δευτέρα που θα είναι Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι νόμος». Φέρνετε νόμο, ο οποίος ουσιαστικά προστατεύει μόλις το 25% των νοικοκυριών και αυτό μόλις για μια τριετία. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια της διαπραγμάτευσης που κάνετε. Η αξιοπρέπεια των πλειστηριασμών!

Σήμερα, λοιπόν, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους ακόμη και οι συμπολίτες μας, που ως πρόσφατα ήταν «νοικοκυραίοι», συνεπείς στην αποπληρωμή των δανείων τους. Γιατί τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους, έβαλαν λουκέτο στην επιχείρησή τους. Αυτό είναι ουσιαστικά το «Βατερλό» της δημαγωγίας σας. Το ίδιο με αυτό των υποσχέσεών σας για τον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο διαβεβαιώνατε πως θα καταργούσατε και παραπλανήσατε τους πολίτες και αποσπάσατε την ψήφο τους. Αποδεικνύεται ότι το μόνο που θέλετε ήταν η εξουσία και ας πάει και το παλιάμπελο.

Σήμερα, λοιπόν, καταρρέει ο μύθος της κοινωνικής ευαισθησίας της Αριστεράς. Οι 8.000 Λαρισαίοι που σύμφωνα με δημοσιεύματα την 1η Δεκεμβρίου λαμβάνουν ειδοποιητήρια από εργολάβο της ΔΕΗ να πληρώσουν τις οφειλές τους αλλιώς θα τους κοπεί το ρεύμα το συνειδητοποιούν πολύ βίαια. Οι μέχρι χθες αδύναμοι συμπολίτες μας έγιναν τώρα μπαταχτσήδες και κακοπληρωτές. Τώρα, λοιπόν, είστε απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία και απέναντι στους πολίτες που τους γεμίσατε με φρούδες ελπίδες.

Λέτε ότι ήταν αναγκαία η Συμφωνία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Καμία αντίρρηση, συμφωνούμε. Όμως, ποιος φταίει που φτάσαμε και πάλι στην άκρη του γκρεμού; Ποιος έκλεισε τις τράπεζες και ποιος πληρώνει τελικά το μάρμαρο, το λογαριασμό των δικών σας λαθών;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το λέμε συνεχώς από την πρώτη στιγμή που συνομολογήθηκε το μνημόνιο Τσίπρα-Καμμένου. Το πλέον αρνητικό στοιχείο είναι η εμμονή της Κυβέρνησης σε υφεσιακά μέτρα, στα μέτρα που σκοτώνουν την υγιή παραγωγή. Η εμμονή της Κυβέρνησης να στραγγαλίσει ότι είναι ακόμη όρθιο και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Αφού παίξατε για μήνες την κολοκυθιά με το σήριαλ των ισοδυνάμων για το 23% του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση που εσείς προτείνατε, από τις δικές σας ιδεοληψίες γεννήθηκε, αυτές που βλέπουν σε κάθε ιδιωτική δραστηριότητα εχθρούς, ο κλήρος έπεσε στην ελληνική οινοποιία.

Δίνετε καίριο πλήγμα σε ένα δημιουργικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, όταν κανένα κράτος – μέλος της ΕΕ δεν έχει βάλει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί. Η απόφαση αυτή θα πλήξει περίπου 150.000 Έλληνες αμπελουργούς, ένα κλάδο που βαίνει μειούμενος τα τελευταία χρόνια, 20.000 εργαζόμενους στον οινοποιητικό κλάδο και περίπου 700 οινοποιητικές επιχειρήσεις που επένδυσαν και πολλοί από αυτούς δανείστηκαν και σήμερα βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Γιατί δεν βάζετε αλήθεια τον φόρο στα σκληρά εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά; Είναι αξίωση της τρόικας ή και αυτή δική σας πρόταση;

Μένουμε πράγματι άναυδοι και από αυτή την απόφαση. Ευφυής κι αυτή όπως και οι άλλες των μαθητευόμενων μάγων που χτυπούν την παραγωγή, την ζωντανή παραγωγή, εκεί που παράγεται πραγματικά πλούτος και, κυρίως, στην πρωτογενή όπου βάζετε χωρίς αναστολή φόρους ασήκωτους στους αγρότες και πολλαπλασιάζετε τις ασφαλιστικές τους εισφορές και μετά περιμένετε να δείτε ανάπτυξη. Όμως, σας βλέπουν πλέον και οι ίδιοι οι αγρότες και οι αγρότες που σας ψήφισαν και σας ανέδειξαν πρώτους.

Βλέπετε τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, γιατί όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες. Τώρα, λοιπόν, μη ψάχνετε για δικαιολογίες. Πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου μιλούσατε για ισοδύναμα και σήμερα αποδεικνύετε ότι τα περίφημα ισοδύναμα ήταν ένα πουκάμισο αδειανό. Τώρα, λοιπόν, εισπράττετε τα επίχειρα του λαϊκισμού σας και αντιμετωπίζετε πλέον τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με βία, με ΜΑΤ, παρατάσσοντας απέναντί τους τις δυνάμεις καταστολής. Η εμπειρία, όμως, κύριοι της Κυβέρνησης διδάσκει ότι καμία κυβέρνηση που συστηματικά καταφεύγει σε ΜΑΤ και σε καταστολή δεν μακροημερεύει.

Σας ευχαριστώ».

Media

Read more...

Σφυροκόπημα Μάξιμου Χαρακόπουλου στην Κυβέρνηση

maximosvoulideltiotipou

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

Ομιλία
του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου

στην Ολομέλεια της βουλής, επί του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κλπ»


«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου γίνεται στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων του αρνητή της Γενοκτονίας των Ποντίων, υπουργού Παιδείας.

Δηλώσεις που συνιστούν ύβρη για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της τουρκικής θηριωδίας, που στόχο είχε την εξαφάνιση των χριστιανικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία. Ο κ. Φίλης που εζήλωσε τη δόξα της κ. Ρεπούση δεν μπορεί να έχει θέση στην κυβέρνηση.

Και επειδή η κυβέρνηση ψελλίζει κάτι δικαιολογίες περί διαφορετικών επιστημονικών απόψεων, τις οποίες ακούσαμε και απόψε από τον κ. Σκουρλέτη, καλό θα είναι η βουλή επιτέλους να επανεκδώσει το μνημειώδη τόμο για τη Γενοκτονία των Ποντίων του καθηγητή Κώστα Φωτιάδη για να διαβάσουν τα ντοκουμέντα όσοι δεν έχουν ακούσματα από τους παππούδες τους για τις σφαγές και τους διωγμούς, όπως εμείς που έχουμε προσφυγική καταγωγή.

Και επειδή πιστεύω καλόπιστα ο υπουργός κ. Τσιρώνης είπε ότι η σφαγή δεν έχει σημασία αν λέγεται γενοκτονία ή εθνοκάθαρση υπενθυμίζω το ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Γενοκτονιών ότι η εθνική εκκαθάριση που υπέστησαν οι ελληνικοί πληθυσμοί της οθωμανικής αυτοκρατορίας από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς ανήκει στην κατηγορία των εγκλημάτων Γενοκτονίας, όπως αυτή ορίζεται από τον ΟΗΕ το 1948.

Ερχόμενος στα του νομοσχεδίου, κ. Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω τον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση. Όλοι θυμόμαστε ότι ως αντιπολίτευση οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους όταν έρχονταν νομοσχέδια ως επείγοντα ή κατεπείγοντα.

Και τι βλέπουμε επί των ημερών της πρώτης και δεύτερης φοράς αριστερά: Σχεδόν το σύνολο των νομοσχεδίων έρχονται ως επείγοντα και κατεπείγοντα. Πάντοτε με τη δικαιολογία των έκτακτων συνθηκών. Αλήθεια τώρα προέκυψαν οι έκτακτες συνθήκες;
Κατά κανόνα επίσης τα νομοσχέδια εμφανίζονται ως «κουρελού» με άσχετες διατάξεις-μπαλώματα και τροπολογίες. Και από αυτό τον κανόνα δεν ξεφεύγει και το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Και με το πρόσχημα της επείγουσας ενσωμάτωσης μιας κοινοτικής οδηγίας φέρνετε στη βουλή επώδυνα φορολογικά μέτρα.

Πώς, όμως, κατέστη επείγουσα η εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο; Σεις δεν αφήσατε να σέρνεται επί μήνες η ενσωμάτωση της οδηγίας για τα ενεργειακά, ενώ ήταν έτοιμη από την προηγούμενη κυβέρνηση, που εσείς ανατρέψατε;

Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος που καλούμαστε να ψηφίσουμε πλήττει καίρια παραγωγικούς τομείς, από αυτούς που έμειναν όρθιοι από την οικονομική κρίση.
Αφού πρώτα παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό με παραμύθια της Χαλιμάς, πάτε να ξεθεμελιώσετε ό,τι έχει μείνει όρθιο.

Σήμερα δίνετε ένα πρώτο κτύπημα στον αγροτικό κόσμο, που δυστυχώς σε ένα μεγάλο μέρος του σας πίστεψε και σας έδωσε την πρώτη θέση και στις εκλογές του Σεπτέμβρη, όταν υποσχόσασταν ότι είχατε έτοιμα τα ισοδύναμα.

Και για μια ακόμη φορά είπατε ψέματα. Δεν είχατε τίποτε. Δεν βρήκατε τίποτε. Ο στόχος σας ήταν η παραμονή στην εξουσία.

Τώρα, λοιπόν, ξεκινά η επίθεση εναντίον των αγροτών. Με την κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Που θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος.

Και έπεται συνέχεια. Με την μεγάλη αύξηση της φορολογίας και της προκαταβολής φόρου, με τον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών, με την φορολογία των επιδοτήσεων, με την κατάργηση των όποιων φοροαπαλλαγών.

Και μην επικαλείστε την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας στη συμφωνία κ. υπουργέ. Η κακή συμφωνία είναι έργο των χειρών σας. Εμείς ψηφίσαμε την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις εκλογές υποκλέψατε την ψήφο των αγροτών τάζοντας ισοδύναμα. Και επειδή το παραμύθι με τα ισοδύναμα έλαβε τέλος, αποφασίσατε να αντεπιτεθείτε. Και διαδίδετε ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρους και επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ένα έργο που έχουμε ξαναδεί. Το Κολωνάκι εναντίον της Περιφέρειας.
Σήμερα, όμως, βλέπουμε την πρεμιέρα του έργου «Όταν οι μάσκες πέφτουν»…

Και επιπλέον, είναι τέτοιος ο πόνος σας για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας, που στο νομοσχέδιο-κουρελού που μας φέρατε στην Επιτροπή εξοντώνατε τον κλάδο της μικρής ελληνικής ζυθοποιίας.

Εσείς, οι κήνσορες, που λοιδορούσατε τους πολιτικούς σας αντιπάλους ως προσκυνημένους, τώρα ακολουθείτε με θρησκευτική ευλάβεια τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ.

Τα ίδια που κάνατε με τη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος, εσείς που χύνατε κροκοδείλια δάκρυα στο παρελθόν. Συμμορφούμενοι πλήρως στις εντολές του ΟΟΣΑ, για να διευκολυνθούν αθρόες εισαγωγές γάλακτος από τη βόρεια Ευρώπη, αδιαφορώντας αν αυτή η απόφαση δώσει τη χαριστική βολή στους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Τέλος θα ήθελα να σας καλέσω να δείξετε την αυτονόητη κατανόηση και ευαισθησία, στο αίτημα των Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για τις μετεγγραφές των παιδιών τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Την ώρα που στην Κίνα αίρουν την απαγόρευση γεννήσεων δεύτερου παιδιού για να προλάβουν τις συνέπειες γήρανσης του πληθυσμού, εδώ που ήδη τις ζούμε είναι αδιανόητο να μη θεσπίζουμε μέτρα στήριξης των πολυτέκνων, που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.

Καταθέτω το σχετικό υπόμνημα στα πρακτικά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο κατήφορος που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι χωρίς γυρισμό. Δυστυχώς, τις δικές σας ανεπάρκειες, τον δικό σας λαϊκισμό, την δική σας ανευθυνότητα τις πληρώνει ακριβά η ελληνική κοινωνία.

Σας ευχαριστώ».

Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να δείτε το βίντεο της ομιλίας μου στη βουλή.

https://www.youtube.com/watch?v=Fpq45Nj6CuU&feature=youtu.be

Από το 3.54' έως το 5.44' υπάρχει αναφορά μου στο αγροτικό πετρέλαιο και τα δήθεν ισοδύναμα.
Στην αρχή είναι η αναφορά στις δηλώσεις Φίλη, έπονται αγροτικά, εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ και μετεγγραφές πολυτέκνων.

Read more...

Ομιλία Μάξιμου Χαρακόπουλου στη βουλή επί της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου

maximos vouli 1

Ομιλία
του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
στη βουλή επί της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2015

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα αρχίζει να αποκαλύπτεται το μέγεθος της πολιτικής απάτης του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία υπέκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και δεν μιλώ για τα περίφημα ισοδύναμα με τα οποία προεκλογικά λέγατε ότι θα αντικαταστήσετε κάθε επώδυνο μέτρο που φέρατε με το τρίτο μνημόνιο, το μνημόνιο της Αριστεράς, που φέρει την υπογραφή Τσίπρα-Καμένου.

Μιλώ για την ξεδιάντροπη συμπεριφορά σας να ψηφίζεται νόμους το προηγούμενο επτάμηνο με τους οποίους επιδεικνύατε δήθεν κοινωνική ευαισθησία σε ολόκληρες κατηγορίες του πληθυσμού και τους οποίους πριν καν εφαρμοστούν τους καταργείτε, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Πήγατε στις εκλογές διαλαλώντας ως «ψηφισμένα δώρα» τις 100 δόσεις για τα κόκκινα δάνεια με τις οποίες εμφανιζόσασταν πολύ πιο χουβαρντάδες από εμάς, τις ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις για νέους μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους.
Παρατείνατε τη δυνατότητα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας να ιδρύσουν, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αντί να υπαχθούν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ.
Ψηφίσατε πριν τις εκλογές την επαναχορήγηση της σύνταξης στους υπερήλικες ανασφάλιστους και τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες και Ποντίους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Και αφού τους εξαπατήσατε στις εκλογές, τώρα έρχεστε και νομοθετείτε την κατάργηση όλων αυτών των διατάξεων. Η πράξη σας αυτή είναι μνημείο πολιτικής ανηθικότητας. Και μην κρύβεστε πίσω από το μνημόνιο και τη συμφωνία. Αυτά τα ξέρατε, ήταν οι «ουρές της συμφωνίας» που σας ζητάγαμε να πείτε προεκλογικά ευθαρσώς στον ελληνικό λαό.

Καταθέτω στα πρακτικά υπομνήματα διαμαρτυρίας για τον εμπαιγμό και την εξαπάτηση που υπέστησαν οι παραπάνω κοινωνικές ομάδες.

1. Της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας
2. Του Προέδρου του ΕΤΑΑ
3. Του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
4. Της ΠΟΑΣΥ
5. Του Προέδρου της Ομόνοιας
Προφανώς όλα αυτά εντάσσονται στο περιώνυμο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, επεισόδια από το σήριαλ του οποίου αναμένουμε με ενδιαφέρον προσεχώς. Με όσα ακούγονται και με τα προβληματικά πόθεν έσχες υπουργών –και συνήθως καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει- σίγουρα δεν θα πλήξουμε το επόμενο διάστημα.

Για τους μέχρι χθες άσπιλους και οι αμόλυντους τιμητές των πάντων ισχύει, προφανώς, η γνωστή ρήση για τη γυναίκα του καίσαρα. Αναμένουμε…

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο λαός μας λέει ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Σήμερα αποδεικνύεται ότι πραγματικά η ρήση αυτή έχει διαχρονική ισχύ. Οι πρώην αντιμνημονιακοί κήνσορες εμφανίζονται τώρα ως νηφάλιοι κήρυκες του τρίτου και φαρμακερού Μνημονίου.
Πόσες κατηγορίες, ανυπόστατες, ακόμη και υβριστικές δεν ακούσαμε στο παρελθόν; Πόση ισοπεδωτική κριτική δεν ασκήθηκε για χρόνια, που οδήγησε σε μια επικίνδυνη απαξίωση του πολιτικού συστήματος;

Τώρα, βέβαια η θέα από τις κυβερνητικές καρέκλες δίνει άλλη έννοια στα πράγματα, άλλο περιεχόμενο. Δίνει άλλη έννοια στο Μνημόνιο, στα σκληρά μέτρα, στις μειώσεις στις συντάξεις, στους ασήκωτους φόρους, στα πλήγματα στους αδύναμους συμπολίτες μας.

Η πρώτη και η δεύτερη φορά Αριστερά αν και δείχνει μονίμως ανεπάρκεια διακυβέρνησης, διαθέτει εντούτοις την ικανότητα να βαπτίζει το κρέας ψάρι και να σβήνει ανερυθρίαστα με μια μονοκοντυλιά το παρελθόν, τα προεκλογικά ψεύδη, τις κούφιες υποσχέσεις της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Τώρα ξεκινούν τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής πολιτικής. Δυστυχώς, αυτό είναι μόνο το πρώτο κύμα της συμφωνίας που επέτυχε η υπερήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα-Καμένου. Οσονούπω έπονται τα μέτρα για τους αγρότες, που και αυτοί ανέδειξαν πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, παρά τις προειδοποιήσεις μας.

Θύματα του καιροσκοπισμού και της ανευθυνότητας είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και κυρίως οι ασθενέστεροι που πίστεψαν στα παχιά τα λόγια. Τον Ιανουάριο πίστεψαν ότι θα σκιστούν τα μνημόνια και θα χαριστούν τα χρέη. Και το Σεπτέμβρη ότι θα υπάρξει παράλληλο πρόγραμμα με αυτό του μνημονίου.

Με αυτό το πολυνομοσχέδιο, προεκλογικά ψεύδη, υποσχέσεις, δεσμεύσεις χωρίς αντίκρισμα, διαλύονται σήμερα ως νέφη.

Πιο κραυγαλέο παράδειγμα εμπαιγμού από τον ΕΝΦΙΑ δεν υπάρχει. Ένα φόρο, που έχει «στραγγαλίσει» οικονομικά τον μέσο πολίτη και στοίχισε στη Νέα Δημοκρατία όσο κανένα άλλο μέτρο των προηγούμενων μνημονίων.

Αυτοί, όμως, που διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους ότι θα τον καταργήσουν, και αυτόν με ένα νόμο και ένα άρθρο όπως το μνημόνιο, όχι μόνο τον διατηρούν αλλά καταργούν και όσες εκπτώσεις είχαν απομείνει. Και μάλιστα στον τουριστικό τομέα, την ατμομηχανή ανάπτυξης της χώρας, με τη φορολόγηση στα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Όσο για τις συντάξεις, που η υπεράσπισή τους είχε γίνει λάβαρο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα προτεινόμενα μέτρα θα οδηγήσουν σε δραματικές μειώσεις, που δυστυχώς φοβόμαστε δεν θα σταματήσουν εδώ.

Η ύφεση, θα συνεχίζεται, όσο επικρατεί η λογική της φορολογικής αφαίμαξης, της διατήρησης υψηλών κρατικών δαπανών που έχουν αντιπαραγωγικό χαρακτήρα, και κυρίως όσο επικρατούν οι παλαιολιθικές αγκυλώσεις έναντι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που καθορίζουν τη στάση και τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης.

Για όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη φιλοσοφία του πολυνομοσχεδίου και το περιεχόμενο των περισσοτέρων διατάξεών του.

Θα συνεχίσουμε, όμως, να ασκούμε εποικοδομητική κριτική ευελπιστώντας να ακούσετε τις προτροπές μας για στροφή προς τον ρεαλισμό και τη σοβαρότητα.

Σας ευχαριστώ».

 

Read more...